Пам’ятка з безпеки праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

04 липня 2024

Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці інформує:

для забезпечення безпеки і здоров’я під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання працівники повинні належним чином дотримуватись:

Закону України «Про охорону праці»;

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальнихпристроїв і відповідного обладнання.

Правила поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (далі – обладнання), а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.

Дія Правил поширюється на таке обладнання:

вантажопідіймальні крани всіх типів; крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або вантажопідіймальним магнітом; однорейкові візки; талі (ручні, електричні, гідравлічні та пневматичні); кранові рейкові колії (далі – кранові колії); кранові підйомники; лебідки для підіймання вантажу та (або) працівників;

колиски приводні для підіймання працівників; колиски для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами; вантажозахоплювальні органи;

вантажозахоплювальні пристрої знімні; тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах; самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні, залізничні тощо) та причіпні підйомники (далі – мобільні підйомники);

будівельні підйомники; щоглові підйомники (робочі платформи щоглові);

скіпові підйомники; спеціалізовані перевантажувальні комплекси; підіймальні вантажні платформи (столи) з висотою підіймання понад 1,3 м і з доступними для працівників платформами; підіймальні платформи (вертикальні та похилі) для осіб з інвалідністю (осіб з обмеженими фізичними можливостями); приводні засоби підмощування з висотою підіймання понад 1,3 м; інші стаціонарні підіймальні пристрої (вертикальні чи похилі) з висотою підіймання понад 1,3 м і з доступними для працівників платформами.

Обладнання споряджається суб’єктом господарювання обліковим номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку обладнання суб’єкта господарювання, у якого у власності або користуванні (оренда, лізинг тощо) перебуває це обладнання, якщо інше не передбачено законодавством.

Облік має вести працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, або інший працівник, призначений суб’єктом господарювання.

Суб’єкт господарювання, який експлуатує обладнання, забезпечує його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.

Суб’єкт господарювання:

1) призначає працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання;

2) призначає працівника, відповідального за утримання обладнання в справному стані;

3) призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками (далі – працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт);

4) допускає до виконання своїх обов’язків за процедурою, визначеною суб’єктом господарювання, обслуговувальний і ремонтний персонал (машиністів, їх помічників; слюсарів; слюсарів-електриків; електромонтерів; налагоджувальників; працівників, які керують вантажопідіймальними кранами з підлоги /з підвісного пульта чи по радіо/ або зі стаціонарного пульта; працівників, які керують підйомником з пульта керування, установленого на робочій платформі; працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, колисок тощо), стропальників;

5) забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом, стропальниками своїх обов’язків;

6) визначає процедуру проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту обладнання відповідно до настанови з експлуатації;

7) забезпечує в установлений термін проведення технічного огляду обладнання;

8) забезпечує в установлений термін проведення експертного обстеження обладнання;

9) забезпечує ведення робіт за ПВР або технологічними картами на виконання робіт обладнанням;

10) організовує розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для відповідальних працівників, обслуговувального та ремонтного персоналу, працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, колисок, стропальників тощо та забезпечує ними цих працівників;

11) забезпечує навчання відповідальних працівників Правилам і вільний доступ інших працівників до  Правил.

Кожен власник, який експлуатує вантажопідіймальне обладнання, має отримати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року за  № 1107.

Рекомендації, як зробити працю безпечною: https://pratsia.in.ua