UP
Фільтр
 • Суб’єктам господарювання щодо організації виробничого процесу на підприємствах водопровідно - каналізаційного господарства

  Субєктам господарювання щодо організації виробничого процесу на підприємствах водопровідно - каналізаційного господарства

  Влітку зростають обсяги ремонтних, земляних і очисних робіт, робіт у колодязях, котлованах, траншеях, закритих просторах, що в свою чергу збільшує ймовірність настання нещасних випадків під час їх виконання.

  Загалом основними причинами виникнення нещасних випадків на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, за даними Державної служби України з питань праці, є: виконання робіт без оформлення нарядів-допусків; незабезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту та/або невикористання їх працівниками під час виконання ними робіт підвищеної небезпеки; незабезпечення працівників засобами контролю повітряного середовища;  низький рівень виробничої дисципліни, культури виробництва, безвідповідальність посадових осіб та безпечність виконавців робіт підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області нагадує суб’єктам господарювання основні вимоги щодо організації виробничого процесу на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

  Працівники, які виконують роботи з обслуговування споруд систем водопостачання та водовідведення, зобов’язані пройти відповідне навчання, перевірку знань  та інструктажі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

  На всі професії і види робіт роботодавцем повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

  Під час виконання робіт  працівникам необхідно дотримуватися інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт.

  Працівники мають бути забезпечені спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту.

  Роботи на виробничих об’єктах мають виконуватися бригадою, до складу якої має входити щонайменше по двоє осіб.                                                                

  Оскільки, роботи у  водопровідних та каналізаційних колодязях, колекторах, є газонебезпечними, то при їх виконанні необхідно дотримуватися наступних  вимог:

  на підприємствах має  бути розроблено інструкцію щодо виконання газонебезпечних робіт;

  до виконання газонебезпечних робіт допускаються особи віком не молодшим 18 років, котрі пройшли в установленому порядку медичний огляд, навчання, та перевірку знань;

  роботи виконуються з наряду-допуску та під керівництвом відповідального керівника;

  роботи  у колодязях, підземних  комунікаціях, резервуарах та інших спорудах  виконується бригадою у складі щонайменше трьох осіб.

  При цьому якщо один із працівників перебуває у закритому просторі, інші спостерігають за роботою та у разі потреби мають бути готовими надати допомогу.

  При цьому працівники мають бути належним чином забезпечені засобами індивідуального захисту. 

  Перед початком робіт з працівниками має бути проведено інструктаж з охорони праці та ретельно (за допомогою газосигналізатора) перевірено на загазованість робочий простір.


   

 • Готуються зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

  Готуються зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

  Відповідний проект нормативно-правового акту розміщено на офіційному веб - порталі Міністерства соціальної політики України у рубриці «Проекти нормативно-правових актів».

  Проектом документа передбачається внесення змін до типового положення з метою спрощення процедури проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

  врегулювання процедури залучення до роботи комісій з перевірки знань з питань охорони праці представників профспілок, органів Держпраці, Фонду соціального страхування;

  врегулювання процедури визначення переліку питань (тестів) для перевірки знань з питань охорони праці;

  надання навчальним центрам та роботодавцям, що проводять навчання з питань охорони праці, можливості визначати форми та методи організації навчання та перевірки знань, мовиться у пояснювальній записці до проекту документа.

  Зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці зумовлені численними зверненнями та скаргами від навчальних центрів щодо проблемних питань під час здійснення комісіями Держпраці перевірок  знань з питань охорони праці, які надходили до Міністерства соціальної політики України.

  Обговорення проекту документа триватиме до шостого вересня 2019 року.  


   

 • В регіонах продовжуються онлайн - прийоми громадян

  В регіонах продовжуються онлайн - прийоми громадян

  Наразі онлайн-прийом громадян фахівцями  Держпраці відбувся у Полтавській області.

  Представники підприємств отримали від фахівців Служби роз’яснення з питань законності проведення інспекційних відвідувань, організації технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки та з’ясували необхідність отримання дозвільних документів.

