UP
Фільтр
 • Чисельність працівників, котрим роботодавці нараховують зарплату на рівні мінімальної, суттєво зменшилася

  Чисельність працівників, котрим роботодавці нараховують зарплату на рівні мінімальної, суттєво зменшилася

  Завдяки проведеній контролюючими органами роботі, чисельність працівників, котрим роботодавці нараховують зарплату менше, або ж на рівні мінімального розміру в області суттєво  зменшилася. У порівнянні з початком року, на вісім тисяч осіб, або  майже на 23 %.

  Водночас зросла кількість найманих працівників, котрим роботодавці нараховують зарплату у сумі  від мінімальної до трьох мінімальних заробітних плат, а також кількість працівників, котрим виплачують понад три мінімальні зарплати. Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.

  Слід зазначити, що відомство щомісячно здійснює  аналіз та моніторинг даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо виявлення роботодавців, за звітністю яких наявні ознаки мінімізації зайнятості та зарплати працівників та порушення законодавства про нарахування єдиного соціального внеску.

  Переліки роботодавців надсилаються до територіальних органів державних відомств для здійснення заходів державного нагляду (контролю). 

  Так, з початку 2019 року до Управління Держпраці від Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області надійшли інформаційні матеріали щодо 3090 роботодавців, котрі мінімізують заробітну плату найманих працівників та у звітності котрих наявні ознаки порушення законодавства про працю.

  Загалом питання дотримання трудового законодавства в частині оплати праці, зокрема, дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій в оплаті праці  є одними із пріоритетних напрямів діяльності територіального органу Державної служби України з питань праці.

  Управлінням Держпраці у Чернівецькій області також посилено інформаційно-роз’яснювальну роботу  з питань дотримання законодавства про оплату праці, дотримання державних мінімальних гарантій  в оплаті праці, недопущення  використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин, ухиляння роботодавців від сплати податків, зборів та єдиного внеску при виплаті заробітної плати працівникам.


   

   

 • Контрольні заходи та превентивна робота, проведена фахівцями Держпраці, впливають на рівень дотримання трудового законодавства

  Контрольні заходи та превентивна робота, проведена фахівцями Держпраці, впливають на рівень дотримання трудового законодавства

  Територіальний орган Державної служби України з питань праці - Управління Держпраці у Чернівецькій області, відповідно до покладених на відомство зобов’язань, здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.

  Так. з початку року головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість  та інших нормативно-правових актів Управління здійснено  196 інспекційних відвідувань з питань дотримання трудового законодавства та 58 інших перевірок, проведення яких передбачено повноваженнями відомства.

  Упродовж звітного періоду інспектори праці проводили відвідування суб’єктів господарювання з метою інформування керівників та працівників про найбільш ефективні  способи дотримання законодавства про працю. З початку року  проведено 1556 відвідувань, здійснено понад 2300 інформаційних заходів.  

  Слід зазначити, що з початку року в  Управлінні Держпраці у Чернівецькій області винесено понад 180 постанов щодо накладення штрафних санкцій на роботодавців за порушення чинного трудового законодавства.

  Загальна сума штрафів становить суму у понад 30 мільйонів гривень, із них - понад 25 мільйонів гривень  - за допуск працівників до роботи без належного оформлення з ними трудових відносин.

  Головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів територіального органу Державної служби України з питань праці з початку 2019 -го виявлено 172 випадки не задекларованої зайнятості.

  Водночас на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2018 року за №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», фахівцями Управління спільно із територіальними органами Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, іншими структурами, органами місцевого самоврядування проводилися спільні комплексні заходи з питань легалізації зайнятості.

  Загалом проведено 245 заходів, виявлено 298 осіб, допущених до роботи без оформлення трудових відносин.

  За видами економічної діяльності найбільше нелегальних працівників в області виявлено на будівництві, в торгівлі, у закладах ресторанного та готельного бізнесів, на підприємствах автотранспорту.

  За результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи, проведеної фахівцями Держпраці, з початку року між роботодавцями та найманими працівниками укладено 2329 трудових угод.    


   

 • До відома суб’єктів господарської діяльності Буковини!

  До відома суб’єктів господарської діяльності Буковини!

  Управління  Держпраці у Чернівецькій області повторно інформує роботодавців Буковини щодо накладення фінансових санкцій  за порушення трудового законодавства. 

  Так, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника  на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків накладається штрафна санкція у розмірі  125 190 гривень;

  за порушення термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш, ніж  на один місяць, виплата їх не в повному обсязі  - 12 519 гривень;

  за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - 41 730 гривень;

  за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, котрі залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» - 41 730 гривень;

  за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - 12 519 гривень;

  за вчинення перешкод при проведенні перевірки з питань виявлення порушень у частині законодавства про працю - 417 300 гривень;

  за порушення інших вимог трудового законодавства - 4 173 гривні.

  Слід зазначити, що з початку року в  Управлінні Держпраці у Чернівецькій області винесено понад 180 постанов щодо накладення штрафних санкцій на роботодавців за порушення чинного трудового законодавства.

  Загальна сума штрафів становить суму у понад 30 мільйонів гривень, із них - понад 25 мільйонів гривень  - за допуск працівників до роботи без належного оформлення з ними трудових договорів.

  Головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів територіального органу Державної служби України з питань праці за вісім місяців 2019 року виявлено 172 випадки незадекларованої зайнятості.

  За видами економічної діяльності найбільше нелегальних працівників виявлено на будівництві, в торгівлі, у закладах ресторанного та готельного бізнесів, на підприємствах автотранспорту.

  За результатами інспекційних відвідувань та інформаційно- -роз’яснювальної роботи, проведеної фахівцями Держпраці, з початку року між роботодавцями та найманими працівниками укладено 2329 трудових угод.


     

   

 • Держпраці інформує про підстави для відмови у видачі дозволів

  Держпраці інформує про підстави для відмови у видачі дозволів

  Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує суб’єктів господарювання регіону щодо підстав  для відмови у видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Такими підставами є:

  подання роботодавцями неповного пакета документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, згідно зі встановленим вичерпним переліком;

  виявлення в документах, поданих суб’єктами господарювання, недостовірних відомостей;

  негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

  Законодавством встановлюються інші підстави для відмови у видачі дозвільних документів.

  Довідково: статтею 21 Закону України «Про охорону праці» регламентовано обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає  дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління  центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними  організаціями, які забезпечують науково - технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.


           

 • На місцевих підприємствах зменшується кількість порушень законодавства з охорони праці

  На місцевих підприємствах зменшується кількість порушень законодавства з охорони праці

  Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє: головні державні інспектори територіального органу Державної служби України з питань праці проводять на підприємствах, в установах, організаціях регіону відповідні заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання чинного законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці.

  Так, упродовж восьми місяців 2019 року посадовцями Держпраці проведено 343 перевірки стану охорони праці, під час яких виявлено понад 1700 порушень законодавчих та нормативно-правових актів.  

  Як наслідок, до адміністративної відповідальності притягнено 76 працівників, у тому числі, 58 керівників підприємств.

  Загалом  в області на місцевих підприємствах, в установах та організаціях зменшується кількість порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю працівників.

  Водночас територіальний орган Державної служби України з питань праці інформує суб’єктів господарювання щодо необхідності належного забезпечення умов праці на робочому місці; безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; стану засобів колективного та індивідуального захисту; санітарно - побутових умов працівників.

  Роботодавець несе повну відповідальність за створення належних безпечних і здорових умов праці.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  звертається до працівників підприємств, установ, організацій!

  Чинним законодавством України, а саме статтею 14 Закону України «Про охорону праці» - «Обов’язки  працівника щодо додержання вимог нормативно - правових актів з охорони праці», працівників зобов’язано дбати про власну безпеку на виробництві.

  Працівник зобов'язаний:

  дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

  знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

  проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

  Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.   

   

   

 • На засіданні робочої групи з питань легалізації зайнятості населення відзвітовано про результати пріоритетних напрямів роботи Держпраці

  На засіданні робочої групи з питань легалізації зайнятості населення відзвітовано про результати пріоритетних напрямів роботи Держпраці

  Управлінню Держпраці у Чернівецькій області забезпечити належне виконання завдань щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зокрема, щодо питань належного оформлення трудових відносин, а також контролю за виконанням вимог приписів про усунення виявлених порушень та продовжити спільну роботу з органами місцевого самоврядування, територіальними органами Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Держпродспоживслужби та Головним управлінням Національної поліції у Чернівецькій області щодо проведення  комплексних заходів, спрямованих на детінізацію зайнятості та доходів населення в регіоні.

