UP
Фільтр
 • Голова Держпраці Роман Чернега відзвітує публічно про підсумки роботи Служби у 2018 році

  Голова Держпраці Роман Чернега відзвітує про підсумки роботи Служби у 2018 році публічно

  19 лютого 2019 року в Українському національному інформаційному агенстві "Укрінформ" відбудеться публічний звіт Голови Державної служби України з питань праці Романа Чернеги.

  Під час звіту очільником відомства буде презентовано інформацію про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати, використані кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності Держпраці у 2018 році.

  Регламент заходу передбачає не лише презентацію, але й обговорення звіту.

  Організатори запрошують на захід представників громадських рад при органах виконавчої влади, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, профільних експертів та представників засобів масової інформації.


   

 • Розпочав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

  Розпочав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

  Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення.

  Довідка стосовно юридичних осіб формується на основі даних, вказаних в ЕЦП юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).

  Зареєстрований користувач може отримати довідку стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його ЕЦП (кваліфікованому електронному підписі).

  Інформація, доступна в  Реєстрі:

  1) про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

  прізвище, ім’я, по батькові;

  місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

  склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

  вид покарання (стягнення);

  спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

  вид дисциплінарного стягнення;

  2) про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:

  найменування;

  юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

  склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;

  вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

  Реєстр безоплатний, зручний у користуванні та доступний цілодобово через офіційний веб-сайт Національного агентства.

  У Реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.

  За матеріалами НАЗК

   


   

   

 • Вступає в дію новий Технічний регламент канатних доріг

  Вступає в дію новий Технічний регламент канатних доріг

  Учора, шостого лютого, прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”, якою передбачено встановлення:

  суттєвих вимог щодо безпечності, яким мають відповідати канатні дороги;

  обов’язків до виробників компонентів безпеки;

  процедури оцінювання відповідності вимогам Технічного регламенту;

  маркування відповідності та здійснення державного ринкового нагляду щодо надання на ринку та вільного обігу компонентів безпеки та підсистем для канатних доріг.

  Затвердженням Технічного регламенту канатних доріг забезпечено адаптацію національного законодавства до європейського, що дає змогу усунути технічні бар’єри в торгівлі та спрощує доступ вітчизняних компонентів безпеки та підсистем для канатних доріг на світовий та європейський ринки.

  Урядовий веб - портал повідомляє: постанову прийнято із дорученням її доопрацювання у відповідності до регламентних вимог та з урахуванням результатів обговорення.


   

   

 • Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду

  Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду

  6 лютого на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці”.

  Прийняття зазначеної постанови дає можливість:

  Держпраці та її територіальним органам виконувати повноваження та функції щодо організації та планування заходів державного нагляду (контролю), запровадити ризикоорієнтований підхід до проведення заходів державного нагляду (контролю), а також забезпечити захист державних інтересів у частині належного рівня організації та здійснення державного нагляду (контролю) зменшити кількість і частоту проведення планових заходів державного нагляду (контролю), підвищити рівень системності та збалансованості заходів державного нагляду у сфері безпеки виробництва, створити умови для подальшого розвитку бізнесу.

  Постанову прийнято із дорученням її доопрацювання у відповідності до регламентних вимог та з урахуванням результатів обговорення, повідомляється на Урядовому веб - порталі.


   

 • Ненадання роботодавцем відпустки - порушення трудового законодавства

  Ненадання роботодавцем відпустки - порушення трудового законодавства

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснює:

  державні гарантії та відносини пов’язані з відпустками працівників, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами держави.

  Право на відпустки мають громадяни, котрі перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форм власності, виду діяльності, а також особи, хто працює за трудовим договором у фізичної особи - підприємця.

  Право на щорічну основну відпустку повної тривалості (тобто, не менше 24 календарних днів) у перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

  Відпустка надається з таким розрахунком, щоби вона була використана, як правило, до закінчення робочого року, який відлічується з дня укладання трудового договору.

  Необхідно знати: громадяни, котрі працюють за договором цивільно-правового характеру (документ не є трудовим договором), права на відпустки не мають.

  Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективним органом і доводиться до відома всіх працівників.

  При складанні графіка враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

  Як правило, у графіку не встановлюються конкретні дати початку й закінчення відпустки, а визначається лише місяць або орієнтовні дні.

  Якщо ж у графіку вказано конкретні дати, працівник має право піти у відпустку в обумовлений термін без подання заяви. Законодавство про працю не вимагає подавати заяву, оскільки підставою для надання відпустки може бути сам графік.

  Якщо роботодавець погодив дату початку і тривалість відпустки, однак відмовляється її надати, наводячи різні причини (наприклад, багато роботи, термінові завдання), пам’ятайте, що такі причини не можуть бути підставою для відмови у наданні відпустки. Графік відпусток для того і складають, щоб заздалегідь спланувати роботу підприємства й розподілити навантаження між працівниками.

  Таким чином, відмовляючи у наданні відпустки в передбачені у графіку строки, роботодавець прямо порушує трудове законодавство, за що передбачено фінансову та адміністративну відповідальність. Мовиться про фінансову відповідальність згідно з абзацом восьмим частиною 2 статті 265 Кодексу законів про працю України - "Відповідальність за порушення законодавства про працю" -за порушення інших вимог трудового законодавства у розмірі 4 173 гривні.

  Відпустка працівника може бути перенесена через низку причин, зокрема, через:

  тимчасову непрацездатність працівника;

  виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

  настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

  збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

  Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості працівникам упродовж двох років поспіль.


   

   

   

 • Актуально! Управління Держпраці звертається до споживачів побутового газу

  Актуальна інформація для користувачів газу у побуті

  Управління Держпраці  у Чернівецькій області звертається до споживачів побутового газу та роз’яснює:

  для того, аби використання цього блага було безпечним, абоненти мають дотримуватися наступних вимог.

  У жодному разі не проводити самочинну  газифікацію житлового помешкання, перестановку, заміну і ремонт газового обладнання.

  Не проводити перепланування приміщень, де встановлено газові прилади  без узгодження з підприємствами газового постачання.

  Не вносити зміни у конструкцію газових приладів, не змінювати димові і вентиляційні системи, не заклеювати та не замуровувати вентиляційні канали.

  Не відмикати автоматику безпеки і регулювання на газових приладах.

  Не користуватися газом при несправності газових приладів, автоматики, арматури та газових балонів.

  Не користуватися газом при порушенні щільності кладки газифікованих печей і димоходів.

  Не користуватися газом при засміченні димоходів і вентиляційних каналів, відсутності  їх щільності, обмерзанні і закупорці оголовків димоходів.

  Не проводити прочистку, перевірку димових та вентиляційних каналів, заміну балонів, газобалонних установок без проходження навчання і одержання дозволу від підприємства газового господарства.

  Не користуватися газовими приладами при перекритих квартирках, жалюзійних решітках, решітках вентиляторів, щілинах під дверима ванних кімнат і кухонь, відсутності тяги у димоходах та вентиляційних каналах.

  Не залишати увімкненими без нагляду газові прилади, окрім розрахованих  на безперервну роботу і обладнаних для цього відповідною автоматикою.

  Не допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, котрі не контролюють свої дії та не пройшли відповідний інструктаж на спеціалізованих підприємствах газового господарства.

  Не прив’язувати до газопроводів мотузки та не навантажувати газопроводи.

  Не використовувати газ і газові прилади не за призначенням.

  Не застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу.

  Не зберігати у приміщеннях і підвалах житлових будинків  порожні і наповнені зрідженим газом балони.

  Не розміщувати у газифікованому приміщенні більше одного балону місткістю 50 (55) літрів, або двох балонів місткістю 27 літрів кожний. Балони не повинні знаходитися у тому ж приміщенні, що й газові прилади.

  Не встановлювати балони з газом у газифікованому приміщенні на віддалі менше одного метра від радіатора опалення або печі. Не розміщувати  балони навпроти печей на віддалі менше двох метрів.

  Не вмикати та не вимикати електроосвітлення, не користуватися відкритим вогнем, електронагрівальними приладами і опалювальними печами під час заміни, встановлення балона у приміщенні.

  Не замінювати балони у присутності осіб, котрі не пов’язані з виконанням роботи.

  Управління Держпраці  у Чернівецькій області звертається до користувачів побутового газу та нагадує!

  При виявленні запаху газу у приміщенні необхідно:

  закрити крани перед газовими приладами і на приладах, вентиль на балонах зі  зрідженим газом, чи на трубопроводах, через які до помешкання постачається газ;

  відчинити двері та вікна, створивши протяг для провітрювання приміщення;

  не допускати у приміщенні відкритого вогню, куріння, не вимикати та не вмикати електроприлади та освітлення;

  негайно повідомити про витік газу аварійну службу за номером 104. 


   

   

   

          

 • На семінарі для роботодавців Новоселиччини наголошено на посиленні відповідальності за порушення трудового законодавства

  На семінарі для роботодавців Новоселиччини наголошено на посиленні відповідальності за порушення трудового законодавства

  Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області  Валентина Панчишина взяла участь у роботі семінару для роботодавців Новоселицького району, організованому на базі Новоселицької районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості.