  Головний бухгалтер приватного підприємства «Агора» Наталія Свиридюк звернулась до Держпраці за підтвердженням законності проведення інспекційного відвідування і запитом щодо того, якими нормативно-правовими актами керується Служба та її територіальні управління при здійсненні заходів контролю.

  Відповідав на запитання заступник директора департаменту з питань праці Держпраці Володимир Гончарук.

  Посадовець пояснив, що право на проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю в цілому Держпраці та її територіальним органам надано ст. 259 КЗпП, щодо оплати праці –  ст. 35 ЗУ «Про оплату праці».

  За роз’ясненням фахівця, у зв’язку із відсутністю нормативного документу, який визначає порядок проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю, інспекційні відвідування на сьогоднішній день проводяться:

  за зверненнями громадян (ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян»);

  за зверненнями народних депутатів (ст. 16 ЗУ «Про статус народного депутата»);

  за зверненнями депутатів місцевих рад (ст. 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад);

  за рішенням судів (ст. 129 Конституції України);

  щодо виконання суб’єктом господарювання приписів.

  «Крім того, Управління в своїй діяльності також керується Конвенціями Міжнародної організації праці: «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 1947 року та «Про інспекцію праці в сільському господарстві» від 1969 року. Вищезгадані Конвенції ратифіковано Україною і вони, згідно з Конституцією України і ЗУ «Про міжнародні договори України» мають перевагу над національним законодавством», - зазначив Володимир Гончарук.

  Володимир Гончарук нагадав і про те, що за результатами проведених заходів державного контролю інспектором праці вживаються заходи щодо притягнення суб’єкта господарювання та його посадових осіб та фінансових та адміністративних санкцій згідно із вимогами чинного законодавства (ч. 1-4, 7 ст. 41, ст. 41-2, 41-3, ч. 2 ст. 188-1, ст. 188-6  КУпАП, ст. 265 КЗпП).

  Щодо порядку складення матеріалів за результатами інспекційного відвідування, то інспектори праці керуються наказом Міністерства соціальної політики від 18.08.2017 № 1338, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.12.2017 за № 1500/31368, яким затверджено форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

  Відтак, хоч форми затверджені зазначеним наказом і містять посилання на Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, який втратив чинність, проте сам наказ Мінсоцполітики є чинним.

  Скористався можливістю отримати онлайн-консультацію заступник генерального директора з охорони праці комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» Сергій Циб.  Заступника керівника цікавило уточнення щодо того, які заходи безпеки потрібно передбачити під час організації технічного огляду прохідного каналу системи водовідведення.

  Роз’яснення надав Володимир Литвинов – начальник відділу нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Держпраці.

  Посадовець наголосив на тому, що технічний огляд ділянки каналізаційній мережі (прохідного каналу системи водовідведення) слід проводити тільки після попередньої підготовки, яка забезпечує безпеку праці під час виконання відповідних робіт.

  Саме для цього відповідальним за виконання робіт, який призначається наказом керівника підприємства, розробляються інструкції з охорони праці під час виконання цих робіт.

  Нагадав посадовець і про те, що інструкція повинна бути конкретною, не містити зайвої інформації, але за необхідності її можна доповнити й іншими розділами, хоча згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці інструкції повинні містити такі розділи:

  загальні положення;

  вимоги безпеки перед початком роботи;

  вимоги безпеки під час виконання роботи;

  вимоги безпеки після закінчення роботи;

  вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

  Володимир Литвинов зауважив: «Розробнику інструкцій необхідно більш відповідально ставитися до своєї роботи і не лише додавати інформацію (довжина, висота і глибина залягання прохідного каналу тощо), а й перечитувати рекомендоване, щоб зайвими відомостями не перевантажувати працівника. Але при цьому необхідно обов’язково враховувати усі ризики, з якими можуть стикнутися працівники під час виконання робіт. Крім того, досягнення кінцевої цілі може бути організовано у декілька етапів за потребою. Усі небезпечні місця  повинні  мати  захисні  огородження, а працівники – забезпечені спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту. Безумовно, якщо виконувати всі організаційні та технічні заходи, передбачені «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України» та вимоги безпеки інших нормативних актів з охорони праці, можливо уникнути нещасних випадків».