  Такими є рішення обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, засідання якої відбулося днями у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

  Саме на засіданні обласної робочої групи розглядалося питання легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, рівень оплатипраці та вжиті заходи щодо його підвищення.

  Про результати роботи територіального органу Державної служби України з питань праці, спрямованої на забезпечення дотримання трудового законодавства, доповідала заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Галина Кушнір.

  Засідання обласної робочої групи відбулося під головуванням  виконуючого обов’язки голови Чернівецької обласної державної адміністрації  Михайла Павлюка.

  Участь у зібранні взяли члени робочої групи, представникирайонних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад.

  У ході засідання заступник начальника Управління Держпраці Галина Кушнір повідомила про роботу, проведену головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, спрямовану  на додержання законодавства про працю роботодавцями регіону.

  Так, Галина Кушнір зазначила, що з початку року фахівцями Держпраці здійснено 196 інспекційних відвідувань з питань дотримання законодавства про працю та 58 перевірок з інших напрямів, передбачених повноваженнями відомства.

  «У 97% інспекційних відвідувань здійснювався контроль за оформленням трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками згідно з чинним законодавством», - підкреслила посадовець Держпраці.     

  Поінформовано про те, що інспектори праці упродовж звітного періоду проводили відвідування суб’єктів господарювання з метою інформування керівника та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю: з початку року проведено понад 1550 відвідувань, здійснено понад 2300 інформаційних заходів.  

  Водночас територіальним органом Держпраці винесено понад 180 постанов щодо накладення  штрафних санкцій на роботодавців Буковини за порушення законодавства про працю.


   

   

 • На загальнонаціональному круглому столі дискутували щодо впровадження в Україні стандартів гідної праці

  На загальнонаціональному круглому столі дискутували щодо впровадження в Україні стандартів гідної праці

  Заступник Голови Державної служби України з питань праці Алла Горбатюк взяла участь у загальнонаціональному круглому столі: «Гідні соціально-трудові стандарти - головний мотив праці в Україні і добробуту в сім’ї», який було організовано Федерацією профспілок України.

  Захід приурочено Всесвітньому дню дій за гідну працю, який щороку в Україні відзначається 7 жовтня.

  На заклик ФПУ відверто оцінити ситуацію на українському ринку праці, визначити завдання соціальних партнерів і влади по забезпеченню в країні норм гідної праці відгукнулись провідні експерти, науковці, представники органів державної влади, зарубіжні громадські діячі, профспілкова спільнота та журналісти провідних ЗМІ.

  Темами для обговорення під час круглого столу були: достойні та безпечні робочі місця, трудові права, справедлива зарплата, ефективний соціальний діалог та виробнича демократія.

  Учасники заходу висловили свої думки щодо майбутнього ринку праці в Україні та світових тенденцій у сфері забезпечення зайнятості.

  У рамках заходу відбулось нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2017-2019 роки, який проводить ФПУ, повідомляє сайт Держпраці України.


   

   

   

 • Праця неповнолітніх - додаткова відповідальність роботодавців

  Праця неповнолітніх - додаткова відповідальність роботодавців

  Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:

  згідно зі статтею 187 Кодексу законів про працю України - «Праця неповнолітніх у трудових правовідносинах», неповнолітні працівники (а ними є особи, котрі не досягли 18 років) у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх.  

  Не допускається прийняття та роботу осіб, молодших 16 років. Як виняток, працевлаштування може відбутися  за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, осіб, які досягли 15 років.

  Для неповнолітніх працівників віком від 16 до 18 років встановлено скорочену тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень;

  для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години  на тиждень.

  Для осіб, котрі не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.

  Заборонено використовувати працю осіб, молодших 18 років, на важких роботах, на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці,у тому числі, й під час виконання підземних робіт.

  Забороняється залучати неповнолітніх працівників  до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

  нічних, надурочних робіт;

  робіт у вихідні дні.

  Особи, молодші 18 років, можуть бути прийняті на роботу лише після попереднього медичного огляду та при щорічному медогляді до досягнення ними 21 року.

  Заробітна плата працівників, молодших 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

  Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

  Підприємства, установи, організації  можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

  Молоді працівники мають право на щорічну відпустку.  

  Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їхньою заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. 

  Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

  Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років, упродовж робочого року забороняється. 

  Це означає, що заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

  Звільнення працівників, молодших 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, допускається лише за згодою служби у справах дітей.

  Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров'ю, або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі,  піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю,мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі, і строкового.

  Довідково: упродовж восьми місяців 2019 року головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області виявили допуск до роботи  без оформлення трудових відносин  трьох неповнолітніх осіб.  Роботодавців притягнуто до відповідальності, накладено штрафні санкції у розмірі понад 375 тисяч гривень.

  Загалом з початку року фахівцями територіального органу Державної служби з питань праці України здійснено понад 190 інспекційних відвідувань.

  Під час кожного інспекційного відвідування з роботодавцями проводиться  роз’яснювальна робота щодо належного використання праці неповнолітніх.

  Така ж роз’яснювальна робота здійснювалася інспекторами праці  на підставі пункту 33 Постанови Кабінету Міністрів України  від 26.04.2017 року за №295 - «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Субєктів господарювання  області інформовано про найбільш ефективні способи  дотримання законодавства про працю.

  Загалом проведено понад 1580 відвідувань, під час яких роз’яснено специфіку  працевлаштування неповнолітніх.


   

   

   

 • Законопроект, за яким суттєво зменшуються фінансові санкції за порушення законодавства про працю, ухвалено за основу

  Законопроект, за яким суттєво зменшуються фінансові санкції за порушення законодавства про працю, ухвалено за основу

  Верховна Рада України підтримала у першому читанні й ухвалила за основу  законопроект №1233 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України». Про це повідомляє низка українських видань.

  Водночас депутати ухвалили скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

  Так, документом пропонується внести зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України – «Відповідальність за порушення законодавства про працю», а саме зменшити розмір штрафних санкцій за порушення суб’єктами господарювання трудового законодавства.

  Замість накладення штрафу до роботодавців, які фактично допустили працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформили працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітну плату без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, пропонується застосовувати письмове попередження. Якщо ж таке порушення буде вчинено повторно протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, то до такого роботодавця застосовуватиметься штраф у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, повідомляє сайт «Дебет - Кредит».

  При цьому розмір штрафу за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а також гарантій та пільг працівників, залучених до виконання обов’язків за законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зменшується до суми двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

  Крім того, зменшується розмір штрафу за недопуск до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків. Так, розмір такого штрафу пропонується встановити у восьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.


   

   

   

 • Онлайн - прийом громадян: актуальні запитання - вичерпні відповіді

  Онлайн - прийом громадян: актуальні запитання - вичерпні відповіді

  Представники Державної служби України з питань праці провели онлайн – прийом заявників із Харківської області.  

  За допомогою відеозв’язку на запитання мешканців Харківщини відповідали фахівці Державної служби України з питань праці: начальник відділу нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки Василь Лісовик, начальник відділу з питань охорони праці Наталія Віжул та заступник директора департаменту з питань праці - начальник відділу з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю Володимир Гончарук.

  Посадовим особам Держпраці змогли поставити запитання окремі суб’єкти господарювання регіону.

  Під час онлайн - прийому розглядалися різні за тематикою питання:  щодо необхідності отримання дозволу на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки під час зберігання дизельного пального; перелік критеріїв оцінювання при усному опитуванні під час здачі іспитів з загальних питань охорони праці та галузевих нормативно-правових актів з охорони праці у навчальних центрах; виконання дотримання вимог законодавства про працю, виплат заробітної плати при легальному працевлаштуванні, укладання трудових договорів, забезпечення належних умов праці, які необхідні для виконання робіт.

  Нагадаємо: на Буковині онлайн - прийом громадян заплановано на  четверте грудня 2019 року.

  Спілкування буковинців з очільниками Держпраці відбудеться у приміщенні Управління Держпраці у Чернівецькій області , яке розташовується за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена,3.

  Про свою участь в онлайн - прийомі громадяни  мають повідомити заздалегідь до Управління Держпраці у Чернівецькій області.


   

   

 • Затверджено Програму діяльності Кабінету Міністрів України: одна із цілей - легальна праця

  Затверджено Програму діяльності Кабінету Міністрів України: одна із цілей - легальна праця

  Уряд затвердив та подав до Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Програмою визначено пріоритетні цілі Уряду для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше. Визначено також шляхи досягнення цілей.