  Під час роботи семінару фахівець Держпраці поінформувала суб’єктів господарювання, присутніх на зібранні щодо змін у порядку здійснення відомством державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та про посилення  відповідальності за порушення чинних норм трудового законодавства.

  «У зв’язку із зростанням з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати до 4 173 гривень, зросли і штрафні санкції за порушення законодавства про працю, - наголосила Валентина Панчишина. -  Вважаю за потрібне підкреслити той  факт, що при виявленні  головними державними інспекторами Держпраці чи інспекторами праці органів місцевого самоврядування одного нелегального працівника на підприємстві, в установі, організації , у фізичної особи - підприємця, суб’єкту господарювання  доведеться сплатити значну фінансову санкцію.

  Суми цієї фінансової санкції вистачило би роботодавцю  на сплату єдиного соціального внеску за цього ж працівника більше, ніж на 11 років. Адже допуск працівника до роботи без оформлення чи належного оформлення трудових відносин карається штрафом у 125 190 гривень».

  Валентина Панчишина акцентувала увагу присутніх, зокрема, на необхідності  додержання належної оплати праці працівників, забезпеченні державних мінімальних гарантій в оплаті праці.

  Посадовець територіального органу Державної служби України з питань праці додала, що роботодавці області  мають змогу отримувати у відділі з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління, у разі потреби, різнопланову інформаційну та методичну допомогу.  

  Семінар відбувся за участю фахівців Новоселицької районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості (директор філії - Едуард Топало) та Новоселицького відділу управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду  України у Чернівецькій області (керівник - Анатолій Процюк).


   

 • У яких випадках роботодавець має укладати з працівником трудовий договір, а в яких - цивільно-правовий

  У яких випадках роботодавець має укладати з працівникомтрудовий договір, а в яких - цивільно-правовий

  Управління Держпраці у Чернівецькій області надає детальне роз’яснення для суб’єктів  господарювання  та працівників щодо того, в яких випадках укладається трудовий договір, а в яких випадках допускаються цивільно-правові відносини.

  Що необхідно знати  при укладення трудових договорів

  Трудовий договір, сторонами якого є суб’єкт господарювання і найманий працівник  укладається відповідно до Кодексу законів про працю.

  При укладенні трудового договору, працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації та функціональних посадових обов’язків.

  Працівник зобов’язується дотримуватися правил внутрішнього розпорядку. 

  При оформленні на роботу, працівник подає заяву, роботодавець видає наказ про прийнятті працівника на роботу.

  Запис про прийом працівника на роботу вноситься до його трудової книжки.

   У трудовому  договорі зазначається посада, сума зарплати, дата початку виконання робіт. 

  Розмір оплати праці не може бути меншим за мінімальну заробітну плату. Зарплата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць.

  Укладення трудового договору  - запорука соціальних гарантій для працівника, зокрема, оплати у разі настання непрацездатності,  допомоги з безробіття, відпускних.

  Що необхідно знати при укладення  договорів цивільно – правового характеру

  Цивільно-правові відносини між працівником та суб’єктом господарювання регламентовані Цивільним кодексом України.

  У разі укладення такого виду правовідносин, працівник зобов’язується  виконати певну роботу, або надати послугу, а роботодавець – оплатити її.

  Сторони укладають письмовий договір. Предметом договору є кінцевий результат, або послуга.

  За виконання роботи або надання послуги виконавець отримує винагороду. Розмір винагороди визначено договором, він не залежить від розміру мінімальної заробітної плати.

  Термін оплати зазначено у договорі.

  Соціальні трудові гарантій на працівника при  укладанні цивільно-правових договорів не розповсюджуються. Гарантій надаються лише у випадку , якщо виконавець самостійно здійснює відрахування до соціальних фондів.

  Найактуальніше при укладенні цивільно-правового договору

  При укладенні цивільно-правової угоди  роботодавець не зобов’язаний забезпечувати працівникові  належні та безпечні умови праці.

  Працівник, котрий погоджується виконувати роботу чи надавати послугу згідно з умовами цивільно-правового договору, самостійно організовує процес роботи, її виконання та забезпечує результат.

  У разі укладання цивільно-правової угоди, працівник позбавляється соціальних та трудових гарантій. Зокрема, державного соціального страхування у разі настання нещасного випадку на виробництві, або професійного захворювання, виплат з безробіття, лікарняних, відпускних та інших видів доплат. 

  У яких випадках  цивільно-правові відносини стають порушенням трудового законодавства 

  Цивільно – правовий договір  суб’єкт господарювання вправі укладати лише для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результату праці.

  У разі досягнення мети  договір вважається виконаним. Дія договору припиняється.  

  Тобто, цивільно-правовий договір застосовується для реалізації визначених (найчастіше) разових робіт.

  Якщо ж робота, або надання послуги, яку виконує інша сторона договору, тобто, працівник,  має системний характер (робота виконується постійно, працівник постійно перебуває на своєму робочому місці, повний робочий день, отримує відповідну оплату  праці), то роботодавець у цьому випадку злісно  порушує чинне законодавство про працю, зокрема статтю  21 – «Трудовий договір» та статтю  24  - «Укладення трудового договору» Кодексу законів про працю України.

  А саме: роботодавець здійснює фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника  на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

  За  це порушення трудового законодавства на роботодавця накладається фінансова санкція у розмірі 30 мінімальних заробітних плат - 125 190 гривень.


   

   

 • Запрошуємо до участі у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці - очима дітей - 2019»

  Запрошуємо до участі у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці - очима дітей - 2019»

  За сприяння Державної служби України з питань праці, редакції журналу «Охорона праці» розпочався VIIІ Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці - очима дітей».

  Участь у конкурсі можуть взяти учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів, трьох вікових груп:

  перша група діти віком  -  від 6 до 10 років;

  друга група - від 11 до 14 років;

  третя група -  від 15 до 18 років.

  Регіональний відбірковий тур цього творчого змагання стартував  на Буковині 15 грудня 2018 року.

  Усі охочі можуть взяти участь у конкурсі, надіславши свої малюнки на адресу Управління Держпраці у Чернівецькій області:

  58 003

  вулиця Зелена, 3,

  м. Чернівці.

  Завершиться регіональний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці - очима дітей» першого березня.

  Запрошуємо всіх охочих взяти участь у конкурсі!

  Деталі про умови та участь у творчому змаганні - на сайті Управління Держпраці у рубриці – «Конкурс дитячого малюнка».


   

   

   

   

   

 • Триває черговий етап декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави

  Субєктам декларування! Триває черговий етап декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави

  Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 01.01.2019 в Україні розпочався черговий етап електронного декларування.

  У відомстві також вказують на те, що 07.11.2018 набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність. 

  Це необхідно враховувати при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

  Разом з тим відповідно до пункту 5 розділу VII Закону України «Про електронні довірчі послуги», електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.

  З метою якісного проведення чергового етапу електронного декларування, НАЗК звертається до суб’єктів декларування  й наголошує на необхідності виконання наступних дій.

  1. Перевірці адреси електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

  Відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» доступ до окремих поштових серверів у домені .ru обмежений.

  У зв’язку з цим для роботи з Реєстром (отримання повідомлень, підтвердження зміни електронного цифрового підпису тощо) слід використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com тощо).

  Якщо електронна поштова скринька декларанта  підпадає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити (або використовувати іншу) особисту поштову скриньку. Після цього слід авторизуватися в Реєстрі за адресою: https//portal.nazk.gov.ua за допомогою власного електронного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

  На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail  слід перейти за посиланням у листі,  повторно здійснити  вхід у персональний кабінет та перевірити вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.

  Ця електронна поштова скринька використовуватиметься для направлення декларантам повідомлень про збереження чернеток електронних документів, про подання електронних документів до Реєстру, про зміну електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) в Реєстрі тощо.

  Увага! Для зміни електронної поштової скриньки у персональному кабінеті Реєстру декларанту  не потрібно отримувати новий ЕЦП.

  2. Перевірити термін дії та працездатність  ЕЦП для роботи з Реєстром.

  Для отримання інформації про термін дії ЕЦП треба завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК), в якому отримано ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП.

  Необхідно, щоб на дату подання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий.

  У разі, якщо термін дії сертифіката минув, декларант  не зможе користуватись ЕЦП, в тому числі подавати електронні документи до Реєстру. Тоді необхідно звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП.

  Національне агентство не є АЦСК. З переліком АЦСК можна ознайомитись на сторінці https//portal.nazk.gov.ua  у полі: «АЦСК».   

  Після отримання нового ЕЦП декларантам необхідно зайти на сторінку входу до Реєструhttps//portal.nazk.gov.ua   і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ».

  У полі «Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою декларанта зареєстровано в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення».

  На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому отримано  новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП».

  Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд  заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом однієї  доби у робочий час.

  Можна здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний час та не очікувати листа з подальшими інструкціями.

  Для перевірки працездатності ЕЦП декларант може скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням:  https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

  Якщо при накладенні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ЕЦП.