  Володимир Литвинов надав відповідь ще на одне запитання, з яким до Держпраці звернувся заступник директора з охорони праці ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» Олег Дєдєнєв.

  Заявника цікавила необхідність отримання дозволу Держпраці на експлуатацію газобалонного обладнання транспорту, як пропаном, так і метаном.

  За роз’ясненням фахівця, отримувати дозвіл Держпраці на експлуатацію автомобільного транспорту обладнаного газовими балонами, що є ємностями для газового моторного палива не потрібно.

  Володимир Литвинов нагадав, що перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на  експлуатацію (застосування) яких потрібно отримати відповідний дозвіл Держпраці визначений Додатком 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який затверджений постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107.

  Відповідно останньої редакції від 10.04.2019, Дозвіл потрібно отримувати у разі експлуатації трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

  На завершення онлайн-прийому фахівці порекомендували представникам піднаглядних суб’єктів господарювання, не вагаючись, звертатись за допомогою та роз’ясненнями до Держпраці України та її територіальних органів, які завжди готові допомогти у створені безпечних умов праці на підприємствах та дотриманні законодавства про працю.

  Довідково: у Чернівецькій області онлайн - прийом громадян заплановано на  четверте грудня 2019 року.

  Спілкування буковинців з очільниками Держпраці відбудеться у приміщенні Управління Держпраці у Чернівецькій області , яке розташовується за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена,3.

  Про свою участь в онлайн - прийомі громадяни  мають повідомити заздалегідь до Управління Держпраці у Чернівецькій області.


   

   

 • Роботодавців Сокирянщини поінформовано щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про працю

  Роботодавців Сокирянщини поінформовано щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про працю

  Упродовж робочого тижня головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Алла Попович у складі робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створеної при Сокирянській районній державній адміністрації,  здійснювала відвідування суб’єктів господарювання  районного центру та Сокирянського району, зокрема, сіл Романківці, Вашківці, Грубно.

  Відвідування здійснювалися  з метою інформування роботодавців та працівників щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про працю.

  Особливу увагу фахівець територіального органу Державної служби України з питань праці  приділила інформуванню підприємців щодо оформлення належним чином трудових відносин.

  Алла Попович роз’яснила роботодавцям  нюанси оформлення трудових взаємовідносин, зокрема,   за цивільно-правовими угодами. Наголошено насамперед на тому, в яких випадках укладається трудовий договір, а в яких випадках допускаються цивільно-правові відносини.

  «Субєкт господарювання  зобов’язаний пам’ятати: цивільно-правовий договір застосовується для реалізації разових робіт. Якщо ж робота, або надання послуги, яку виконує інша сторона договору, тобто, працівник,  має системний характер (робота виконується постійно, працівник постійно перебуває на своєму робочому місці, повний робочий день, отримує відповідну оплату  праці), то роботодавець у цьому випадку злісно  порушує чинне законодавство про працю, зокрема статтю  21 - «Трудовий договір» та статтю  24  - «Укладення трудового договору» Кодексу законів про працю України. Відповідно  до роботодавця будуть застосовані штрафні санкції у сумі 30 мінімальних заробітних плат - 125 190 гривень за кожного працівника», - підкреслила головний державний інспектор Держпраці.

  Під час відвідувань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення суб’єктам  господарювання надавалася актуальна інформація щодо оплати праці працівників.

  Акцентувалося на обов’язковості нарахувань не нижче мінімальної заробітної плати, її індексації, додаткової оплати праці працівників у понаднормовий час, за роботу у неробочі, святкові та вихідні дні і таке інше.

  За результатами проведеної роботи роботодавцям рекомендували вжити  всіх дієвих заходів  з метою додержання  чинного трудового законодавства.  


   

     

 • Триває робота над проектом нового Трудового кодексу

  Триває робота над проектом нового Трудового кодексу

  Необхідність осучаснення трудового законодавства зумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин, що відбуваються в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соціально-економічних перетворень, і тою чи іншою мірою пов’язані з працею.

