UP

Про додаткові відпустки працівникам, котрі виховують дітей

Українським законодавством гарантується:
 - жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років,
   або дитину-інваліда,
   або яка усиновила дитину,
 - одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого  перебування матері в лікувальному закладі),
 - а також особі, яка взяла дитину під опіку,
надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені відповідними статтями Кодексу законів про працю (а саме 75 і 76  статтями Кодексу), а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею 80 Кодексу.


 

Актуально

Всесвітній день охорони праці

Конкурс дитячого малюнку