  Декларант зобов’язаний зберігати ключ ЕЦП, пароль від нього, а також адресу електронної поштової скриньки, з якою зареєстрований  у Реєстрі, та пароль від неї у захищеному місці.

  НАЗК нагадує, що на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https//portal.nazk.gov.uaу розділі «Декларування» декларант може ознайомитись із Рекомендаціями при роботі з Реєстром, відповідями на поширені питання при роботі з Реєстром та іншими матеріалами з питань електронного декларування.

  У разі виникнення проблем технічного характеру, декларант може звернутись до служби технічної підтримки за телефоном: +38(044)200-06-94, або адресою електронної пошти: support@nazk.gov.ua.

  За матеріалами НАЗК


   

 • Шляхи співробітництва між Держпраці, органами юстиції та обласним центром зайнятості обговорено на спільній робочій нараді

  Шляхи співробітництва між Держпраці, органами юстиції та обласним центром зайнятості обговорено на спільній робочій нараді

  Участь у нараді взяли начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак, заступник начальника - начальник управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Олександр Малий та директор Чернівецького  обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

  На зібранні обговорювалися деталі Меморандуму, що у перспективі має бути укладено між територіальними органами державних відомств задля ефективної співпраці.

  Слід зазначити, що днями раніше, а саме 21 січня відбулося публічне підписання Меморандуму про співробітництво між Державною службою України з питань праці та Міністерством юстиції України.

  У рамках Меморандуму, співпраця сторін передбачає взаємодію Держпраці та Міністерства юстиції у напрямі організації проведення спільних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками, зокрема, особами, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду, у тому числі, заборгованість зі сплати аліментів, та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

  При підписанні документу, Голова Держпраці Роман Чернега зазначив, що завдяки спільній діяльності з Міністерством юстиції, Держпраці не лише продовжить роботу у напрямі детінізації ринку праці та доходів населення, але й виконуватиме основні завдання державних органів, спрямовані на забезпечення соціальної справедливості та подолання такого ганебного явища як «соціальне шахрайство».

  Водночас очільник Міністерства юстиції Павло Петренко підкреслив, що спільна діяльність допоможе вивести у правове поле  роботодавців, котрі мають нелегальних працівників-боржників зі сплати аліментів.

  Тому напрацювання, вироблені під час спільної наради між керівниками Держпраці в регіоні, управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції та обласного центру зайнятості  незабаром будуть оформлені документом про співробітництво  на місцевому рівні.

  Так, сторони планують обмінюватися оперативною інформацією, необхідною, зокрема для проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці на підставі повідомлень державних виконавців щодо встановлення під час здійснення виконавчого провадження  фактів неоформлених трудових відносин, інших фактів порушення законодавства про працю;

  проводити  широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію, організовуючи семінари, ділові зустрічі, круглі столи, розміщуючи  тематичні повідомлення у місцевих ЗМІ.


   

   

   

   

 • До уваги роботодавців та працівників краю! Субота, 3 березня, - робочий день

  До уваги роботодавців та працівників краю! Субота, 3 березня, - робочий день

  Задля створення сприятливих умов для святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня, на виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 11.01.2018р. №1-р «Про перенесення робочих днів у 2018 році» та наказу Держпраці України від 15.01.2018 №8 «Про перенесення робочих днів у 2018 році», п’ятницю 9 березня - перенесено на суботу, 3 березня.  

  Це зроблено з метою раціонального використання роботодавцями та працівниками робочого часу.


   

 • Увага! Відбудеться семінар-навчання «Підготовка аудиторів систем менеджменту професійного здоров’я та безпеки ISO 45001:2017»

  Увага! Відбудеться семінар-навчання «Підготовка аудиторів систем менеджменту професійного  здоров’я та безпеки ISO 45001:2017»

  Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр» 21-23 березня проводить семінар-навчання на тему: «Підготовка аудиторів систем менеджменту професійного  здоров’я та безпеки ISO 45001:2017».

  Цільова аудиторія семінару - навчання: перші керівники,  керівники з питань охорони праці, керівники підрозділів підприємств, установ та організацій.

  Захід передбачає отримання теоретичних знань щодо структури та вимог стандарту ISO 45001:2017, а також отримання практичних навичок з розробки документації систем менеджменту професійного  здоров’я та безпеки праці.

  Усі учасники отримають матеріали семінару - навчання та відповідні сертифікати.
  Важливо! Сертифікат ДП «ГНМЦ» є підтвердженням підвищення кваліфікації учасників заходу.

  Організатори просять потенційних учасників заходу надсилати  свої заявки до 20 березня 2018 року на адресу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-А.

  Усі організаційні моменти заходу можна уточнити за телефонами: (044) 453-75-96, 440-14-77, 453-96-92, 453-97-37.


   

 • Розширено перелік професій, які є дефіцитними і отримають підтримку держави

  Розширено перелік професій, які є дефіцитними і отримають підтримку держави 

  До переліку професій загальнодержавного значення, підготовка на які тепер відбуватиметься за кошти держбюджету, Кабінетом Міністрів України додано ще шість професій, зокрема, професії зварника, машиніста дорожньо-будівельних машин, монтажника систем утеплення будівель, слюсаря з механоскладальних робіт, слюсаря-інструментальника, слюсаря-ремонтника.

  Так, на цей рік у держбюджеті закладено майже 120 мільйонів гривень  для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення. З них потреба у коштах на підготовку тих фахівців, які вже були в переліку, становить 103,7 мільйона гривень. Решта, а це майже 16 мільйонів буде використана на підготовку за доданими професіями, повідомляється на Урядовому порталі.

  Професії, які треба додати до переліку, визначило МОН, провівши у вересні-жовтні 2017 року моніторинг найбільш затребуваних на ринку праці професій. До нього долучилися місцеві органи управління освітою, роботодавці, Мінсоцполітики, центри зайнятості, ДК «Укроборонпром».

  Довідково.

  Перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету, був затверджений постановою КМУ від 16 листопада 2016 р. № 818.

  Початково Перелік містив 19 професій, зокрема, токар, фрезерувальник, монтер колій, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, верстатник широкого профілю тощо. Підготовка кадрів за цими професіями здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.


   

 • До ганебних проявів корупційних діянь - нульова толерантність

  До ганебних проявів корупційних діянь - нульова толерантність    

  На робочій нараді в Управління Держпраці у Чернівецькій області, що відбулася учора під головуванням керівника Івана Луцака, вчергове детально наголошено на недопустимості ганебних фактів корупційних діянь у практиці посадових осіб відомства.  

  Водночас керівник територіального органу Держпраці наголосив на  беззаперечному виконанні працівниками Управління  вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про державну службу» та Закону «Про запобігання корупції», інших чинних нормативно-правових актів.

  Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції Яна  Яковчук  акцентувала увагу учасників наради  на необхідності дотримання  Присяги державного службовця, сумлінного виконання службових обов’язків,  чіткого додержання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, добросовісного виконання своїх посадових обов’язків. Посадовець також озвучила тези про кримінальну відповідальність, яка загрожує у разі вчинення корупційних діянь.                

  «Політика Державної служби України з питань праці щодо протидії корупційним діянням  чітка й однозначна: таким проявам не місце у структурах Держпраці. Голова Служби Роман Чернега свого часу підкреслив: керівництвом Держави вибрано й послідовно впроваджується курс на нещадну боротьбу з проявами корупції й хабарництва, зокрема, й в органах державного управління, тому ганебні випадки, в яких окремі працівники Держпраці, забувши про відповідальність перед українськими законами, шукають корисливої вигоди для себе, викорінюватимуться нещадно. До проявів корупційних діянь - нульова толерантність»  - підкреслила посадовець.

  За підсумками наради, керівник Управління зобов’язав начальників відділів, завідувачів секторів Управління проводити постійну роз’яснювальну роботу серед інспекторського складу.

  Колектив відомства повторно ознайомлений  з попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про державну службу» та Законом України  «Про запобігання корупції» у частині зобов’язань  щодо сумлінного проходження державної служби.   


   

 • Послідовне впровадження заходів із виявлення та запобігання випадків виробничого травматизму сприятиме викоріненню проблеми

  Послідовне впровадження заходів  із виявлення  та запобігання  випадків виробничого травматизму сприятиме викоріненню  проблеми

  Серед  ключових завдань, які  сьогодні постають  перед керівниками та інспекторським складом Управління Держпраці у Чернівецькій області  -  організація та втілення заходів з недопущення виробничого травматизму, незважаючи на те, що загалом на Буковині досягнуто певне зниження рівня загального виробничого травматизму та суттєве зниження (більше, ніж на третину) смертельного виробничого травматизму.

  «Реальним критерієм  стану промислової безпеки та охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях будь якої форми власності  є стан виробничого травматизму. Аналіз нещасних випадків, що мали місце у минулому, 2017, році засвідчує: основні причини  їх настання – організаційні. Травмування на виробництві стаються , зокрема, через  невиконання працівниками посадових та інструкцій з охорони праці, порушення технологічного процесу, недосконалість системи управління охороною праці», - ці дані навів учора на розширеній нараді з підведення підсумків роботи в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернівецькій області начальник Управління Держпраці  Іван Луцак.