  Крім того, сучасна система принципів трудового права, не цілком відповідає потребам часу, меті і завданням незалежної України.

  У зв’язку з цим вона має бути переглянута з урахуванням змін у суспільному розвитку нашої держави, а також з урахуванням економічних реалій.

  Нові ризики та виклики (насамперед, кризові явища в економіці) вимагають запровадження нестандартних підходів у реалізації трудових прав та трудових відносин.

  І тому ми намагаємося побудувати нову соціально-економічну стратегію розвитку нашої країни, - йдеться на офіційному веб – порталі Міністерства соціальної політики України.

  20 травня 2015 року народними депутатами України в порядку права законодавчої ініціативи внесено на розгляд Верховної Ради України проект Трудового кодексу України (доопрацьований, реєстр. № 1658).

  Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення при Комітеті створено робочу групу з доопрацювання проекту Трудового кодексу до другого читання до якої включено, зокрема представників сторін соціального діалогу та Міністерства соціальної політики.

  Зазначеною робочою групою було проведено майже 40 засідань, на яких опрацьовувалися питання удосконалення положень законопроекту № 1658, розглянуто та прийнято рішення з більш, ніж 1700 пропозицій. В той же час ці пропозиції спрямовані, в першу чергу, на підвищення соціального захисту працівника.

  Окрему увагу вищезазначеної робочої групи було присвячено аналізу 59 технічних зауважень до законопроекту, наданих Міжнародною організацією праці (далі-МОП).

  Основоположні принципи, на яких базується правове регулювання трудових відносин, відзначені в рекомендаціях МОП, в повному обсязі були враховані при доопрацюванні законопроекту.

  У підсумку зазначений проект Трудового кодексу України визначає основні засади і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці та забезпечення захисту інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки.

  Комплексний підхід до вирішення соціально-трудових питань, кодифікація і уніфікація законодавчих актів з питань праці та інкорпорація їх норм до проекту є характерною особливістю законопроекту.

  Загалом, місія нового Трудового кодексу полягає не у посиленні регулювання трудових відносин, а у полегшенні цього процесу та спрощенні процесів наймання і використання трудових ресурсів.

  Він покликаний деталізувати нові правила гри, тобто відносини між роботодавцем та найманим працівником, а також посилити роль інституційних механізмів, таких як соціальне партнерство.

  Трудовий кодекс однозначно зробить ринок праці більш гнучким та адаптованим до сучасних викликів, зокрема інтеграційних прагнень  національного ринку праці у європейський, подолання економічних проблем, проведення ефективних структурних реформ та вихід на траєкторію сталого розвитку.

  На сьогодні для України є стратегічним документом Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

  Отже, і ринок праці потребує оновлення з урахування європейських прагнень та соціальних стандартів, зокрема Європейської соціальної хартії (переглянутої), що частково ратифікована Верховною Радою України у 2006 році.

  Слід застерегти. Не треба очікувати, що відразу після прийняття Трудового кодексу на ринку праці вирішаться всі накопичені за роки проблеми. Внесок Трудового кодексу у розвиток ринку праці буде відчутний не одразу, адже всім учасникам на цьому ринку треба буде також адаптуватись до оновлених правил гри.

  Отже, вплив прийняття Трудового кодексу на ринок праці буде, ймовірніше, опосередкованим, спрямованим на якісні параметри цього ринку, хоча результатом такого впливу у перспективі буде поступове збалансування попиту та пропозиції робочої сили.

  Слід зазначити, що ця редакція проекту Трудового кодексу України містить низку новацій, які матимуть позитивний вплив в питаннях регулювання трудових відносин між роботодавцем та працівником.  

