На підприємстві з розподілу газу проведено моделювання подій нещасного випадку на робочому місці

02 квітня 2024

Головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці Сергій Андрієць організував на підприємстві Чернівецької філії ТОВ “Газорозподільні мережі України” моделювання події виробничого травматизму на робочому місці.

Свого часу на підприємстві мав місце нещасний випадок, у якому загинув слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів. Трагічна подія сталася під час виконання робіт у газорозподільчому колодязі. Працівник загинув внаслідок отруєння випарами сірководню.

Відповідно, під час превентивного заходу, проведеного фахівцем Держпраці, відпрацьовувалося безпечне виконання робіт у закритому просторі, а саме у колодязях .

Інспектор  Управління вказав  на  обов’язок  дотримання персоналом вимог інструкції з безпеки  праці, зокрема, під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наголошувалося на основних вимогах до таких робіт, зокрема, оформленні відповідних нарядів-допусків;  щодо належного забезпечення персоналу засобами колективного та індивідуального захисту, їх обов’язкове використання працівниками під час виконання робіт; використання засобів контролю повітряного середовища тощо.

Відповідальним особам підприємства зазначалося щодо необхідності посилення  контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку та недопущення порушень трудової дисципліни під час виконання персоналом професійних обов’язків.

Працівникам акцентовано на неухильному виконанні чинного законодавства з безпеки праці, а саме статті 14 Закону  України «Про охорону праці», якою працівників зобов’язано дбати на виробництві  про власну безпеку  та безпеку оточуючих.

Під час моделювання події нещасного випадку вказано на вимоги до виконання даного виду робіт, а саме: до виконання газонебезпечних робіт допускаються особи віком не молодшим 18 років, котрі пройшли в установленому порядку медичний огляд, навчання, та перевірку знань;  роботи виконуються з наряду-допуску та під керівництвом відповідального керівника;

роботи  у колодязях, підземних  комунікаціях, резервуарах та інших спорудах  виконується бригадою  у складі щонайменше трьох осіб. При цьому якщо один із працівників перебуває у закритому просторі, інші спостерігають за роботою та у разі потреби мають бути готовими надати допомогу.

Перед початком робіт з працівниками має бути проведено інструктаж з безпеки праці та ретельно (за допомогою газосигналізатора) перевірено на загазованість робочий простір. Усі працівники, зайняті на роботах,  мають пройти медичний огляд тощо.

Рекомендації. як працювати безпечно:  https://pratsia.in.ua