  Керівник відомства, зокрема, зазначив:  Управлінням розроблено низку дієвих заходів, серед яких чільне місце посідають, зокрема,  заходи, спрямовані на виявлення та запобігання  випадків прихованого травмування на виробництві.

  Так, у позаминулому  2016, році в області було зафіксовано чотири випадки прихованого виробничого травматизму ( в агропромисловому  комплексі та соціально-культурній сфері, житлово-комунальному господарстві), у минулому, 2017, році - один випадок (у сфері АПК та СКС).

  Керівник підрозділу Держпраці підкреслив:  лише тісна взаємодія між територіальними органами державних відомств, широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед роботодавців та працівників краю, втілення запланованих превентивних заходів сприятиме усуненню проблеми виробничого травматизму, у тому числі, й прихованого.

  У ході наради вирішено посилити спільний контроль  відомствами за роботою  місцевих підприємств, де вже мали місце нещасні випадки,  за станом проведення медичних оглядів працівників певних категорій, зайнятих на  роботах із шкідливими  та небезпечними  умовами праці та за проведенням атестації робочих місць за умовами праці на виробництві, де існують шкідливі та небезпечні  виробничі фактори.

  Втілення таких заходів, вважають учасники наради, однозначно сприятиме покращенню умов праці та її безпеки на підприємствах, активізує діяльність служб охорони праці та формуватиме культуру охорони праці у трудових колективах.  


   

 • Голова Держпраці: «Дерегуляція господарської діяльності вимагає особливої відповідальності учасників процесу»

  Голова Держпраці: «Дерегуляція господарської  діяльності вимагає особливої відповідальності учасників процесу»

  Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега презентував представникам  громадськості та засобам масової інформації публічний звіт щодо роботи Держпраці за підсумками 2017 року, повідомляє сайт державного відомства.

  Роман Чернега озвучив основні показники, які стосуються пріоритетних напрямів діяльності, зокрема, сфери дотримання законодавства про працю, боротьби з незадекларованою працею, контролю за дотриманням роботодавцями розміру мінімальної заробітної плати, контролю за виплатою заробітної плати, захисту трудових прав учасників АТО, сфери охорони праці, гігієни праці, гірничого нагляду, ринкового нагляду та зупинився на новаціях у державному нагляді.

  Голова Держпраці зазначив, що з метою удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони праці скасовано  необхідність отримання документів дозвільного характеру у сфері ОП на 18 видів робіт, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та розширено сферу застосування декларативного принципу в галузі ОП на 14  видів робіт, машин, механізмів, устаткування.

  «У контексті реалізації державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності в Україні для Держпраці важливим є дотримання таких принципів, як збереження життя та здоров’я працівника, задіяного у виробничому процесі, оцінка стану умов праці на виробництві шляхом проведення аудиту, добровільне страхування роботодавцями  своєї відповідальності  та відповідальності учасників процесу за створення безпечних умов праці. Подальше законодавче закріплення цих принципів дозволить повністю відмовитися  від отримання дозволів та перейти на декларативний принцип», - зазначив Роман Чернега.     

  У 2018 році Держпраці планує продовження роботи, у тому числі превентивної, яка покликана спрацювати на  зниження рівня незадекларованої праці, зменшення заборгованості по заробітній платі, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, учасників АТО. А також зменшення виробничого травматизму шляхом запровадження ризик-орієнтованого підходу.

  Державна служба України з питань праці розробила проект Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та План заходів  до її реалізації.

  Концепція стане основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничих ризиків та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

  Продовжується робота у напрямі скорочення переліку видів робіт і робочого обладнання, що потребують отримання дозволу, удосконалення механізмів налагодження діалогу Держпраці з інститутами громадянського суспільства та суб’єктами господарювання, міжнародна співпраця.


   

 • Специфікою об’єктів нафтогазового комплексу, хімічної промисловості та водопровідно-каналізаційного господарства є висока концентрація травмонебезпечних виробництв

  Специфікою об’єктів нафтогазового комплексу, хімічної промисловості та водопровідно-каналізаційного господарства є висока   концентрація травмонебезпечних виробництв

  У семінар-нараді з організації проведення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про охорону праці на виробництвах нафтогазового комплексу, хімічної промисловості та водопровідно-каналізаційного господарства України участь взяв Голова Держпраці -  Роман Чернега, заступник Голови - Ігор Шумелюк, директор департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Йосип Радецький та фахівці апарату Держпраці, повідомляє сайт Держпраці України.

  Нарада проводилася для начальників та спеціалістів територіальних управлінь Служби. Участь у нараді від Управління Держпраці у Чернівецькій області взяв заступник начальника відділу  нагляду на  виробництві, об’єктах підвищеної небезпеки, у машинобудуванні  та енергетиці Костянтин Соболевич.

  Голова Держпраці зазначив, що специфікою об’єктів нафтогазового комплексу, хімічної промисловості та водопровідно-каналізаційного господарства є висока концентрація травмонебезпечних виробництв та робіт підвищеної небезпеки, що вимагає особливого ставлення до охорони праці як роботодавців, так і виконавців робіт.

  На семінар-нараді фахівці Держпраці проаналізували питання концентрації травмонебезпечних виробництв, підвищення безпеки під час виконання тих чи інших робіт, стан виробничого травматизму, у тому числі, за видами подій, визначалися з причинами настання нещасних випадків. А також обговорили питання проведення превентивної роботи, інспекційних відвідувань, які проводять інспектори праці та імплементації національного законодавства до європейських норм.

  «У будь якому виробництві, промисловій діяльності «головними» є не машини та механізми, а люди, які на них працюють. Наша повсякденна робота повинна бути направлена на проведення якомога більшої кількості превентивних заходів, направлених на збереження життя та здоровя працюючого населення України та на запровадження ризик-орієнтованого підходу у системі управління охороною праці», - наголосив під час зібрання Роман Чернега.


   

 • Держпраці України виведено з під дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

  Держпраці України виведено з під дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

  Кабінет Міністрів України затвердив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.”

  До переліку включено органи, на сфери діяльності яких не поширювалася дія мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 2017 році, а також додатково виводяться з-під дії мораторію органи державного ринкового нагляду, сфери ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, санітарного нагляду, Держспецзв’язку, Держлікслужби, Держгеонадра, Держгеокадастр, частково - ДСНС.

  Такий підхід до формування переліку органів державного нагляду (контролю) застосовано з метою забезпечення розвитку підприємництва, а також забезпечення контролю за найбільш вразливими та ризикованими сферами суспільних відносин та виконання міжнародно-правових зобов'язань України, повідомляється на Урядовому порталі.

  Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

  Національний банк

  Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення

  НКРЕКП та її територіальні органи

  НКЦПФР та її територіальні органи

  Антимонопольний комітет та його територіальні відділення

  Державіаслужба

  Держархбудінспекція та її територіальні органи

  Держатомрегулювання та її територіальні органи

  Держаудитслужба  та її територіальні органи

  Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки)

  Держекспортконтроль

  Держлікслужба та її територіальні органи

  Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи

  Мінприроди

  Держгеонадра

  Держгеокадастр та його територіальні органи

  Держпраці та її територіальні органи

  Держпродспоживслужба та її територіальні органи (у частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин)

  ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)

  ДФС та її територіальні органи

  Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад

  Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю)

  Органи державного ринкового нагляду у межах сфер своєї відповідальності, визначених постановою Кабінету Міністрів України від    28 грудня 2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” (Офіційний вісник України, 2017 р., №  50, ст. 1550.


   

 • У ТОВ «Експріелтсервіс» поінформовано про вимоги трудового законодавства

  У ТОВ «Експріелтсервіс» поінформовано про вимоги трудового законодавства

  З метою посилення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо дотримання роботодавцями законодавства про працю, зокрема, оплату праці,  забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці,  недопущення використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин, ухилення від сплати податків, зборів та єдиного внеску при виплаті заробітної плати найманим працівникам,  фахівці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів  Управління Держпраці у Чернівецькій області продовжують здійснювати на місцевих підприємствах, в установах та організаціях  превентивні заходи.

  Днями такий захід відбувся на підприємстві «Експріелтсервіс»  у Чернівцях,  організувала та провела його  заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Валентина Панчишина.

  Під час спілкування з керівниками та працівниками підприємства посадовець Держпраці поінформувала  про вимоги трудового законодавства, наголосивши на  внесених  нещодавно змінах, роз’яснила умови та механізми накладення штрафних санкцій, надала практичні поради задля недопущення роботодавцем  порушень чинного законодавства про працю.


            

 • З фахівцями Управління проведено профільне навчання

  З фахівцями  Управління проведено профільне навчання

  Участь у навчанні взяли посадові особи структурних підрозділів Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Під час навчання опрацьовану низку тем, зокрема, детально опрацьовано інструкції щодо заповнення даних в пілотному модулі ІАС ДНК під час проведення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання та підпорядкованих ним об’єктах.

  Координаторами  в опрацюванні даної теми стали  начальник відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Олена Дорош та провідний інженер Сергій Загорський.