  В основу цієї Програми покладено людиноцентричний підхід, тому запропоновані урядові цілі спрямовані не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях.

  Програма діяльності Уряду передбачає 8 чітких цілей для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, які відомство має виконати за наступні 5 років, повідомляється на сайті Державної служби України з питань праці.

  Одна з цілей Програми –  українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи.

  Успіх мірятимуть за показниками ефективності, які також передбачені Програмою.

  Показники ефективності наступні:

  скорочення середнього строку пошуку нової легальної роботи з 3,6 до 2 місяців.

  зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% та підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70%.

  Боротися із безробіттям заплановано шляхом лібералізації трудового законодавства. Спрощення найму та звільнення працівників стимулюватиме роботодавців створювати нові робочі місця, вважають в Уряді.

  Через створення рівних правил гри та надання стимулів для бізнесу, який створює офіційні робочі місця, буде створено умови, за яких роботодавцям та працівникам буде більш вигідно працювати за законами, ніж ховатися “в тіні”.

  Спрощення трудового законодавства у сфері найму сезонних працівників та понаднормової праці сприятиме легалізації найму працівників, пов’язаних із сезонними ненормованими роботами.

  Ці дії знизять рівень безробіття та покращать можливість українців знайти гідну роботу.


   

   

 • Про права та відповідальність громадян при поданні звернень

  Про права та відповідальність громадян при поданні звернень

  Згідно зі статтею  40 Конституції України усі громадяни  мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст.40).

  Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України «Про звернення громадян».  

  Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 16 листопада 2016 року № 1339 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1595/29725.

  Вимоги до звернення

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

  Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням  дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням  мережі Інтернет.

  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України “Про звернення громадян”.

  Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду (ст.7). Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

  Такий вид звернення як скарга на рішення певного органу або посадової особи має бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом року з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, але в жодному разі не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина, який звертається зі скаргою, з таким рішенням.

  Пам’ятайте! Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

  письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором, тобто анонімне звернення;

  звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання;

  повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;

  звернення-скарга, яка подана із пропущенням зазначених вище строків;

  звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.

  Термін розгляду звернення

  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду,про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну (ст.20).
  Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

  Права громадянина щодо розгляду заяви або скарги

  Згідно зі статтею 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, має право:

  особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;

  брати участь у перевірці заяви або скарги;

  ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;

  подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;

  бути присутнім при розгляді заяви або скарги;

  користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

  одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;

  висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;

  вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

  Відповідальність громадян при поданні звернень

  Пам’ятайте! Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та їхніх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством (ст.26).

  Як правильно оформити звернення

  Звернення складається у довільній формі, однак в ньому потрібно вказати:

  Кому адресується звернення (наприклад: Голові Управління Держпраці, ПІБ керівника)

  Від кого (прізвище, ім’я, по-батькові, індекс, повна поштова адреса заявника, № телефону).

  Вид звернення (заява(клопотання), скарга або пропозиція)

  Далі йде загальний текст звернення, де чітко і ясно має бути викладена суть порушеного питання або проблеми, який, як правило, складається за наступною схемою:

  вступна частина, де зазначаються підстава звернення, обставини, які стали причиною для звернення;

  мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;

  результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення;

  далі потрібно навести перелік документів (або копій документів), якщо ви додаєте їх до листа;

  письмове звернення обов’язково підписується особою (особами), що звертається з проставлянням дати подання звернення.

  для розгляду електронного звернення електронний підпис не вимагається.

  За інформаційними матеріалами Держпраці


   

   

 • До уваги суб’єктів господарювання! Держпраці - про деталі розслідування нещасних випадків на виробництві за новим Порядком

  До уваги суб’єктів господарювання! Держпраці - про деталі розслідування нещасних випадків на виробництві за новим Порядком

  Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:

  Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 за  №337 затверджено новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

  Даним Порядком визначено процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях  незалежно  від  форми  власності.

  Згідно з Порядком, у разі настання нещасного випадку  роботодавець зобов’язаний упродовж двох годин повідомити про це територіальний орган Державної служби України з питань праці  - Управління Держпраці у Чернівецькій області наявним засобом зв’язку та надати на паперовому носії повідомлення не пізніше наступного робочого дня.

  У разі настання нещасного випадку з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених Законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок надає керівник підприємства, в інтересах якого виконувалися роботи, або представник орендодавця, балансоутримувача тощо, на території якого стався випадок.

  Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів - за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

  територіальному органові Держпраці;

  робочому органові Фонду;

  керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);

  керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок - керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

  уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

  органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

  Розслідування (спеціальне розслідування) проводиться у разі настання нещасного, у тому числі, про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу.

  Строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві становить три роки з дня їх настання. У разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

  Спеціальному розслідуванню підлягають:

  нещасні випадки із смертельними наслідками;

  групові нещасні випадки;

  випадки смерті працівників під час виконання ними трудових обов’язків;

  гострі професійні захворювання, що призвели до тяжких чи смертельних наслідків;

  нещасні випадки, факт настання яких встановлено у судовому порядку, а підприємство, на якому вони сталися, ліквідовано без правонаступника;

  нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;

  випадки зникнення працівника під час виконання трудових обов’язків;

  нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;

  нещасні випадки, що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору .

  Факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем, якщо працівник фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору (контракту), встановлюється посадовими особами Держпраці або її територіального органу чи у судовому порядку.

  Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, може проводитися комісією підприємства (установи, організації) у разі надання територіальним органом Держпраці письмового доручення роботодавцю протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про нещасний випадок.

  Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється на підставі висновку про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

  Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства (установи, організації) проводиться упродовж п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

  Спеціальне розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) проводиться упродовж п’ятнадцяти робочих днів.

  Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа не входять до складу комісії, але мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), надавати відповідні пояснення.


   

   

   

 • Держпраці посилює нагляд за використанням праці неповнолітніх

  Держпраці посилює нагляд за використанням праці неповнолітніх  

  Заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Галина Кушнір взяла участь у роботі Координаційної ради з питань захисту прав дітей, що відбулася у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

  Одним із ключових питань, що розглядалися під час зібрання, -  використання суб’єктами господарювання  регіону праці неповнолітніх та про відповідальність роботодавців за порушення норм чинного трудового законодавства.

  Виступаючи перед присутніми, представник територіального органу Державної служби України з питань праці повідомила, що головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління у першому півріччі 2019 року виявлено допуск до роботи  без оформлення трудових відносин  трьох неповнолітніх осіб.  Роботодавців притягнуто до відповідальності, накладено штрафні санкції у розмірі понад 375 тисяч гривень.

  Галина Кушнір підкреслила, що загалом з початку року фахівцями Держпраці здійснено понад 190 інспекційних відвідувань .

  «Під час кожного інспекційного відвідування з роботодавцями проводиться  роз’яснювальна робота щодо належного використання праці неповнолітніх. Така ж роз’яснювальна робота здійснювалася інспекторами праці  на підставі пункту 33 Постанови Кабінету Міністрів України  від 26.04.2017 року за №295. Субєктів господарювання інформували про найбільш ефективні способи  дотримання законодавства про працю. Загалом проведено понад 1580 відвідувань, під час яких роз’яснювалася специфіка  працевлаштування неповнолітніх осіб», - наголосила посадовець Держпраці.

  Також слід зазначити, що з метою забезпечення ефективного виконання заходів, передбачених Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Управлінням Держпраці у Чернівецькій області, Службою у справах дітей Чернівецької ОДА та підрозділом ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області  здійснюється спільна робота з метою дотримання прав  дітей.

  Так, заплановано проведення спільних інформаційних заходів, посилення роз’яснювальної роботи в освітніх закладах області, обговорено можливість проведення спільних контрольних заходів, націлених на виявлення, у тому числі, й фактів використання праці неповнолітніх.


   

    

 • Підвищення культури безпеки праці - запорука уникнення виробничого травматизму

  Підвищення культури безпеки праці - запорука уникнення виробничого травматизму

  Як запобігти травматизму на виробництві та підвищити культуру безпеки праці на основі ризикоорієнтованого підходу- ця та інші теми стали ключовими на зустрічі головного державного інспектора відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Чернівецькій області Регіни Задоровської  з колективом КБУ КМЦ «Садгора».

  На зустрічі з трудовим колективом представник територіального органу Державної служби України з питань праці наголосила на необхідності дотримання законодавства про охорону праці  та діючих нормативно-правових актів з охорони праці, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього розпорядку.

