Декларація про відповідність – обов’язковий документ, якщо до продукції технічними регламентами встановлено вимоги безпеки

25 травня 2023

Згідно з чинним законодавством України, перед розміщенням продукції на ринку, виробник (імпортер) повинен провести оцінку її відповідності вимогам усіх технічних регламентів, під дію яких підпадає продукція.

Технічний регламент – нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції, або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, дотримання яких є обов’язковим.

Кожен технічний регламент містить посилання на перелік національних стандартів, добровільне застосування яких є доказовою базою відповідності продукції встановленим вимогам. Документальним підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам є декларація про відповідність або сертифікат відповідності.

Декларація про відповідність  – обов’язковий документ, якщо до товару технічними регламентами встановлено вимоги безпеки.

Так, як один товар може бути одночасно об’єктом кількох технічних регламентів, то і декларацій відповідності для одного товару може бути декілька. Наразі дозволено складати одну декларацію із зазначенням всіх регламентів.

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів виробником, або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення в обіг в Україні даної продукції.

При цьому, виробник, або його уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами України, які несуть повну відповідальність за відповідність продукції вимогам  чинних технічних регламентів, під дію яких підпадає продукція.