  Учасникам навчання, зокрема керівникам структурних підрозділів та інспекторському складу відповідних відділів та секторів, які курують напрям промислової безпеки та охорони праці, детально роз’яснено про методику та порядок  роботи із системою, законодавчі норми, на яких вона ґрунтується та надано практичні поради.

  У ході навчання вирішено, що для інспекторського складу буде організовано  додаткові технічні навчання  з даної тематики. Навчання відбудуться за окремим графіком у відповідних структурних підрозділах Управління. Відповідальним за їх проходження визначено провідного інженера Управління Сергія Загорського.

  Під час зібрання також опрацьовувалася методологія корупційних ризиків у діяльності органів влади.

  Доповідачем виступила головний спеціаліст  з питань запобігання та протидії корупції Управління Яна Яковчук. Посадовець детально роз’яснила тези  документа, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року за №126. Було зазначено, що найбільш поширеними корупційними  ризиками у діяльності державних службовців є: їхня не доброчесність, виникнення конфлікту інтересів, безконтрольність з боку вищого керівництва та наявність дискреційних повноважень.

  «Усунення корупційних ризиків  у діяльності державних службовців виключить можливість порушення ними чинного законодавства, відповідним чином вплине на діяльність відомства в цілому і покращить результати роботи», - підкреслила доповідач.

  Принагідно головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції нагадала учасникам навчання  про те, що триває кампанія декларування доходів і зазначила, що порушення термінів подачі декларацій неприпустиме.

  Наступне профільне навчання з посадовим складом Управління Держпраці заплановано на 26 березня. Основна тема наступного зібрання – «Атестація робочих місць за умовами праці». Доповідачем з даного питання  стане начальник сектору з питань експертизи умов праці Ярослав Савко.


   

 • Посилюватиметься контроль за смертністю та травматизмом на виробництві

  Посилюватиметься контроль за смертністю та травматизмом на виробництві

  Уряд України в рамках політики оновлення промисловості і захисту працівників приділяє окрему увагу посиленню контролю за смертністю та травматизмом на підприємствах держави.

  Таке рішення ухвалено з огляду на зафіксоване збільшення нещасних випадків на виробництві, повідомляє Урядовий портал.

  Так, у січні 2018 року кількість нещасних випадків із смертельним наслідком зросла на 50% - порівняно з аналогічним періодом 2017 року. На об’єктах вугільної промисловості було зафіксовано 73 нещасні випадки (у січні 2017р. – 59), на об’єктах котлонагляду та підйомних споруд – 8 (у січні минулого року – жодного), на підприємствах машинобудівної промисловості – 35 (проти 29), на транспорті - 37 (проти 31).

  З початку року на виробництві вже загинуло 39 осіб.

  Однією з причин збільшення кількості травмованих і померлих став мораторій на перевірки умов праці. Не випадково 15 лютого Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до законів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці  №8045.

  Законопроект передбачає зняття мораторію на перевірки підприємств у контексті дотримання трудового законодавства, охорони і гігієни праці та гірничого нагляду, а також виконання вимог низки міжнародних договорів. Основною метою перевірок буде виконання роботодавцем своїх обов’язків із створення належних, безпечних і здорових умов праці своїм працівникам.

  Правом проводити такі перевірки наділяється Державна служба України з питань праці. Порядок проведення перевірок має визначити Кабінет Міністрів України. Аби запобігти корупції під час проведення перевірок, Уряд чітко визначить предмет і частоту перевірок, а також сформує індивідуальний перелік вимог щодо безпеки праці для кожного виду бізнесу - так званий чек-лист. Це означає, що замість тисячі сторінок профільних законодавчих актів підприємцю достатньо буде вивчити всього один документ, в якому зібрані конкретні вимоги, в тому числі до створення безпечних умов праці конкретного виду бізнесу. За таким чек-листом підприємство зможе самостійно контролювати дотримання вимог щодо безпеки праці, а також запобігти перевищенню повноважень з боку контролюючого органу при проведенні перевірок, зазначається на сайті Кабміну.

  Відновлення можливості проводити перевірки дотримання законодавства з питань праці має захистити права найманих працівників, зменшити кількість нещасних випадків на особливо небезпечних виробництвах. Йдеться про недопущення у майбутньому трагедій, одна із яких сталася  минулого року на шахті «Степова ДП «Львіввугілля», коли під час видобутку вугілля травмувалося 36 шахтарів, восьмеро із них - загинули.


   

   

   

 • Зареєстровано законопроект, ухвалення якого сприятиме створенню безпечних і здорових умов праці на виробництві

  Зареєстровано законопроект, ухвалення якого сприятиме створенню безпечних і здорових умов праці на виробництві

  У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №8045 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці".

  Автор законопроекту - Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

  Як зазначено у пояснювальній записці до документа, "…мета прийняття проекту - відновлення повноцінного державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці, гігієну праці відповідно до вимог Конвенцій Міжнародної організації праці",  повідомляється на сайті Верховної Ради України.

  Як повідомив всеукраїнський інтернет-ресурс «Дебет-Кредит» запропоновані зміни, стосуються, зокрема,

  - статті 260 Кодексу законів про працю, якими уточнено, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, гігієни праці, у визначеному КМУ порядку, а також враховується оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 року (стосовно покладання на Держпраці функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці);

  - статті 38 Закону «Про охорону праці», відповідно до якої конкретизується норма Закону, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, гігієни праці, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку, а також враховується оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 року (щодо покладання на Держпраці функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці);

  - частини четвертої статті 2 Закону №877, відповідно до яких здійснення заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення  охорону та гігієну праці, державного гірничого нагляду буде здійснюватися у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами;  

  - статті 52 Закону «Про зайнятість населення», у  якій частину першу після слів „контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення” доповнено словами „у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

  У разі ухвалення змін до  Закону, вони наберуть чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.


   

   

 • Сьогодні у програмі «Прайм-тайм» на радіо «Буковина» - керівник Управління Держпраці Іван Луцак

  Сьогодні у програмі «Прайм-тайм» на радіо «Буковина» - керівник Управління Держпраці Іван Луцак

  Сьогодні  в ефір радіо «Буковина» вийде популярна програма «Прайм – тайм», учасником якої стане начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак.

  Автор і ведучий програми «Прайм – тайм» Тарас Лазарук запросив до студії керівника Держпраці  - не випадково, оскільки проблема виробничого травматизму  в області залишається однією із актуальних тем, адже лише у минулому, 2017, році на підприємствах Буковини сталося 34 випадки виробничого травматизму, четверо працівників – загинули.

  Про рейтинг найбільш травмонебезпечних професій,

  про випадки прихованого виробничого травматизму,

  про відповідальність перед Законом і працівників, і роботодавців,

  і про те, як  стан промислової безпеки та охорони праці на буковинських підприємствах, в установах та організаціях належить саме від тих, хто там працює.

  А ще про дієві методи, як уникнути випадків травмувань на виробництві,

  що мають знати й пам’ятати  роботодавці і працівники, аби убезпечити себе і створити гідні та безпечні умови праці.

  Про все це слухайте сьогодні, 22 лютого у програмі "Прайм-тайм" в ефірі радіо "Буковивна" на частоті  "91,8 ФМ" та о цій же порі в ефірі проводового радіо "Буковина". 


   

 • Творчі роботи регіонального відбіркового туру конкурсу «Охорона праці очима дітей – 2018» оцінюватиме новий склад журі

  Творчі роботи регіонального відбіркового туру конкурсу «Охорона праці очима дітей – 2018» оцінюватиме новий склад журі

  Склад  журі цьогорічного регіонального відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці - очима дітей - 2018» очолюватиме  Іван Луцак -  начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області.  

  Співголовами журі стали   директор Учбово-методичного центру культури Буковини, голова Чернівецького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член президії Львівського регіонального відділення  Спілки дизайнерів України, етнограф, журналіст, Заслужений діяч мистецтв України  Микола Шкрібляк та  начальник ДП «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці» Ігор Лехіцький.

  До складу журі також увійшли:

  Інна Григорян – методист художньо-естетичного циклу міського методичного центру закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради;

  Степан Щербанович  - фахівець з охорони праці комунальної установи «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області департаменту освіти та науки Чернівецької обласної державної адміністрації»;

  Лариса Артеменко - головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції Управління Держпраці у Чернівецькій області

  Валентина Сіманюк -  головний спеціаліст зі звернень громадян  та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Чернівецькій області

  Олександра Захарова  - юрисконсульт ДП «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці». 

  Детальніше про перебіг творчого змагання переглядайте на нашому сайті  у рубриці "Конкурс дитячого малюнка".


   

 • Для фахівців медичної галузі провели семінар з актуальних питань трудового законодавства

  Для фахівців медичної галузі провели семінар з актуальних питань трудового законодавства

  Начальник відділу з питань законодавства про працю,зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Юрій Пуріч взяв участь  у семінарі, що відбувся у департаменті праці та соціального захисту населення  Чернівецької міської ради для представників закладів охорони здоров’я міста. Загалом участь у заході взяли 36 учасників. 