  «Саме дотримання законодавчих норм дозволить працівникам на будь - якому підприємстві, в установі, організації  убезпечити себе від випадків виробничого травматизму, - підкреслила Регіна Задоровська. - Загалом  виробничий травматизм в області  у першому півріччя 2019 року збільшився. Так, у регіоні зареєстровано  25 нещасних випадків, у тому числі, два із них - зі смертельним наслідком. Загалом збільшення виробничого травматизму зареєстровано на підприємствах автодорожнього транспорту, хімічної промисловості, сільського господарства, газової промисловості, торгівлі та соціально-культурній сфері».

  У ході спілкування з трудовим колективом акцентовано на наслідках та причинах настання випадків виробничого травмування.

  Детально на зустрічі обговорено нову концепцію реформування системи управління охороною праці, яку активно запроваджує в Україні Держпраці. В основі  нововведень - виявлення ризиків на кожному робочому місці й превентивна робота, спрямована на випередження нещасних випадків.


   

 • Осучаснення законодавства про працю: економічні реалії вимагають запровадження нестандартних підходів у трудових відносинах

  Осучаснення законодавства про працю: економічні реалії вимагають запровадження нестандартних підходів у трудових відносинах

  Необхідність осучаснення трудового законодавства зумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин, що відбуваються в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соціально-економічних перетворень, і тою чи іншою мірою пов’язані з працею.

  Крім того, сучасна система принципів трудового права, не відповідає потребам часу, меті і завданням незалежної України.

  У зв’язку з цим вона має бути переглянута з урахуванням змін у суспільному розвитку нашої держави, а також з урахуванням економічних реалій.

  Нові ризики та виклики (насамперед, кризові явища в економіці) вимагають запровадження нестандартних підходів у реалізації трудових прав та трудових відносин.

  І тому ми намагаємося побудувати нову соціально-економічну стратегію розвитку нашої країни.

  20 травня 2015 р. народними депутатами України в порядку права законодавчої ініціативи внесено на розгляд Верховної Ради України проект Трудового кодексу України (доопрацьований, реєстр. № 1658).

  Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення при Комітеті створено робочу групу з доопрацювання проекту Трудового кодексу до другого читання до якої включено, зокрема представників сторін соціального діалогу та Міністерства соціальної політики.

  Зазначеною робочою групою було проведено близько 40 засідань, на яких опрацьовувалися питання удосконалення положень законопроекту № 1658, розглянуто та прийнято рішення з більш, ніж 1700 пропозицій. В той же час ці пропозиції спрямовані, в першу чергу,  на підвищення соціального захисту працівника.

  Окрему увагу вищезазначеної робочої групи було присвячено аналізу 59 технічних зауважень до законопроекту, наданих Міжнародною організацією праці.

  Основоположні принципи, на яких базується правове регулювання трудових відносин, відзначені в рекомендаціях МОП, в повному обсязі були враховані при доопрацюванні законопроекту.

  У підсумку зазначений проект Трудового кодексу України визначає основні засади і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці та забезпечення захисту інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки.

  Комплексний підхід до вирішення соціально-трудових питань, кодифікація і уніфікація законодавчих актів з питань праці та інкорпорація їх норм до проекту є характерною особливістю законопроекту.

  Загалом, місія нового Трудового кодексу полягає не у посиленні регулювання трудових відносин, а у полегшенні цього процесу та спрощенні процесів наймання і використання трудових ресурсів.

  Він покликаний деталізувати нові правила гри, тобто відносини між роботодавцем та найманим працівником, а також посилити роль інституційних механізмів, таких як соціальне партнерство.

  Трудовий кодекс однозначно зробить ринок праці більш гнучким та адаптованим до сучасних викликів, зокрема інтеграційних прагнень  національного ринку праці у європейський, подолання економічних проблем, проведення ефективних структурних реформ та вихід на траєкторію сталого розвитку.

  На сьогодні для України є стратегічним документом Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

  Отже, і ринок праці потребує оновлення з урахування європейських прагнень та соціальних стандартів, зокрема Європейської соціальної хартії (переглянутої), що частково ратифікована Верховною Радою України у 2006 році.

  Слід застерегти. Не треба очікувати, що відразу після прийняття Трудового кодексу на ринку праці вирішаться всі накопичені за роки проблеми. Внесок Трудового кодексу у розвиток ринку праці буде відчутний не одразу, адже всім учасникам на цьому ринку треба буде також адаптуватись до оновлених правил гри.

  Отже, вплив прийняття Трудового кодексу на ринок праці буде, ймовірніше, опосередкованим, спрямованим на якісні параметри цього ринку, хоча результатом такого впливу у перспективі буде поступове збалансування попиту та пропозиції робочої сили.

  Слід зазначити, що редакція проекту Трудового кодексу України містить ряд новацій, які матимуть позитивний вплив в питаннях регулювання трудових відносин між роботодавцем та працівником.  

  Так, зокрема зазначеним проектом Трудового кодексу України:

  передбачається забезпечення здійснення більш відкритої та прозорої політики при прийнятті актів законодавства про працю, зокрема передбачається, що усі норми про працю є публічними та підлягають оприлюдненню;

  визначається понятійний апарат трудового законодавства;  

  передбачається оформлення трудових відносин шляхом укладення трудового договору між працівником і роботодавцем у письмовій формі;

  регламентується питання виконання заступником керівника  обов’язків керівника, в тому числі, і за умови, що посада керівника стала вакантною;

  регламентується порядок продовження трудових відносин з працівником в разі злиття, приєднання, поділу або перетворення юридичної особи, у якій він працює;

  регламентується питання виконання працівником роботи дистанційно (тобто поза приміщенням роботодавця);

  врегульовано проблемні питання трудових відносин тимчасових працівників;  

  визначається порядок прийняття на роботу особи, яку обрано на посаду, прийняття на роботу за конкурсом, прийняття на роботу на підставі рішення суду тощо;

  визначається порядок припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника, визнання його безвісно відсутнім, оголошеного померлим, а також у зв’язку з відсутністю його на роботі з невідомих причин більше ніж два місяці;

  визначається порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця ‑ фізичної особи, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

  передбачається збільшення тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів;

  регламентуються повноваження державних інспекторів праці з урахуванням вимог, визначених законодавством ЄС, що не дозволить роботодавцю уникнути відповідальності за порушення трудових прав працівників;

  встановлюються додаткові гарантії для вагітних жінок, зокрема, за ними зберігається середній заробіток за час проходження медичного огляду, пов'язаного з вагітністю;

  встановлюються норми щодо права на репатріацію працівників, Зокрема передбачається, що репатріація працівника має бути організована роботодавцем, а у разі неможливості забезпечення її організації роботодавцем – компетентним органом влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, з наступним відшкодуванням витрат за рахунок роботодавця і таке інше.

  Одним із нововведень Трудового кодексу є визначення  професійної (службової) кар’єри та засобів її здійснення, що спонукатимуть працівників більш відповідально виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором з метою їх професійного росту чи просування (підвищення) по службі..

  В той же час, ми наголошуємо на тому, що перерва в роботі, яка виникла через сімейні обов’язки (догляд за дітьми, хворими родичами)  або певні обставини, пов’язані зі станом здоров’я, не може бути перешкодою для кар’єрного зростання.

  Новий Трудовий кодекс врегульовує сферу державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства з урахуванням вимог, визначених конвенціями МОП № 129 та 81.

  Окремо наголошуємо на тому, що нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства не підміняє встановленої законодавством процедури розв’язання індивідуальних чи колективних трудових спорів.

  Віднині будуть чітко визначені завдання інспекції праці, повноваження інспекторів, їх права та службові обов’язки. Органи державного контролю будуть здійснювати облік підконтрольних їм об’єктів та збиратимуть інформацію про дотримання роботодавцями трудового законодавства.

  Необхідно зазначити, що цей перелік новел не є вичерпним.

  Звертаємо увагу, що діючим Кодексом законів про працю України механізми вирішення порушених питань за великим рахунком відсутні.

  Чинний Кодекс законів про працю України був прийнятий ще у 1971 році, і незважаючи на численні зміни, які внесені до нього, вже застарів та не відповідає сучасним економічним умовам. Тому і не виконується більшістю роботодавців. Дієві механізми впливу на таких роботодавців майже відсутні. Тому це не задовольняє в першу чергу працівників та їх представників - профспілки, а також потенційних інвесторів (роботодавців), які цінують свій імідж соціально відповідального бізнесу.

  Слід зазначити, що роботу з удосконалення положень зазначеного законопроекту було завершено в квітні 2017 року. Однак, зазначений законопроект досі не розглянутий на пленарному засідання парламенту, що унеможливлює запровадити осучаснення трудового законодавства.

