UP

Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей щодо яких
Управлінням Держпраці у Чернівецькій області
здійснено позапланові  заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці:

з/п

Найменування

суб’єкта

господарювання

(назва об’єкту)

Адреса

об’єкту

Додаток:

витяг з Акту про

виявленні порушення

1. КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» м. Чернівці, вул.Героїв Майдану, 245

- Положення про порядок навчання з питань охорони праці потребує перегляду.

- Положення про службу охорони праці потребує перегляду.

- Програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду.

- Програма вступного інструктажу з ОП потребує перегляду.

- Не сформовано планів - графіків проведення навчаннь та перевірки знань з питань ОП.

- Не забезпечено своєчасний перегляд інструкцій з ОП, для професій або робіт з підвищеною небезпекою.

- Відсутні особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття.

- Не пред’явлено журналу обліку електрозахисних засобів.

- Не пред’явлено чергові протоколи заміру опору ізоляції проводів та кабелів, опору контурів заземлення ланцюга «фаза – нуль».

- При в'їзді на територію установи відсутній знак обмеження швидкості.

- Журнал реєстрації нещасних випадків виробничого характеру не відповідає встановленому зразку.

2. КУ « Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер» м. Чернівці, вул. Героїв.Майдану,230

- Положення про службу охорони праці потребує перегляду.

- Положення про порядок навчання з питань з охорони праці потребує перегляду.

- Програми стажування для новоприйнятих працівників потребують перегляду.

- Не сформовано плану-графіку проведення навчання та перевірки знань з питань ОП.

- Не організовано проведення інструктажів з ОП для працівників інших організацій, які виконують роботи для диспансеру.

- Положення про розробку інструкцій з ОП потребує перегляду.

- В журналі реєстрації інструктажів з питань  охорони праці на робочому місці не заповнюються всі відповідні графи.

- Не всіх працівників забезпечено  спецодягом в повному обсязі.

- Не встановлено реборди біля оглядової ями.

- Дно оглядової канави не повністю облаштовано дерев’яними решітками.

- Не проведено опосвідчення драбин, які використовуються в господарській діяльності .

- При в'їзді на територію  відсутній знак обмеження швидкості.  

- Не оновлено схему руху автомобільного транспорту по території диспансеру.

- Не пред’явлено журналу реєстрації нещасних випадків виробничого характеру.

3. Ропчанський навчально-виховний комплекс вул. М. Емінеску,3 с.Ропча Сторожинецького району

- Не пред’явлено дозвіл на експлуатацію технологічного устаткування водогрійного котла Калвіс-320.

- Не всі члени комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці  пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

- Не розроблено інструкцій з охорони праці згідно штатного розпису.

- Не  створено службу охорони праці.

- Не заведено особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття.

- Не представлено журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві.

- Не розроблено програми  проведення стажування для конкретних професій .

- Не представлено (під час перевірки) журналу реєстрації інструкцій з ОП.

- Не розроблено комплексних заходів на 2018 рік для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

4. Чернівецький ДНЗ комбінованого типу №4 м. Чернівці, вул. Руська, 15

- Керівник  установи не пройшов навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;

- керівник установи  не призначив відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства  з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;

- керівник установи не розробив за участю сторін колективного договору  комплексні заходи  для досягнення встановлених  нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- не  пред’явлено матеріали витрат на охорону праці;

- відсутня документація по електрогосподарству;

- у приміщеннях ДНЗ змонтовано розетки  220 В  без заземлювального контакту;

- не надано для ознайомлення  “Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок  та Правила  безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- не утримується в належному стані будівля  установи ( зі стін обвалюється штукатурка ); акти чергових загальних технічних оглядів будівель складено з порушеннями.

5. Чернівецький ДНЗ комбінованого типу №20 м. Чернівці, вул. Руська, 182-А

- Керівник установи не пройшов навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;

-  керівник установи  не призначив відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства  з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;

- керівник установи не розробив за участю сторін колективного договору  комплексні заходи  для досягнення встановлених  нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- автоматичні  вимикачі кухонного обладнання   (водонагрівача в  посудомиючому відділені, жарочна шафа) змонтовано з порушеннями вимог  “Правила  безпечної експлуатації електроустановок споживачів”;

- не представлено документації по електрогосподарству;

- у приміщеннях  ДНЗ змонтовано розетки  220 В без заземлювального контакту;

- не надано для ознайомлення  Журналу перевірки знань ПТЕ електроустановок  та Правила  безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Важливо