У лікувально-профілактичних закладах області фахівці Держпраці провели понад три десятки  превентивних заходів

Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС  Управління Держпраці у Чернівецькій області здійснюється постійний контроль за станом промислової безпеки  та охорони праці у медичній галузі.

Так, за минулий рік в області перевірено 16 лікувально-профілактичних закладів.  Виявлено 175 порушень вимог законодавства з охорони праці,  107 із них суб’єкти господарювання  усунули у ході перевірок. 

Сучасна медична промисловість забезпечує лікувально - профілактичні установи широким асортиментом різного виду складного, високотехнологічного обладнання, у тому числі, такого, що належить до категорії устаткування підвищеної небезпеки (парові стерилізатори, кисневі станції з відповідними балонами, медичні ліфти тощо).  На утриманні багатьох медичних закладів знаходяться такі інфраструктурні об'єкти підвищеної небезпеки, як котельні та електростанції.

Тому найбільш характерними порушеннями при  організації робіт з підвищеною небезпекою в лікувальних закладах є:

- відсутність розробленого та затвердженого переліку робіт з підвищеною небезпекою;

-  допуск до експлуатації парових стерилізаторів  працівників, котрі  не пройшли попередній медогляд, не атестовані та не мають посвідчення на право їх обслуговування;

- не проведення своєчасного технічного опосвідчення такого обладнання, відсутність технічних  паспортів;

- персонал, котрий обслуговує кисневі станції та балони,  своєчасно не проатестований;

- особи відповідальні за електро -  та газове господарство лікувально-профілактичних закладів проходять чергову перевірку знань не регулярно;

- своєчасно не оформляються дозволи на експлуатацію ліфтів  у медичних закладах - пасажирських,  вантажних та лікарняних, не проводиться періодичний технічний огляд ліфтового господарства.

Крім того, відповідальними особами не виконуються в повному обсязі основні вимоги Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та «Положення про розробку інструкцій з ОП» щодо питань організації охорони праці в закладах та ведення первинної документації з охорони праці.

Як наслідок,  не всі керівники, інженери та члени комісій  з перевірки знань з питань охорони праці своєчасно проходять відповідне навчання;  не розробляються плани-графіки проведення таких навчань та перевірки знань;  не для всіх професій та видів робіт в установленому порядку розробляються інструкції з охорони праці; журнали реєстрації та видачі інструкцій  ведуться з порушеннями; допуск до стажування на робочому місці не оформлюється відповідними наказамитощо.

Досить проблемними є питання щодо підтримання в належному стані електро-  та газового господарства лікарень.

Так, у закладах не має достатньої кількості електротехнічних працівників;

не оформляються  журнали обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників, журнали  обліку електрозахисних засобів;

не проводяться чергові періодичні  перевірки електроінструменту;

не оформляються  Акти розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) зовнішніх і внутрішніх газопроводів із зазначенням балансової належності;

в окремих установах відсутні плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання, графіки технічного огляду об’єктів та споруд, паспорти на газове господарство.

Упродовж 2018 року фахівцями відділу нагляду в  АПК та СКС Управління Держпраці у Чернівецькій області в лікувально-профілактичних закладах області проведено 33 превентивні заходи.

Проаналізувавши виявлені головними державними інспекторами порушення, варто зазначити, що чимало з них можна усунути без значних матеріальних витрат. 

Дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових документів, в першу чергу, залежить від відповідальності керівників закладів,  інженерів з охорони праці здійснювати постійний контроль за станом промислової безпеки та охорони праці.

Дмитро Паламарчук, головний державний інспектор відділу АПК та СКС Управління Держпраці у Чернівецькій області