  Разом з тим, враховуючи актуальність порушеного питання Мінсоцполітики продовжуватиме співпрацювати з зацікавленими сторонами задля позитивного вирішення питання прийняття Трудового кодексу європейського зразка.

  За інформаційними матеріалами сайту Міністерства соціальної політики України


   

 • Обговорено нові підходи у розробленні Трудового кодексу

  Обговорено нові підходи у розробленні Трудового кодексу

  Голова Держпраці Роман Чернега взяв участь у засіданні круглого столу «Зміна законодавства про працю: лібералізм чи консерватизм?», під час якого були обговорені нові підходи до розроблення Трудового кодексу.

  Захід відбувся за ініціативи Конфедерації роботодавців України, повідомляє сайт Державної служби України з питань праці.

  На засіданні, присвяченому обговоренню підходів до формування нового Трудового кодексу, були присутні Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, член Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко, народний депутат України Михайло Волинець, Національний координатор МОП Сергій Савчук, директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон, Голова Національної служби посередництва і примирення Олександр Окіс, представники бізнесу, соціальних партнерів, експерти.

  Відкриваючи засідання круглого столу, виконавчий віце -президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко зазначив, що діючому Кодексу законів про працю виповнилося 48 років і він вже давно потребує оновлення.

  На думку роботодавців, новий Трудовий кодекс має сприяти створенню сучасних робочих місць, зменшенню рівня державного патерналізму у соціально-трудових відносинах, розвитку колективно-договірних відносин; заохочувати легальну зайнятість, роблячи всі процедури по створенню нових робочих місць, прийому та звільненні з роботи максимально простими; максимально забезпечувати інклюзивність ринку праці; нова редакція документа має позбутися певних архаїчних норм.

  З висловленими позиціями членів Конфедерації роботодавців погодилась Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка у своєму виступі окреслила основні підходи, якими очолюваний нею Комітет буде керуватися під час роботи над проектом документа.

  Зокрема, Галина Третьякова зазначила, що ефективне конкурентне трудове законодавство може додати до 1,5 % до зростання ВВП країни.

  Характеризуючи основні принципи нового законодавства про працю, Голова Комітету зазначила, що, зокрема, Трудовий кодекс буде передбачати гнучке регулювання нових форм зайнятості і організації робочого часу; будуть розроблені механізми матеріальної компенсації працівника у випадку звільнення з ініціативи роботодавця, проте терміни звільнення мають бути скорочені.

  Представник законодавчого органу країни  анонсувала зміну системи врегулювання трудових спорів, зокрема, введення окремих трудових судів та розширення застосування права на страйк та тимчасове припинення роботи працівників.

  Коментуючи озвучені принципи нового трудового законодавства, Національний координатор МОП в України Сергій Савчук охарактеризував перспективи ратифікації Україною нових конвенцій Міжнародної організації праці, зокрема, конвенцій №№ 183, 190. Коментуючи висловлювання учасників круглого столу щодо можливої ліберальної моделі регулювання трудових відносин (так званий «Грузинський варіант» Трудового кодексу), Сергій Савчук застеріг від надмірної лібералізації трудових відносин, адже, на його думку, від такої лібералізації, в першу чергу, страждає рівень захищеності економіки та інвестицій.

  Матеріали круглого столу, разом з позиціями, висловленими його учасниками, після їх опрацювання будуть надіслані Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, центральним органам виконавчої влади, депутатським фракціям, іншим зацікавленим сторонам.


   

   

   

 • У порушення законодавства про працю, робітники працювали на будівництві без належного оформлення

  У порушення законодавства про працю, робітники працювали на будівництві без належного оформлення

  У Чернівцях субєкт господарювання допустив до виконання роботи на будівельному майданчику працівників без відповідного оформлення з ними трудових відносин.

  Не задекларовану належним чином зайнятість виявили головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області  при відвідуванні об’єкта будівництва місцевого товариства з обмеженою відповідальністю.

  Роботодавець не дотримав установленого  чинним законодавством порядку прийняття та оформлення на роботу чотирьох робітників.

  У порушення вимог статті 21 Кодексу законів про працю України - «Трудовий договір» та статті 24  - «Укладення трудового договору», працівники  були допущені до роботи без укладення з ними трудових договорів.

  Натомість з ними укладено цивільно - правові договори, що оформлюються, як правило, лише у випадку виконання разових робіт. 

  Штрафна санкція за дане порушення, накладена посадовими особами Управління Держпраці на підприємство, -  446 760 гривень (чотириста сорок шість тисяч сімсот шістдесят гривень).

  Окрім нелегальної зайнятості, у суб’єкта господарювання виявлено низку інших порушень законодавства про працю.

  Так, інспекторами Держпраці зафіксовано порушення у нарахуванні та виплаті заробітної плати, індексації робітникам.

  Загалом штрафна санкція за порушення законодавства про працю даним роботодавцем, становить 908 412 гривень (дев’ятсот вісім тисяч чотириста дванадцять гривень).   


   

   

 • Працівники, котрі погоджуються на нелегальну зайнятість, позбавляють себе соціальних гарантій

  Працівники, котрі погоджуються на нелегальну зайнятість, позбавляють себе соціальних гарантій           

  Управління Держпраці у Чернівецькій області застерігає!

  Працівники, котрі працюють нелегально та отримують винагороду за свою роботу у «конвертах»

  позбавляють себе гарантованого державою розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки);

  втрачають можливість користуватися державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як  державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим, субсидії;

  втрачають трудовий  стаж при розрахунку розміру пенсії;

  через зарплати у «конвертах» відсутні внески до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників, і тому такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасно та не нижче мінімальних гарантії в оплаті праці, здоров’ї, безпечних умовах праці.

  Для суспільства поширення такого явища як нелегальна праця призводить до:

  ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку районів, міст.

  нестабільності та невпевненості у майбутньому громадян (відсутність належного розміру пенсій, інших соціальних виплат);

  не в повному обсязі наповнення фондів соціального страхування, що призводить до надмірного навантаження на них та пошук додаткових джерел для виконання функцій держави.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області попереджає працівників:

  погоджуючись на нелегальну трудову зайнятість, ви автоматично  потрапляєте у групу ризику. У разі, коли  працедавець не дотримається даних вам зобов’язань (не розрахується за виконану роботу, звільнить без будь яких причин і таке інше) довести факт свого працевлаштування у такого недобросовісного роботодавця надзвичайно складно.

  Оформлення трудових відносин – гарантія соціального захисту  й запорука гідних і безпечних  умов праці.  


   

   

 • Представник Держпраці увійшов до складу робочої групи, що протидіятиме діяльності нелегальних АЗС та АГЗП в області

  Представник Держпраці увійшов до складу робочої групи, що протидіятиме діяльності нелегальних АЗС та АГЗП в області

  Заступник начальника відділу нагляду на виробництві, об’єктах підвищеної небезпеки, в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Чернівецькій області Костянтин Соболевич увійшов до складу міжвідомчої робочої групи щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з нелегальною діяльністю автозаправних станцій та авто газозаправних пунктів, нелегальною реалізацією нафтопродуктів на території Чернівецької області.

  До складу даної групи увійшли представники прокуратури Чернівецької області, Головного Управління національної поліції, Державної фіскальної служби, Управління державної служби з надзвичайних ситуацій, Головного управління держпродспоживслужби, Держгеокадастру та інших контролюючих відомств.

  Робочу групу створено для виявлення та протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій, авто газозаправних пунктів, нелегальній реалізації нафтопродуктів на території області.  


     

 • Середня зарплата в Україні у вересні перевищила дев’ять тисяч гривень

  Середня зарплата в Україні у вересні перевищила девять тисяч гривень

  Середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні склала 9042 грн, що в 2,4 рази перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше показника вересня 2017 року.

  Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Урядовий портал.

  Зарплати вищі за середню отримували на підприємствах промисловості, особливо у фармацевтичній галузі (16,4 тис. грн), нафтопереробній (11,4 тис. грн),металургії (11,2 тис. грн), транспорту, сектору ІТ. Середня зарплата в освіті майже вдвічі перевищила мінімальну і склала 7176 грн, у медицині – 5730 грн.

  Довідково: за прогнозами Кабінету Міністрів України, показник середньої зарплати, як один з орієнтирів економічного розвитку України, має сягнути позначки в 10 тисяч  гривень. У проекті Державного бюджету на 2019 рік Урядом України закладено  показник мінімальної зарплати на рівні 4170 грн.


