UP

Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей щодо яких
Управлінням Держпраці у Чернівецькій області
здійснено позапланові  заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці:

з/п

Найменування

суб’єкта

господарювання

(назва об’єкту)

Адреса

об’єкту

Додаток:

витяг з Акту про

виявленні порушення

1. КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» м. Чернівці, вул.Героїв Майдану, 245 - Положення про порядок навчання з питань охорони праці потребує перегляду.

- Положення про службу охорони праці потребує перегляду.

- Програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду.

- Програма вступного інструктажу з ОП потребує перегляду.

- Не сформовано планів - графіків проведення навчаннь та перевірки знань з питань ОП.

- Не забезпечено своєчасний перегляд інструкцій з ОП, для професій або робіт з підвищеною небезпекою.

- Відсутні особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття.

- Не пред’явлено журналу обліку електрозахисних засобів.

- Не пред’явлено чергові протоколи заміру опору ізоляції проводів та кабелів, опору контурів заземлення ланцюга «фаза – нуль».

- При в'їзді на територію установи відсутній знак обмеження швидкості.

- Журнал реєстрації нещасних випадків виробничого характеру не відповідає встановленому зразку.

2. КУ « Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер» м. Чернівці, вул. Героїв.Майдану,230 - Положення про службу охорони праці потребує перегляду.

- Положення про порядок навчання з питань з охорони праці потребує перегляду.

- Програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду.

- Не сформовано плану-графіку проведення навчання та перевірки знань з питань ОП.

- Не організовано проведення інструктажів з ОП для працівників інших організацій, які виконують роботи для диспансеру.

- Положення про розробку інструкцій з ОП потребує перегляду.

- В журналі реєстрації інструктажів з питань  охорони праці на робочому місці не заповнюються всі відповідні графи.

- Не всіх працівників забезпечено  спецодягом в повному обсязі.

- Не встановлено реборди біля оглядової ями.

- Дно оглядової канави не повністю облаштовано дерев’яними решітками.

- Не проведено опосвідчення драбин, які використовуються в господарській діяльності .

- При в'їзді на територію  відсутній знак обмеження швидкості.  

- Не оновлено схему руху автомобільного транспорту по території диспансеру.

- Не пред’явлено журналу реєстрації нещасних випадків виробничого характеру.

3. Ропчанський навчально-виховний комплекс вул. М. Емінеску,3 с.Ропча Сторожинецького району - Не пред’явлено дозвіл на експлуатацію технологічного устаткування водогрійного котла Калвіс-320.

- Не всі члени комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці  пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

- Не розроблено інструкцій з охорони праці згідно штатного розпису.

- Не  створено службу охорони праці.

- Не заведено особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття.

- Не представлено журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві.

- Не розроблено програми  проведення стажування для конкретних професій .

- Не представлено (під час перевірки) журналу реєстрації інструкцій з ОП.

- Не розроблено комплексних заходів на 2018 рік для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

4. Чернівецький ДНЗ комбінованого типу №4 м. Чернівці, вул. Руська, 15 - Керівник  установи не пройшов навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;

- керівник установи  не призначив відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства  з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;

- керівник установи не розробив за участю сторін колективного договору  комплексні заходи  для досягнення встановлених  нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- не  пред’явлено матеріали витрат на охорону праці;

- відсутня документація по електрогосподарству;

- у приміщеннях ДНЗ змонтовано розетки  220 В  без заземлювального контакту;

- не надано для ознайомлення  “Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок  та Правила  безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- не утримується в належному стані будівля  установи ( зі стін обвалюється штукатурка ); акти чергових загальних технічних оглядів будівель складено з порушеннями.