  Під час роботи форуму розглянуто низку актуальних питань. Так, керівник структурного підрозділу Управління поінформував присутніх про останні зміни у законодавстві  про працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  Юрій Пуріч детально  роз’яснив  новації законодавчих актів у сфері, зокрема,  трудових відносин, наголосивши на тому, що саме легальна зайнятість працівників - запорука їхніх соціальних гарантій.

  «Кожен працівник має бути належним чином оформлений на роботі, - підкреслив посадовець. - Тобто,  має бути відповідний наказ про прийняття працівника на роботу,  внесення запису до його трудової книжки, ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими, робочими інструкціями.  Про факт працевлаштування  відповідне повідомлення має бути направлено роботодавцем до органів Державної фіскальної служби».

  Посадовець звернув увагу учасників семінару на типові порушення вимог чинного законодавства про працю, що виявлялися  у минулому, 2017, році головними державними інспекторами відділу  у ході інспекційних відвідувань підприємств, установ, організацій області . Представникам медичних закладів  Чернівців наголошено на  відповідальності  роботодавців у разі виявлених порушень та механізму накладання фінансових санкцій.

  Звертаючись до учасників семінару Юрій Пуріч наголосив на необхідності дотримання законодавства про працю, зокрема,  у частині нарахування мінімальної заробітної плати, додержання мінімальних гарантій  в оплаті праці, адже законодавцем  чітко роз’яснено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України і на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності.    

  У ході роботи семінару  представник Управління Держпраці відповів на низку  запитань  учасників семінару.


   

   

 • Голова Держпраці: «Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи посилить ефективність роботи інспекторів праці»

  Голова Держпраці: «Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи посилить ефективність роботи інспекторів праці»

  У рамках проекту «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці», який реалізовує Держпраці спільно з Міжнародною організацією праці, Голова Держпраці Роман Чернега провів робочі зустрічі з міжнародним консультантом Мануелем Карбахо Аміго – радником з питань ІС  Інспекції праці (Міністерство праці та соціальної безпеки, Іспанія), а також представниками МОП.  Зокрема, в обговореннях взяли участь Антоніу Сантуш – менеджер зазначеного Проекту та Софія Литвин – національний координатор Проекту, повідомляється на сайті Держпраці України.

  Основною темою обговорення стало удосконалення та модернізація системи управління інформацією, яка використовується працівниками відомства.

  "Держпраці постійно удосконалює ефективні механізми роботи інспекторів праці, одним із яких є впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи. ми цінуємо досвід роботи у цьому напрямі і проаналізуємо кожну пропозицію міжнародних експертів, які впровадили подібні системи у своїх країнах" - наголосив Роман Чернега, звертаючись до Мануеля Карбахо Аміго.

  Також Голова Держпраці акцентував на важливості подальшої інтеграції ІС Держпраці з інформаційними системами Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби, з метою налагодження конструктивного діалогу та стабільної роботи відомств, які покликані працювати на користь громадян.


   

 • Вклонімося подвигу Героїв Небесної Сотні

  Вклонімося подвигу Героїв Небесної Сотні

  Сьогодні вся країна вшановує Героїв Небесної Сотні – незламних патріотів, чиєю кров’ю була омита столиця держави, котрі поклали своє життя заради майбутнього нашої країни.

  Вони виборювали своє конституційне право на мирний протест, постали проти ворожої системи, хотіли змін, вірили у справедливість, натомість кулі вогнепальної зброї забрали життя відданих українців, а з тим – ранили серце всієї України.

  Найтяжчий урок для держави втрачати своїх громадян у мирний час. Сила духу Героїв Небесної Сотні змінила нас і країну раз і назавжди.  Ідеали свободи, цілеспрямованості та стійкості українців не зламати нікому і ніколи!

  Залишаючись у пам’яті народу назавжди, Герої Небесної Сотні - наша гордість та взірець!

  У гіркій жалобі схиляємо голови перед загиблими, з вірою у справедливість вшановуємо їхній подвиг.

  Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні.

  Слава Україні!

  Героям слава!

  Голова Держпраці Роман Чернега


   

   

 • Голова Держпраці України прозвітує публічно 22 лютого

  Голова Держпраці України прозвітує публічно 22 лютого

  22 лютого відбудеться публічний звіт Голови Державної Служби України з питань праці Романа Чернеги.

  Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати, використані кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності Держпраці у 2017 році.

  Регламент заходу:

  11:00–11:45 – презентація публічного звіту Головою Державної служби України з питань праці Романом Чернегою;

  11:45 – 12:15 – запитання та відповіді.

  Запрошуються: представники громадських рад при органах виконавчої влади, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, профільні експерти та представники засобів масової інформації.

  Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Десятинна, 14, адміністративна будівля Державної служби України з питань праці, зала для нарад № 319.


   

 • Розроблено План спільних дій, спрямований на подолання не задекларованої зайнятості у регіоні

  Розроблено План  спільних дій, спрямований на подолання не задекларованої зайнятості у регіоні  

  Управління Держпраці у Чернівецькій області долучилося до розробки Плану спільних дій з виявлення фактів мінімізації заробітної плати найманим працівникам та використання  праці неоформлених працівників на 2018 рік.

  Документ є так званою дорожньою картою розробленою задля подолання нелегальної зайнятості у Буковинському регіоні.

  Впроваджуватимуть розроблені заходи  Управління Держпраці, Головне Управління Державної фіскальної служби та Головне Управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.

  Спільний документ підписали керівники територіальних органів державних відомств:  Іван Луцак, Михайло Романів та виконуючий обов’язки керівника Головного Управління фіскальної служби Віталій Шпак.

  Згідно із планом, фахівці відомств беруть на себе зобов’язання,  які,  у підсумку, мають позитивно вплинути на подолання нелегальної зайнятості населення.

  Так,  Управління Держпраці зобов’язується інформувати колег про результати здійснення заходів державного нагляду (контролю)  і у разі встановлення використання праці неоформлених найманих працівників, матеріали перевірки оперативно надавати до органів Державної фіскальної служби.

  Головне управління Державної фіскальної служби та Головне управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області надсилатимуть низку інформацій щодо роботодавців, дії яких мають ознаки порушення трудового законодавства, до Управління Держпраці та об’єднаних територіальних громад. На підставі зазначених інформацій інспектори праці мають право здійснювати інспекційні відвідування у суб’єктів господарювання області .

  Відповідні матеріали надаватимуться  для розгляду робочим групам з питань легалізації заробітної плати та детінізації зайнятості  для заслуховування спільно з органами місцевої виконавчої влади керівників підприємств, які порушують законодавство про оплату праці та зайнятість.

  Відомства також беруть на себе зобов’язання повсякчас проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення регіону  щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та, власне, серед  роботодавців - щодо наслідків порушення законодавства про працю.


   

   

 • Через недотримання порядку оформлення працівників на роботу на приватне підприємство накладено 384 тисячі гривень штрафу

  Через недотримання порядку оформлення працівників на роботу на приватне підприємство накладено 384 тисячі гривень штрафу

  Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області  здійснив інспекційне відвідування приватного підприємства, котре спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Суб’єкт господарювання розташовується у Кіцманському районі.

  При здійсненні інспекційного відвідуваннябуло виявлено грубі  порушення при оформленні роботодавцем  працівників на роботу.

  У порушення низки статей Кодексу законів про працю України, з працівниками (четверо осіб), котрі виконували  роботи на будівництві, роботодавцем укладалися цивільно-правові договори.

  Згідно з вимогами Кодексу законів про працю України  роботодавець зобов’язаний був укласти з працівниками трудовий договір, адже працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Відповідно до чинного законодавства, у тому числі, й Порядку  накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, на роботодавця накладено штрафну санкцію  у сумі 384 тисячі гривень.

  Варто зазначити, що інспекційне відвідування головний державний інспектор здійснював у грудні 2017 року, тому сума штрафної санкції розраховувалася від суми мінімальної заробітної плати у 3 200 гривень.

  У зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати (із першого січня 2018 року вона складає 3 723 гривні)  допущення на сьогодні роботодавцем працівників до роботи  без укладання з ними трудового договору  караються штрафною санкцією у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, тобто, 111 690 тисяч гривень.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області наголошує!

  Дана штрафна санкція накладається на  юридичних та фізичних осіб - підприємців, якщо вони:

  здійснили фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

  оформили працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

  виплачують заробітну плату  (винагороду) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та податків.


   

 • З аграріями Буковини проведено тематичні семінари

  З аграріями Буковини проведено тематичні семінари

  Головні державні інспектори відділу нагляду в АПК та СКС  Управління Держпраці у Чернівецькій області Володимир Хіврич, Регіна Задоровська, Іван Мохнатий,  Ігор Пантело,  Дмитро Паламарчук провели низку превентивних заходів за участю сільгоспвиробників області.

  Навчальні семінари проводилися спільно з фахівцями департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації.

  Посадовці  Управління наголосили учасникам семінарів на необхідності  повного дотримання працівниками агропромислових обєднань , колективних селянських спілок, фермерських господарств Закону України «Про охорону праці».

  Зокрема, наголошено на тому, що згідно із чинним законодавством «…роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці  в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці».

