До відома суб’єктів господарювання!

Роботодавець повинен вживати усіх необхідних заходів для забезпечення використання виробничого обладнання

Згідно з Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, затвердженими наказом МНС України від 09.07.2012 року, підйомники підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядом відповідно до вимог Порядку проведення  огляду, випробування та експертного обстеження(технічного діагностування)  машин, механізмів  устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабміну від 26.05.2004 року за №687.

Дія Порядку поширюється  на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати, або здійснюють  експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України.

Переліки машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначено у Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року за №1107.

Підйомники автомобілів у цих переліках не зазначені.

Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець   зобов’язаний  створити на підприємстві, в установі, організації, на кожному робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Згідно з Вимогами безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затвердженого наказом  Мінсоцполітики від 28.12.2017 року за №2072, роботодавець повинен вживати усіх необхідних заходів, щоби виробниче обладнання , яке використовується  працівниками, відповідало  виконуваній роботи або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю.

Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і відповідати:

Вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності такими технічними регламентами;

Мінімальним вимогам безпеки, а також нормативно-правовим актам  з охорони та гігієни праці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набрання чинності відповідними  технічними регламентами, дія яких поширюється на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти  щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.

Роботодавець повинен вживати усіх необхідних заходів для забезпечення використання виробничого обладнання, нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці та технічних документів  щодо експлуатації  конкретного виробничого обладнання, які виробник зобов’язаний  надати разом з виробничим обладнанням.