5. Чернівецький ДНЗ комбінованого типу №20 м. Чернівці, вул. Руська, 182-А - Керівник установи не пройшов навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;

- керівник установи не призначив відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;

- керівник установи не розробив за участю сторін колективного договору комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- автоматичні вимикачі кухонного обладнання (водонагрівача в посудомиючому відділені, жарочна шафа) змонтовано з порушеннями вимог “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”;

- не представлено документації по електрогосподарству;

- у приміщеннях ДНЗ змонтовано розетки 220 В без заземлювального контакту;

- не надано для ознайомлення Журналу перевірки знань ПТЕ електроустановок та Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

6. КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №2» м. Чернівці, вул.Рівненська, 8 - Положення про службу охорони праці потребує перегляду;

- положення про порядок навчання з питань з охорони праці потребує перегляду;

- програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду;

- Положення про розробку інструкцій з ОП потребує перегляду;

- відсутній наказ на затвердження списку осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом;

- не представлено журнал опосвідчення ручного електроінструменту;

- відсутнє освітлення в оглядовій канаві;

- дно оглядової канави не повністю облаштовано дерев’яними решітками;

- не проведено опосвідчення драбин, які використовуються в господарській діяльності;

- при в'їзді на територію відсутній знак обмеження швидкості;

- не оновлено схему руху автомобільного транспорту по території лікувального закладу;

- не представлено Журнал реєстрації нещасних випадків виробничого характеру.

7. Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченко м. Чернівці, вул. Садова, 1 - Електротехнічні працівники не в повному обсязі забезпечені перевіреними засобами захисту, згідно норм комплектації;

- не представлено протоколів перевірок і випробовування електрообладнання, апаратури, пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв;

- не оформлено журналу обліку, перевірки та випробовування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;

- на корпусах електроінструменту не зазначено інвентарні номери, а також дати наступної перевірки;

- штепсельні розетки, що розташовані зовні приміщень не обладнані пристроями захисного вимкнення (ПЗВ).

8. Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» м. Чернівці , вул. Університетська, 10 - Не представлено перелік робіт, при виконанні яких обов’язкове проходження періодичних медичних оглядів;

- не складено списки на проходження періодичних медичних оглядів для працівників певних категорій;

- не проведено посвідчення драбин, які використовуються у господарській діяльності;

- у журналах інструктажів з охорони праці на робочому місці відсутня нумерація інструкцій, по яких проводиться інструктаж працівників;

- не розроблено положення про службу охорони праці;

- не розроблено положення про комісію з навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- не розроблено перелік робіт підвищеної небезпеки;

- не розроблено програму та графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- відсутній журнал видачі інструкцій з питань охорони праці.

9. Міський палац дітей та юнацтва м. Чернівці м.Чернівці, вул. Шептицького, 10 - Не представлено інструкцій з охорони праці за професіями: робітника з ремонту та обслуговування приміщень, прибиральника, двірника, машиніста сцени, освітлювача сцени, гардеробника;

- не представлено плану-графіку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

- не представлено результатів медичних оглядів окремих працівників;

- не проведено випробування драбин, що перебувають у користуванні;

- відсутні захисні плафони на люмінесцентних лампах в окремих приміщеннях установи.

10. КМУ «Міська клінічна лікарня №1» м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226 - Положення про службу охорони праці потребує перегляду;

- положення про порядок навчання з питань охорони праці потребує перегляду;

- програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду;

- положення про розробку інструкцій з охорони праці потребує перегляду;

- програми вступного інструктажу потребують перегляду;

- не організовано проведення інструктажів з охорони праці для працівників інших організацій, які виконують роботи для закладу;

- технічних працівників не забезпечено спецодягом та миючими засобами в повному обсязі.

11. Обласна дитяча клінічна лікарня м. Чернівці, вулиця Руська 207-А - Положення про службу охорони праці потребує перегляду;

- положення про порядок навчання з питань охорони праці потребує перегляду;

- програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду;

- положення про розробку інструкцій з охорони праці потребує перегляду;

- відсутній наказ на затвердження переліку безкоштовно виданого спецодягу та засобів індивідуального захисту;

- відсутні особисті картки обліку спецодягу та спецвзуття;

- дно оглядової канави не повністю обладнано дерев’яними решітками.

Ми на YouTube

Важливо