Запобігання проявам корупції


Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом. Повідомлення   про   порушення   вимог   цього   Закону   може   бути   здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного   органу   або   його   заступник   продовжують   термін   розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або   адміністративного   правопорушення   також   інформує   спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові   і   службові   особи   державних   органів,   органів   влади   Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або   пов’язаного   з   корупцією   правопорушення   чи   одержання   інформації   про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції» (далі – «уповноважена особа»).

—————————————————————————————————————

До відома відвідувачів сайту!

В Управлінні інспекційної діяльності у Чернівецькій області діють телефони довіри.
Якщо Вам відомі факти корупції, до яких причетні фахівці Управління, Ви можете повідомити про них за телефонами:
(0372) 557 843
Своє повідомлення Ви також можете надіслати поштою на адресу:
58001, м. Чернівці, вул. Поповича, 2
або на електронну скриньку: dsp@cv.dsp.gov.ua


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14
веб-сайт: http://dsp.gov.ua/
е-mail: Harbar@dsp.gov.ua
телефон (044) 248-74-35


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Поштова адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28
веб-сайт: http://nazk.gov.ua
телефон +38(044)200-08-30


НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3
веб-сайт:http://www.nabu.gov.ua/
е-mail: info@nabu.gov.ua
телефон: (044) 246-30-03


УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Поштова адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Шевченка, 1А
телефон: (0372) 524 315