   

 • Встановлюються причини тяжкого травмування на виробництві

  Встановлюються причини тяжкого травмування на виробництві

  В Управлінні Держпраці у Чернівецькій області створено комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку, в якому постраждав працівник приватного підприємства, що здійснює виробничу діяльність у Кельменецькому районі.

  Нещасний випадок мав місце у цеху з виробництва килимів та килимових виробів  приватного підприємства. Під час роботи на ткацькому обладнанні оператор отримав тяжку травму кисті правої руки.

  Постраждалого 1991 року народження оперативно було доставлено до медичного закладу, де здійснено хірургічну операцію.

  Комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку з тяжкими наслідками розпочала роботу.

  Довідково: загалом за девять місяців 2018 року на підприємствах, в установах та організаціях області зареєстровано 29 нещасних  випадків, чотири з них - зі смертельним наслідком.


   

 • Буковинці можуть потрапити на онлайн-прийом до очільника Держпраці України

  Буковинці можуть потрапити на онлайн - прийом до очільника Держпраці України

  28 листопада 2018 року відбудеться онлайн-прийом громадян Чернівецької області  Головою Державної служби України з питань праці Романом Чернегою.

  Орієнтовно онлайн-прийом розпочнеться об 11 годині.

  Спілкування буковинців з очільником Держпраці відбудеться в приміщенні Управління Держпраці у Чернівецькій області, яке розташовується за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена,3.

  Про свою участь в онлайн-прийомі громадяни  мають повідомити заздалегідь до Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Довідково: практику онлайн-прийомів громадян керівниками Державної служби України з питань праці запроваджено з лютого 2016 року з метою економії часу та коштів заявників.


   

 • Якими є підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду

  Якими є підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду

  Управлінням Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює:

  згідно зі статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності підставами для здійснення проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є:

  подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

  перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

  звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

  Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері  державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.  


   

    

 • У 2018 році фахівці Держпраці виявили понад три тисячі порушень нормативно - правових актів з охорони праці

  У 2018 році фахівці Держпраці виявили понад три тисячі порушень нормативно - правових актів з охорони праці

  Головні державні інспектори структурних підрозділів Управління Держпраці у Чернівецькій області, зокрема, відділу нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку, відділу нагляду в АПК та СКС, відділу нагляду на виробництві, об’єктах підвищеної небезпеки, в машинобудуванні та енергетиці, а також  сектору гірничого нагляду  за дев’ять місяців нинішнього, 2018, року провели 511 перевірок виробничих об’єктів суб’єктів господарювання.       

  Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) виявлено 3041 порушення нормативно-правових актів з охорони праці.

  За результатами перевірок до адміністративної  відповідальності притягнено понад сто посадових осіб, понад 70 із них - керівники підприємств.


   

 • Щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

  Щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

  Фахівці відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснюють:

  Стаття 21  Закону України “Про охорону праці” -  «Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва» -  передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

  З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Державна служба України з питань праці рекомендує за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до територіального органу, що його видав заяву за формою , згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок) та оригінал дозволу.

  Якщо ж роботодавець порушив умови дії дозволу чи допустив виникнення  аварій та /або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертає увагу суб’єктів господарювання :

  законодавством не непередбачено продовження строку дії не чинного дозволу , зокрема, у разі звернення роботодавця за  його продовженням вже після закінчення строку дії дозволу  (лист Держпраці № 4004/3/5.3-ДП-18 від 18.05.2018).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області підкреслює:

  при вирішення питання про продовження строку дії дозволу враховуватиметься, чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

  чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків;

  чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.  

  Важливо!

  Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 року, внесено зміни до Порядку, відповідно до яких частину машин, механізмів, устаткування та частину робіт підвищеної небезпеки віднесено до таких, які експлуатуються (виконуються) роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


   

   

 • Суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися термінів виплати заробітної плати працівникам

  Субєкти господарювання зобовязані дотримуватися термінів виплати заробітної плати працівникам

  Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплено  статтею 115 Кодексу законів про працю України та статтею  24 Закону України  «Про оплату праці».
  Зарплата виплачується працівникам регулярно у робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

  Якщо  день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим aбо неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
  Розмір зарплати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілкою, і не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу працівника). Тобто розмір авансу повинен складати не менше 50% тарифної ставки (посадового окладу) працівника за цей місяць. При нарахуванні авансу не враховуються надбавки, премії та інші доплати, передбачені законодавством, виплата яких має здійснюватися у строки, установленні для виплати заробітної плати за підсумками місяця.

  Законодавством визначено вимогу щодо мінімальної кількості виплат заробітної плати на місяць (не менше двох), якої роботодавець зобов’язаний дотримуватись при встановленні строків виплати зарплати.
  Виплата заробітної плати мінімум двічі на місяць є обов’язком роботодавця, який він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць.

  Встановлення роботодавцем у документах, що регламентують періодичність та строки виплати заробітної плати, умови про виплату зарплати один раз на місяць є неправомірним, адже згідно зі статті 97 Кодексу законів про працю власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, установлені законодавством.

  Навіть за наявності заяв працівників з проханням виплачувати заробітну плату один раз на місяць, виплата зарплати в такий спосіб є порушенням трудового законодавства.

  Наразі фактично на всіх підприємствах, в установах, організаціях заробітна плата працівникам  перераховується на зарплатні картки. Роботодавець зобов’язаний перераховувати її працівникам, як мінімум, двічі на місяць у дні, встановлені для виплати авансу та заробітної плати, незалежно від бажання працівника.
  Порушенням буде і виплата в аванс усієї суми заробітної плати, що належить працівнику за поточний місяць, оскільки вимогу про виплату не рідше двох разів на місяць через проміжок, що не перевищує 16 календарних днів, буде порушено.

  За порушення встановлених строків виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, працівникам більше,  нiж за один місяць та виплату коштів не в повному обсязі, чинним законодавством передбачено накладання штрафної санкції у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, а саме 11 169 гривень.


   

   

 • За використання нелегальної праці роботодавець несе фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність

  За використання нелегальної праці роботодавець несе фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність

  Управління Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює:

  суб’єкт господарювання несе фінансову відповідальність за використання неофіційної праці відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України у вигляді 30 мінімальних заробітних плат.

  Сума вираховується згідно зі встановленої  Законом  мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення.

  На сьогодні штрафна санкція за дане порушення трудового законодавства становить 111 690 гривень за одного неоформленого працівника щодо якого скоєно порушення.  

  Відповідно до частини третьої та четвертої статті 41 Кодексу України про адміністративні порушення, суб’єкт господарювання  також притягається до адміністративної відповідальності за використання не задекларованої праці у вигляді штрафу від 8 500 гривень до 34 000 гривень.

  За грубе порушення законодавства про працю (у частині не задекларованої зайнятості) для роботодавця  передбачено кримінальну відповідальність, зокрема:

  -  штраф  у розмірі від 17 000 до 85 тисяч гривень;

  -  або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю  на строк до (трьох) - пяти років;

  -  або виправними роботами на строк до двох років;

  - або арештом на строк до шести місяців.     


   

 • До уваги суб’єктів господарювання, у котрих працюють сезонні працівники

  До уваги суб’єктів господарювання, у котрих працюють  сезонні працівники

  Управління Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює особливості законодавчого врегулювання праці працівників, котрі зайняті на сезонних роботах.

  Трудові взаємовідносини між роботодавцем та працівником, зайнятим на сезонних роботах регламентує стаття 7  Кодексу законів про працю України - «Особливості регулювання праці деяких категорій працівників», а також Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09. 1974 року № 310-ІХ у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України.

  Відповідно до цього документа, сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов можуть виконуватися лише упродовж  певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців.

  Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору.

  Сезонними вважаються роботи, які, зокрема, містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278) та їх тривалість не перевищує шести місяців.

  Таким чином, під час приймання на сезонні роботи трудовий договір з працівником можна укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, тобто 6 місяців.

  При укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи, що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну роботу.

  Працівнику необхідно знати: при укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін.

  Працівники, зайняті на сезонних роботах, після закінчення таких робіт звільняються з підстави, передбаченої пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю - «Підстави припинення трудового договору», - закінчення строку. При цьому днем звільнення вважатиметься останній день сезонної роботи.

  Якщо ж працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір із цим працівником буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк.

  Важливо знати:  сезонні працівники за наявності умов, визначених у статті 39 Кодексу законів про працю – «Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника» мають право достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. При цьому про своє звільнення сезонні працівники попереджають роботодавця письмово за три дні.