  У свою чергу керівники агропідприємств зобов’язані розтлумачити працівникам про їхні обов’язки щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема у частині поводження з машинами, механізмами, устаткуванням  та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту, проходженні попередніх та періодичних медичних оглядів.   

  Під час зібрань вказано також на те, що  керівники підприємств зобов’язані пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Спеціальне навчання також повинні пройти працівники, котрі задіяні  на роботах підвищеної небезпеки.

  Окремими тезами головні державні інспектори Управління роз’яснили учасникам форумів Порядок отримання документів дозвільного характеру та Порядок реєстрації технологічних транспортних засобів.


   

   

 • Управління Держпраці відстоює трудові права працівника, призваного на військову службу

  Управління Держпраці відстоює трудові права працівника, призваного на військову службу

  До Управління Держпраці у Чернівецькій області звернулася скаржниця із заявою про те, що її сина на час призову на строкову військову службу до Збройних Сил України, було незаконно звільнено з роботи  фізичною особою – підприємцем. До звільнення призовник  працював оператором автозаправної станції у Заставнівському районі.

  За твердженням заявниці, роботодавець, довідавшись про призов, змусив працівника написати заяву про звільнення за власним бажанням.

  У ході інспекційного відвідування головним  державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області встановлено: військовозобов’язаний був звільнений з роботи, проте з відповідним наказом про своє звільнення ознайомлений не був,  роботодавцем  також не представлено доказів видачі працівнику трудової книжки.

  Такі дії роботодавця є порушенням статті 119 Кодексу законів про працю України - «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обовязків», зокрема, осіб, призваних на військову службу.

  Як наслідок, на фізичну особу – підприємця, котрий порушив законні трудові права  призваного на строкову військову службу працівника, накладено штрафну санкцію у розмірі 32 тисяч гривень.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертається до роботодавців краю  й наголошує на необхідності  дотримання  ними гарантованих прав мобілізованих працівників.

  Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених Законами України « Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються  гарантії та пільги.

  За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  нагадує: у разі недотримання роботодавцями встановлених законом гарантій та пільг працівникам , які залучаються до виконання військового обов’язку, штрафна санкція, накладена на порушника, складе суму рівнозначну десятикратному розміру мінімальної заробітної плати, а саме 37 320  гривень.


      

   

   

   

   

   

 • Встановлюються обставини та причини смерті працівника водозабору

  Встановлюються обставини та причини смерті працівника водозабору

  В Управлінні Держпраці у Чернівецькій області створено комісію зі спеціального розслідування причин та обставин смерті працівника Новодністровського регіонального управління водними ресурсами та експлуатації Дністровських водосховищ Держводагенства України.

  Померлий 1956 року народження працював сторожем Михалківської експлуатаційної дільниці водозабору. За попередніми даними, працівника було знайдено на прохідній підприємства без ознак життя.

  Комісія зі спеціального  розслідування Управління Держпраці у Чернівецькій області розпочала роботу. Очолив комісію головний державний інспектор відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Дмитро Паламарчук.


     

 • Роботодавцям Кельменецького району наголошено на перевагах легальної зайнятості

  Роботодавцям Кельменецького району  наголошено на перевагах легальної зайнятості

  Головний державний інспектор відділу з питань дотримання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів  Управління Держпраці у Чернівецькій області Алла Попович взяла участь у семінарі, організованому для роботодавців Кельменецького району.

  Посадовець поінформувала про новації у трудовому законодавстві та зосередила увагу учасників робочого зібрання, зокрема, на необхідності дотримання легальної зайнятості працівників, адже проблема для українського суспільства - надзвичайно гостра. Наслідком не задекларованого працевлаштування громадян є не лише відсутність відповідних платежів до бюджету, але й гарантований державою соціальний захист самих працівників.

  «Роботодавці, котрі не мають на меті  укладання з працівниками офіційних трудових правовідносин, повинні усвідомлювати усю відповідальність за свої дії, - підкреслила головний державний інспектор. – Управління  Держпраці у Чернівецькій області наголошує : працівник не може бути допущений до роботи  без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби».

  Було підкреслено, що юридичні та фізичні особи - підприємці, котрі використовують найману працю, несуть відповідальність  за порушення законодавства про працю у вигляді штрафу якщо:

  здійснили фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

  оформили працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

  виплачують заробітну плату  (винагороду) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та податків.

  Дані порушення караються штрафною санкцією у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого скоєно порушення – 111 690 тисяч гривень.

  Посадовець  вчергове наголосила, що лише офіційно працевлаштований працівник, за якого роботодавцем здійснюється сплата єдиного соціального внеску в розмірі, не меншому за мінімальний,  набуває страхового стажу, необхідного для призначення у майбутньому соціальних чи пенсійних виплат.


   

   

 • З інспекторським складом Управління Держпраці щомісяця організовуватимуться профільні навчання

  З інспекторським складом Управління  Держпраці щомісяця організовуватимуться профільні навчання

  В Управлінні Держпраці у Чернівецькій області й надалі впроваджуватиметься у практику проведення щомісячних профільних навчань. Участь у них  братимуть посадові особи Управління.

  Мета навчальних практик - поглиблення фахових знань працівників відомства.

  Начальник відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Олена Дорош повідомила про розроблений тематичний план навчання на 2018 рік.

  Так, перше  профільне навчання  у нинішньому році заплановано на 19 лютого.

  Під час тренінгу опрацьовуватиметься інструкція щодо заповнення даних в пілотному модулі ІАС ДНК під час проведення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання та їх об’єктів, а також опрацювання, в разі наявності, вимог щодо внесення відомостей до інтегрованої системи. Відповідальний  за висвітлення теми  - провідний інженер Управління Сергій Загорський.

  Наступне питання, що розглядатиметься під час навчання, - опрацювання методології корупційних ризиків в діяльності органів влади. Модератором з цього питання стане головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції відомства Яна Яковчук.    


   

 • Вийшов у світ черговий номер журналу "Охорона праці" (2/2018)

  Вийшов у світ черговий номер журналу «Охорона праці» (2/2018)

  У номері – найактуальніші теми та найважливіші події очима наших кореспондентів і провідних українських експертів у різних галузях охорони праці. Пропонуємо вашій увазі статті:

  Життя, присвячене іншим. Цикл нарисів про жінок в охороні праці до головного жіночого свята 8 Березня підготували Володимир Терещенко та Олександр Фандєєв.

  Сергій Колесник. Територіальні громади та охорона праці: що не так? Децентралізація надала громадам права, якими на місцях не користуються

  Сергій Колесник. Охорона праці на Миколаївщині. Аналіз, пріоритети, проблеми

  Олександр Фандєєв. 2017: Події & Realities. Реалії минулого року, що вплинули на розвиток працеохоронної сфери

  Дмитро Матвійчук, Олег Моісеєнко. Європейські практики в енергетиці. Досвід ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Частина II: про психофізіологічний контроль, використання відеокамер та ін.

  Олег Моісеєнко. Навіщо інспектору відеореєстратор? Про використання технічних засобів для здійснення контролю на робочих місцях

  Сергій Колесник. Небезпечні польоти над полями. Аналіз аварій в АПК із повітряними суднами малої авіації

  Алла Панчук. У своїй справі сам не суддя. Як оскаржити рішення інспектора Держпраці в територіальному органі й суді

  Микола Федоренко. Безпека ділових заходів. Вимоги будівельних норм, пожежної безпеки та електробезпеки

  Ольга Стефанець. На лаві підсудних… фреза. Чому на одному підприємстві сталося два схожих нещасних випадки

  Микола Федоренко. Нова рубрика: Неоднозначності в законодавстві. Допомагаємо фахівцям з ОП орієнтуватися в мінливому нормативно-правовому полі. Починаємо зі зварювальних робіт

  Марія Алієва. Зварники-Свароги у справі своїй боги. Про профілактику профзахворювань і вимоги до робочих місць зварників

  Ярослав Драб. Психолог на підприємстві. Про організацію системи психофізіологічного забезпечення

  Зінаїда Купира. Втрата годувальника: як жити далі? Установлення факту перебування на утриманні загиблого

   У ДОДАТКУ «НА ДОПОМОГУ ФАХІВЦЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ»

  Новини законодавства

  Інформаційні повідомлення

  Зінаїда Купира. Хто перевірятиме у 2018 році? Рішення – за Кабміном. Дію Закону про мораторій подовжено на 2018 рік. Підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду

  Олена Зіміна. Новації щодо норм електромагнітного випромінювання. Про зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

  Онлайн-прийом громадян у 2018 році. Додано графік онлайн-прийомів

  Зінаїда Купира. Українські суди: складно й дорого. Через зміни в законодавстві суди стають для громадян менш доступними

  Календар міжнародних виставок і конференцій у сфері безпеки праці на 2018 рік.

  Лариса Сербінова, Вікторія Побережна. Нормотворення2018. Результати нормотворчої діяльності Держпраці у 2017 році і плани на 2018 рік

  Наталя Ємельянова. Про стан виробничого травматизму в Україні. Статистичний аналіз, причини, розподіл за галузями, регіонами тощо

  Запитували – відповідаємо. Матеріали онлайн-прийомів голови Держпраці та відповіді фахівців Служби на запитання громадян.


