До уваги експертних організацій, які виконують експертизу стану охорони праці та проводять технічний огляд, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

14 травня 2024

15.05.2024 відбудеться набрання чинності Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджених наказом Міністерства економіки України   від 27.11.2023 № 17954, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2024 за № 76/41421.

Суб’єкти господарювання повідомляють про відповідність цим Вимогам шляхом надання в електронній формі до Держпраці інформації про експертну організацію та відповідність її зазначеним вимогам, у тому числі про найменування юридичної особи та її місцезнаходження, контактних даних, інформації щодо керівника, відповідності акредитації до заявлених видів діяльності з урахуванням складу кваліфікованого персоналу та визначених сферою акредитації завдань з провадження відповідних випробувань.

З метою оперативного опрацювання відомостей про відповідність експертних організацій Вимогам пропонуємо відповідну інформацію надавати, за формою, що додається:

форма надання інформації щодо відповідності вимогам

зразок заповнення форми надання інформації щодо відповідності вимогам

Відомості з супровідним листом пропонуємо надсилати і на офіційну електронну адресу Держпраці dsp@dsp.gov.ua з електронної пошти на яку, в подальшому, буде надіслано повідомлення щодо розміщення інформації про експертну організацію на офіційному вебсайті Держпраці, шляхом підписання електронними підписами, що базуються на кваліфікованому сертифікаті із зазначенням посилання на відповідний сервіс підпису.

Окремо наголошуємо, що у разі повідомлення недостовірних відомостей інформація про суб’єктів господарювання не оприлюднюється.

Важливо! Держпраці уповноважена розглядати надіслану суб’єктами інформацію щодо їх відповідності, з моменту набрання чинності цих Вимог, відповідно до пункту 4 наказу Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17954.