  Роботодавець з власної ініціативи має право звільнити працівника, зайнятого на сезонних роботах, до закінчення строку трудового договору у разі:

  припинення робіт на підприємстві на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи скорочення робіт на цьому підприємстві;

  через відсутність працівника на роботі безперервно більше, аніж один місяць внаслідок тимчасової непрацездатності.

 • Відбулася колегія Держпраці України

  Відбулася колегія Держпраці України

  19 жовтня у Харкові під головуванням Голови Служби Романа Чернеги відбулася колегія Державної служби України з питань праці.

  Під час колегії очільник  Держпраці України акцентував увагу на стан виконання Розпорядження Уряду "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення". Було підкреслено,  що цим рішенням передбачено проведення комплексних заходів Міністерством соціальної політики України разом з Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та Асоціацією міст України, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

  Участь у колегії взяв начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак

  На засіданні було розглянуто результати роботи територіальних органів Держпраці у частині легалізації найманої праці,  здійснення державного контролю щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати;  у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх;  діяльності органів місцевого самоврядування щодо ефективного здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

  "Проблема незадекларованої праці на сьогодні є однією із найпотужніших перешкод у забезпеченні гідної праці і більш високих темпів зростання економіки. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників»,- наголосив під час зібрання Голова Держпраці.

  «Держпраці сьогодні перебуває в зоні особливої уваги. Уряд наділив Службу широкими повноваженнями щодо нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, надав ефективний механізм виявлення не задекларованої праці, щоб захистити трудові права і забезпечити соціальні гарантії працюючої людини, а тому вимагає від нас відповідної максимальної віддачі", - акцентовано під час форуму.  

  У рамках колегії  учасники заходу відвідали підприємство АТ «Турбоатом», яке є флагманом машинобудівельної галузі Харківщини.


   

   

 • Буковинці можуть потрапити на онлайн-прийом до Голови Держпраці України Романа Чернеги

  Буковинці можуть потрапити на онлайн-прийом  до Голови Держпраці України Романа Чернеги

  28 листопада 2018 року відбудеться онлайн-прийом громадян Головою Державної служби України з питань праці Романом Чернегою, на який можуть потрапити заявники Буковини.

  Орієнтовно онлайн-прийом розпочнеться об 11 годині.

  Спілкування буковинців з очільником Держпраці відбудеться в приміщенні Управління Держпраці у Чернівецькій області, яке розташовується за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена,3.

  Про свою участь в онлайн-прийомі громадяни  мають повідомити заздалегідь до Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Довідково: практику онлайн-прийомів громадян керівниками Державної служби України з питань праці запроваджено з лютого 2016 року з метою економії часу та коштів заявників.


   

 • За дев’ять місяців 2018 року виявлено 313 осіб, котрі працювали без належного оформлення

  За девять місяців 2018 року виявлено 313 осіб, котрі працювали без належного оформлення

  Про це заявила у прямому ефірі у програмі «Відверто зі Світланою Поляк» на радіо «Буковинська хвиля 100.0 ФМ» заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Галина Кушнір.

  Спілкування у радіостудії у прямому ефірі відбулося учора, 17 жовтня.

  «71 працівник працював без оформлення зайнятості у 30 роботодавців, у 25 роботодавців 240 працівників працювали без належного оформлення, тобто за цивільно-правовими  угодами, що мали ознаки трудових»,  - акцентувала посадовець Держпраці, відповідаючи на запитання ведучої  програми Світлани Поляк щодо фактів виявлення не задекларованої зайнятості.  

  Галина Кушнір повідомила, що найбільшу кількість неоформлених працівників виявлено на будівництві (121 особу) та  у  закладах торгівлі (83 особи).

  Нелегальну зайнятість виявлено також на підприємствах з виробництва промислової продукції, у транспортній галузі, сільськогосподарському виробництві.

  У ході розмови  Галина Кушнір підкреслила, що за результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи фахівців Управління Держпраці, між роботодавцями та працівниками краю з початку року укладено 4383 трудових угоди.

  Одним із запитань ведучої радіопрограми Світлана Поляк було таке:

  «Нещодавно окремими народними депутатами Верховної Ради України було заявлено про можливість зниження штрафів для суб’єктів господарювання, якщо у них зафіксовано порушення законодавства про працю, у тому числі, виявлено не задекларовану працю працівників. Ваша думка щодо цієї ініціативи яка? Варто зменшувати штрафи,  чи навпаки - посилювати?»

  На це запитання Галина Кушнір відповіла наступне:

  «Думаю, що штрафні санкції за не задекларовану працю мають залишатися значними задля того, аби роботодавці не наважувалися пропонувати працювати людям без належного оформлення. Штрафні санкції щодо інших порушень законодавства про працю можна диференціювати. Зокрема, що стосується порушень в оплаті праці».

  Заступник начальника  територіального підрозділу Державної служби України з питань праці під час ефіру закликала буковинців у разі порушення їхніх соціальних та трудових прав  звертатися до Управління Держпраці,  до правоохоронних та судових органів області, галузевих профспілок.  


   

 • Філософія державного нагляду має відповідати ризик - орієнтовній моделі

  Філософія державного нагляду має відповідати ризик - орієнтовній моделі

   У травні 2018 року Уряд розпочав впровадження ризик-орієнтованого підходу, що змінює правила проведення перевірок.

  З метою обговорення питань створення владою сприятливого клімату для бізнесу 17 жовтня 2018 року на одній платформі, в рамках Інспекційного Форуму ПЕРЕВІРОК.NET зібралися керівництво Уряду, очільники інспекцій, представники бізнесу та бізнес-асоціацій, експерти та громадськість.

  Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега  також взяв участь в цьому заході, повідомляє сайт Держпраці.

  З вітальним словом до учасників звернувся Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман який, зокрема, наголосив на необхідності переходу ризик-орієнтовний державний нагляд при одночасній відповідальності  суб’єктів господарювання: «Наше спільне завдання зробити бізнес більш безпечним та успішним».

  Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, зосередив увагу на необхідності створення гідної довіри до системи перевірок.

  Під час заходу Голова офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук  презентував Рейтинг ризиковості суб’єктів господарювання, рейтинг інспекцій, а також онлайн-сервіс “Кабінет з управління ризиками”, що дозволить підприємцям більш ефективно планувати свою діяльність завдяки можливості онлайн-взаємодії з інспекціями.  Держпраці присвоєно чемпіонський титул за роботу в інформаційній автоматизованій системі, до якої вноситься інформація про проведені перевірки.

  Голова Держпраці взяв участь у панельній дискусії «Санкції vs Сервіс». В своєму виступі Роман Чернега  наголосив, що Держпраці першою з державних органів влади налагодила якісний діалог з BRDO та розповів про повноваження Держпраці. Навів приклади позитивної роботи у напрямку приведення нормативно–правових актів до Європейських стандартів, інспекційної  діяльності та  результати  роботи у напрямку легалізації праці.

  Наголосив на  результатах ефективної роботи Служби, свідченням  чого є  збільшення кількості застрахованих осіб у серпні 2018 року  до початку року майже на 187 тисяч.

  Держпраці продовжує працювати над створенням Служби у сервісному форматі. І як наголосив Голова Держпраці, кількість  інформаційно-роз’яснювальних заходів у 2018 році переважають над контрольними.

  Під час заходу представники бізнес-структур підтримали роботу влади над осучасненням Трудового кодексу та щодо зміни ситуації з виплати заробітної плати в «конвертах».


   

   

 • Анонс! Сьогодні в ефірі радіо «Буковинська хвиля» обговорюватиметься проблема не задекларованої праці

  Сьогодні в ефірі радіо «Буковинська хвиля»  обговорюватиметься проблема не задекларованої праці

  Заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Галина Кушнір сьогодні візьме участь у програмі «Відверто зі Світланою Поляк», що вийде на радіо «Буковинська хвиля 100.0 ФМ».

  У черговий раз посадовець Держпраці у прямому ефірі приверне увагу громади до проблеми не задекларованої зайнятості в регіоні.

  Тема програми «Не задекларована зайнятість:  чому  кожен четвертий працює у тіні?»

  Галина Кушнір говоритиме про неофіційну працю, як таку  та про необхідність подолання цієї проблеми.

  А також про те, чому у цьому мають бути зацікавлені усі: держава, роботодавці і самі працівники.

  А також чому роботодавцю вигідніше працювати так, аби не порушувати Закон і не платити великих штрафних санкцій  за недотримання законодавства про працю і як  працівнику відстояти свої соціальні та трудові права, змусивши недобросовісного роботодавця до оформлення належним чином трудових відносин.