   

   

 • Удосконалено Порядок видачі дозволів (доповнено)

  Удосконалено Порядок видачі дозволів (доповнено)

  Ухваленою на засіданні Кабінету Міністрів України сьомого лютого Постановою „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107” приведено у відповідність до чинного законодавства України Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, повідомлено на Урядовому порталі.

  У Державній службі України з питань праці зазначають, що удосконалений Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки передбачає скорочення переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 26 видів до 18 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів, з 21 позиції до 11 позицій; розширення переліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації, з 8 видів до 19 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації, з 3 позицій до 5 позицій.

  Проект зазначеного акта був розроблений Державною службою України з питань праці з метою оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний принцип провадження господарської діяльності, зменшення кола роботодавців, яким необхідно отримувати дозвіл Держпраці, та розширення кола суб’єктів господарювання, які можуть експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства про охорону праці; спрощення процедури видачі дозволів, надання адміністративних послуг в електронній формі та розширення повноважень територіальних органів Держпраці щодо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, повідомляється на сайті державного відомства.

  У контексті прискорення процесу євроінтеграції, імплементації європейського права до законодавства України та реалізації державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності в Україні для Держпраці винятково важливим є дотримання таких принципів, як збереження життя та здоров’я працівника, задіяного у виробничому процесі, оцінка стану умов праці на виробництві шляхом проведення аудиту, добровільне страхування роботодавцями своєї відповідальності та відповідальності учасників процесу за створення безпечних умов праці. Подальше законодавче закріплення цих принципів дозволить повністю відмовитися від отримання дозволів та перейти на декларативний принцип, зазначають у Держпраці.


   

 • Команда ВRDO високо оцінила взаємодію Держпраці з Інформаційною автоматизованою системою держнагляду

  Команда ВRDO високо оцінила взаємодію Держпраці з Інформаційною автоматизованою системою держнагляду

  Команда BRDO (Офіс ефективного регулювання), що працює в Україні за підтримки Єврокомісії, оцінила і присвоїла Держпраці чемпіонський титул щодо співпраці з ІАС (Інформаційна автоматизована система держнагляду), повідомляють у секторі взаємодії зі ЗМІ Державної служби України з питань праці.

  Так, на офіційній фейсбук-сторінці BRDO зазначено, що Державна служба України з питань праці однією з перших внесла до онлайн-системи ІАС результати перевірок підприємств.

  Держпраці працює на випередження і прагне виправдовувати довіру бізнесу і працівників до Служби, - зазначається на сайті відомства.


   

 • Голова Держпраці: «Завдяки компетентним інспекторам праці ми повернемо довіру до органів державної влади»

  Голова Держпраці: «Завдяки компетентним інспекторам праці ми повернемо довіру до органів державної влади»  

  У рамках спільного проекту Міжнародної організації праці та Держпраці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу» днями розпочався семінар-тренінг на тему «Кадрова політика Державної служби України з питань праці стосовно інспекторів праці».

  У роботі семінару взяли участь міжнародні представники: Арсеніо Фернандес Родрігес - спеціаліст з питань безпеки та гігієни праці відділу адміністрації праці та інспекції МОП, Сільвія Труфасіла - міжнародний експерт, Антоніу Сантуш - менеджер Проекту ЄС-МОП, повідомляє сайт Державної служби України з питань праці. 

  Національний координатор проекту МОП Софія Литвин наголосила на важливості роботи інспекторів праці саме в контексті посилення механізмів соціального діалогу.

  "На результативність чи нерезультативність будь якої структури впливають працівники цієї структури, у нашому випадку інспектори праці, котрі, відвідуючи підприємство, певною мірою є обличчям Служби, демонструють свою компетентність та допомагають підприємству ставати кращим", - підкреслила Софія Литвин.

  Мета семінару - визначення пріоритетів у діяльності інспекторів праці, їхніх ключових завдань, правозастосування, забезпечення ефективного додержання законодавства, нагляду за дотриманням прав працівників. Ефективна робота інспекторів праці позитивно впливатиме на економічний розвиток та соціальну політику держави.

  Директор департаменту норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Юрій Кузовой акцентував увагу на запровадженні нової якості кадрової політики стосовно інспекторів праці і заходів для наймання і збереження у штаті кваліфікованих кадрів.

  Голова Держпраці Роман Чернега зупинився на ключових завданнях Уряду України, який, починаючи з 2014 року, проводить глибинну реформу системи адміністрації та інспекції праці з метою повноцінного забезпечення  дотримання трудових прав працівників.

  "Сьогоднішній захід покликаний допомогти відділам персоналу Держпраці розробити належну політику відповідно до міжнародних стандартів праці та кращого досвіду держав- членів ЄС для подальшого запровадження єдиної кадрової стратегії", - зазначив Роман Чернега.

  Сільвія Труфасілапредставила рекомендації щодо кадрової політики Держпраці, зупинилася на оцінках потреб, координації в роботі центрального апарату  та територіальних органів Служби.

  Антоніу Сантуш поділився міжнародним досвідом роботи інспекторів праці, зокрема в Португалії.

  Голова Держпраці Роман Чернега наголосив на важливості роботи інспекторів праці у виявленні незадекларованих працівників, адже неофіційно оформлені працівники не мають жодних соціальних гарантій від держави, особливо в контексті проведеної Урядом пенсійної реформи.

  "Завдяки компетентним інспекторам праці ми повернемо довіру до органів державної влади", - цитує керівника Держпраці сайт відомства.


   

 • Посвідчення інспекторів праці вручено представникам п’яти громад

  Посвідчення інспекторів праці вручено представникам п’яти громад

  Це відбулося під час проведення навчального семінару - практикуму.

  Так,  посвідчення інспекторів праці отримали: Володимир  Гнатишин  - спеціалісту першої категорії відділу фінансів та аудиту з повноваженнями інспектора праці Вашківецької міської ради Вижницького району, 

  Василь Осташек -  спеціаліст першої категорії відділу правового забезпечення, організаційно-кадрової роботи та зв’язків з громадськістю Вижницької об’єднаної територіальної громади,

  Василь Падурі - заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Чудейської сільської ради Сторожинецького району,  

  Алла Колотило - спеціаліст-юрист відділу організаційно-кадрової роботи, документообігу та правового забезпечення Вашковецької сільської ради Сокирянського району та

  Тоадер Панчук - заступник Тереблечанського сільського голови Глибоцького району.        

  Посвідчення інспекторам праці вручив начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак.  


   

 • Фахівці Держпраці організували цикл навчальних семінарів для інспекторів праці органів місцевого самоврядування області

  Фахівці  Держпраці організували цикл навчальних семінарів для інспекторів праці органів місцевого самоврядування області

  Семінари - навчання з інспекторами праці та посадовими особами,  які виконують обов’язки інспекторів праці органів місцевого самоврядування, організували  фахівці  відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Так, під час проходження нинішнього (другого за рахунком) навчального семінару-практикуму слухачам  було роз’яснено, як організовуватиметься взаємодія Управління Держпраці та місцевих територіальних громад задля забезпечення ефективного контролю за дотриманням законодавства про працю.

  «Наразі в області утворено 26 обєднаних територіальних громад, - зазначила у ході роботи семінару Галина Кушнір. - В окремих громадах  інспектори праці вже почали роботу, в  інших  такі посади -  на етапі створення. Тобто, робота у цьому напрямі триває і вона однозначно матиме певний результат: в усіх територіальних громадах краю трудитимуться  фахівці такого профілю. Цю вимогу декларує Постанова  Кабінету Міністрів України  « Деякі питання реалізації  статті 295 Кодексу законів  про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  Місія ж Управління Держпраці полягає у наданні різнопланової методичної допомоги, аби діяльність інспекторів праці органів місцевого самоврядування відбувалася якісно, ефективно й у правовому полі».

  Для цього інспекторам праці, зокрема, ґрунтовно розтлумачено Порядок складання документів при здійсненні заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 року  №1338 - «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість  населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів».

  Як юридично грамотно випрацювати та заповнити відповідні форми документів  слухачам навчального семінару роз’яснили начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість  та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Юрій Пуріч та заступник начальника даного відділу Валентина Панчишина. Фахівці Держпраці наголосили перед інспекторів праці на необхідності самоосвіти, активнішого опрацювання чинних  норм трудового  законодавства,  дотримання термінів звітності та постійного діалогу з інспекторами-кураторами від  Держпраці.

  На запрошення фахівців  Управління участь у зібранні взяла заступник начальника фінансово -економічного управління - начальник відділу моніторингу та аналізу звітності Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області Майя Філіпець.  Посадовець наголосила перед учасниками тренінгу щодо проблеми мінімізації зайнятості та заробітної плати суб’єктами господарювання області та повідомила, що управління Пенсійного фонду України   надає всім  новоствореним громадам регіону  аналітичну інформацію про роботодавців, які здійснюють свою виробничу  діяльність на тій чи іншій території з явними ознаками порушення трудового законодавства.

  «Надана Інформація  містить  підстави для проведення відповідних  контрольних заходів реагування», - підкреслила Майя Філіпець.