  Буковинці мають можливість поставити запитання представнику Управління Держпраці.

  «…Свої запитання до гості можете ставити у коментарях на сторінці «Буковинська хвиля 100.0 ФМ» та під прямою трансляцією 17 жовтня о 18:00», зазначено на сторінці «Буковинської хвилі» у ФБ.

  Свої запитання буковинці також можуть залишити на офіційній сторінці Управління Держпраці у Чернівецькій області у ФБ.


   

      

 • Актуальна інформація! Рекомендації роботодавцям щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

  Актуальна інформація! Рекомендації роботодавцям щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  Фахівці відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснюють:

  Стаття 21  Закону України “Про охорону праці” -  «Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва» -  передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

  З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Державна служба України з питань праці рекомендує за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до територіального органу, що його видав заяву за формою , згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок) та оригінал дозволу.

  Якщо ж роботодавець порушив умови дії дозволу чи допустив виникнення  аварій та /або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертає увагу суб’єктів господарювання :

  законодавством не непередбачено продовження строку дії не чинного дозволу , зокрема, у разі звернення роботодавця за  його продовженням вже після закінчення строку дії дозволу  (лист Держпраці № 4004/3/5.3-ДП-18 від 18.05.2018).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області підкреслює:

  при вирішення питання про продовження строку дії дозволу враховуватиметься, чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

  чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків;

  чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.  

  Важливо!

  Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 року, внесено зміни до Порядку, відповідно до яких частину машин, механізмів, устаткування та частину робіт підвищеної небезпеки віднесено до таких, які експлуатуються (виконуються) роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


   

   

 • До Управління Держпраці у цьому році від буковинців вже надійшло майже дві сотні звернень

  До Управління Держпраці у цьому році від буковинців вже надійшло майже дві сотні звернень

  Станом на початок  жовтня 2018 року до Управління  Держпраці у Чернівецькій області надійшло 198 письмових звернення. Про це повідомила головний спеціаліст звернення громадян та доступу до публічної інформації відомства Валентина Сіманюк.

  Зі звернень, що надійшли, 191 - з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів та 7 звернень з питань охорони праці та промислової безпеки. З них направлено: з Урядової гарячої лінії – 50, особисто громадянами -77, отримано від громадян поштою - 28, від інших установ, організацій - 43 звернення.

  На особистому прийомі у звітному періоді у головних державних інспекторів Держпраці побував 41 громадянин. Усім заявникам надано відповідні консультації з питань додержання законодавства про працю та інших питань.


   

   

 • Вітання з Днем захисника України

  Шановна буковинська громадо!

  Свято, що відзначатимемо 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці увібрало у собі звитяги багатьох поколінь - відважних українських козаків, нескорених духом воїнів Української Повстанської армії, мужніх і жертовних захисників, що боронять святу українську землю сьогодні.

  Щиро вітаю усіх з Днем захисника України!

  Напередодні цього славного дня бажаю  вам і вашим родинам миру, злагоди, здоровя і достатку.

  Хай множиться слава рідної України і хай надихає нас на добрі справи.

  З повагою  - Іван Луцак, начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області


   

 • Управління Держпраці попереджає про можливість появи на підприємствах псевдо інспекторів праці

  Управління Держпраці попереджає про можливість появи на підприємствах псевдо інспекторів праці

  Управління Держпраці у Чернівецькій області попереджає суб’єктів господарювання про можливість появи на підприємствах, в установах,організаціях регіону шахраїв під виглядом інспекторів праці.

  У різний спосіб шахраї вимагають у підприємців кошти ніби то в обмін на не проведення заходів державного нагляду, або ж зменшення сум, накладених раніше штрафних санкцій.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області закликає роботодавців до пильності й до уточнення даних осіб, котрі представилися інспекторами Держпраці, або інспекторами праці органів місцевого самоврядування.

  Детальну інформацію щодо виданих посвідчень головним державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, можна перевірити на сайті Державної служби України з питань праці у розділі  «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю» - підрозділі  «Інформація про службові посвідчення інспекторів праці Держпраці».

  Відповідну інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці органів місцевого самоврядування роботодавець може перевірити у цьому ж розділі на сайті Держпраці України, у підрубриці «Інформація про службові посвідчення інспекторів праці органів місцевого самоврядування».

  У разі, коли суб’єкта господарювання відвідали псевдо інспектори праці, необхідно оперативно повідомити про такі факти правоохоронні органи.

  Важливо повідомити про такі випадки й  Управління Держпраці у Чернівецькій області за телефонами: (0372) 55 37 24; 52 56 67.


   

 • У рамках Проекту ЄС –МОП інспектори праці долучилися до Європейських практик боротьби з нелегальною зайнятістю

  У рамках Проекту ЄС –МОП інспектори праці долучилися до Європейських практик боротьби з нелегальною зайнятістю  

  В рамках Проекту ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою  покращення умов праці і подолання не задекларованої праці» відбувся тренінг для тренерів з питань не задекларованої праці та навичок міжособистісного спілкування.

  Захід  є початком аналогічних тренінгів, що будуть проведені в різних регіонах країни (Харків, Вінниця, Полтава).

  Участь у зібранні взяв Голова Держпраці Роман Чернега, інспектори праці апарату відомства  та територіальних управлінь Держпраці у низці областей, а також інспектори праці органів місцевого самоврядування, завданням яких є виявлення випадків не задекларованої праці та ініціювання відповідних нормативно-правових процедур, повідомляє сайт Служби.

  Виступаючи на відкритті тренінгу, Роман Чернега подякував організаторам - Менеджеру Проекту ЄС-МОП Антоніу Сантушу, Національному координатору  Проекту Софії Литвин за сприяння Державній службі України з питань праці в підвищенні професійного рівня інспекторів праці.

  Голова Держпраці наголосив, що пріоритетним завданням для інспекторів праці державного відомства та органів місцевого самоврядування наразі є легалізація трудових відносин та доходів громадян.

  Очільник Держпраці підкреслив, сьогодні створено всі необхідні законодавчі та методичні основи, розроблено відповідні інструменти для здійснення спільної ефективної діяльності органів Держпраці, Пенсійного фонду та ДФС щодо виявлення не задекларованої праці.

  Роман Чернега акцентував на позитивних  результатах спільної роботи, про що  свідчить зростання кількості застрахованих осіб у порівнянні до початку року більш, як на 168 тисяч осіб.

  Комунікативні здібності та навички ефективного міжособистісного спілкування інспекторів праці, ознайомлення з кращими практиками та методами інспекційних перевірок для виявлення та запобігання не задекларованій праці стануть гарним надбанням інспекторів праці для застосування в повсякденній роботі.


   

   

 • Про стан виробничого травматизму в області у вересні 2018 року

  Про стан виробничого травматизму в області у вересні 2018 року

  Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє:

  у вересні 2018 року на підприємствах краю сталося два нещасних випадки, в яких травмувалося двоє працівників.

  Нещасні випадки мали місце у сферах енергетики та торгівлі.

  Події, під час яких травмувалися працівники:

  падіння з висоти (1);

  інші види (1).

  Випадків виробничого травматизму зі смертельним наслідком у цьому періоді не зафіксовано.

  Загалом за девять місяців 2018 року на підприємствах, в установах та організаціях області зареєстровано 29 нещасних  випадків, чотири з них - зі смертельним наслідком.


   

 • Суб’єкт господарювання допустив до роботи без належного оформлення восьмеро працівників

  Субєкт господарювання допустив до роботи без належного оформлення восьмеро працівників

  Восьмеро осіб було допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в одному із місцевих товариства з обмеженою відповідальністю у Чернівцях.

  Факт використання не задекларованої праці встановили головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  При здійсненні інспекційного відвідування фахівцями Держпраці закладу з виробництва та надання послуг, у приміщенні перебували працівники, які виконували трудові функції, але без належного оформлення трудових відносин.   

  За використання не задекларованої зайнятості на роботодавця накладено штрафну санкцію у розмірі 893 520 гривень (вісімсот дев’яносто три тисячі п’ятсот двадцять гривень).

  Додатково Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє:

  5 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження „Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”. Цим рішенням було  передбачено проведення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

  Водночас йшлося про посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування не задекларованої праці.

  Упродовж  вересня  2018 року фахівці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області проводили  посилену інформаційно - роз’яснювальну кампанію серед роботодавців Буковини щодо дотримання вимог законодавства про працю та належного оформлення трудових відносин, а також про відповідальність суб’єктів господарювання у разі використання ними не задекларованої зайнятості.