  Так, зокрема зазначеним проектом Трудового кодексу України:

  передбачається забезпечення здійснення більш відкритої та прозорої політики при прийнятті актів законодавства про працю, зокрема передбачається, що усі норми про працю є публічними та підлягають оприлюдненню;

  визначається понятійний апарат трудового законодавства;  

  передбачається оформлення трудових відносин шляхом укладення трудового договору між працівником і роботодавцем у письмовій формі;

  регламентується питання виконання заступником керівника  обов’язків керівника в тому числі і за умови, що посада керівника стала вакантною;

  регламентується порядок продовження трудових відносин з працівником в разі злиття, приєднання, поділу або перетворення юридичної особи у якій він працює;

  регламентується питання виконання працівником роботи дистанційно (тобто поза приміщенням роботодавця);

  врегульовано проблемні питання трудових відносин тимчасових працівників;  

  визначається порядок прийняття на роботу особи, яку обрано на посаду, прийняття на роботу за конкурсом, прийняття на роботу на підставі рішення суду тощо;

  визначається порядок припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника, визнання його безвісно відсутнім, оголошеного померлим, а також у зв’язку з відсутністю його на роботі з невідомих причин більше ніж два місяці;

  визначається порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця ‑ фізичної особи, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

  передбачається збільшення тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів;

  регламентуються повноваження державних інспекторів праці з урахуванням вимог, визначених законодавством ЄС, що не дозволить роботодавцю уникнути відповідальності за порушення трудових прав працівників;

  встановлюються додаткові гарантії для вагітних жінок, зокрема, за ними зберігається середній заробіток за час проходження медичного огляду, пов'язаного з вагітністю;

  встановлюються норми щодо права на репатріацію працівників, зокрема передбачається, що репатріація працівника має бути організована роботодавцем, а у разі неможливості забезпечення її організації роботодавцем – компетентним органом влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, з наступним відшкодуванням витрат за рахунок роботодавця і таке інше.

  Одним із нововведень Трудового кодексу є визначення  професійної (службової) кар’єри та засобів її здійснення, що спонукатимуть працівників більш відповідально виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором з метою їх професійного росту чи просування (підвищення) по службі.

  У той же час, наголошується на тому, що перерва в роботі, яка виникла через сімейні обов’язки (догляд за дітьми, хворими родичами)  або певні обставини, пов’язані зі станом здоров’я, не може бути перешкодою для кар’єрного зростання.

  Новий Трудовий кодекс врегульовує сферу державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства з урахуванням вимог, визначених конвенціями МОП № 129 та 81.

  Окремо наголошуємо на тому, що нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства не підміняє встановленої законодавством процедури розв’язання індивідуальних чи колективних трудових спорів.

  Віднині будуть чітко визначені завдання інспекції праці, повноваження інспекторів, їх права та службові обов’язки.

  Органи державного контролю будуть здійснювати облік підконтрольних їм об’єктів та збиратимуть інформацію про дотримання роботодавцями трудового законодавства.

  Необхідно зазначити, що цей перелік новел не є вичерпним.

  Звертаємо увагу, що діючим Кодексом законів про працю України механізми вирішення порушених питань за великим рахунком відсутні.

  Чинний Кодекс законів про працю України був прийнятий ще у 1971 році, і незважаючи на численні зміни, які внесені до нього, вже застарів та не відповідає сучасним економічним умовам. Тому і не виконується більшістю роботодавців. Дієві механізми впливу на таких роботодавців майже відсутні. Тому це не задовольняє в першу чергу працівників та їх представників - профспілки, а також потенційних інвесторів (роботодавців), які цінують свій імідж соціально відповідального бізнесу.

  Слід зазначити, що роботу з удосконалення положень зазначеного законопроекту було завершено в квітні 2017 року. Проте зазначений законопроект досі не був розглянутий, що унеможливлює запровадити осучаснення трудового законодавства.

  Разом з тим, враховуючи актуальність порушеного питання Мінсоцполітики продовжуватиме співпрацювати з зацікавленими сторонами задля позитивного вирішення питання прийняття Трудового кодексу європейського зразка.

  analit8@mlsp.gov.ua - електронна  пошта для надання пропозицій щодо опрацювання та врахування в роботі, спрямованій на зміни до трудового законодавства.


   

 • Індексація заробітної плати - обов’язкова умова для роботодавця

  Індексація заробітної плати - обов’язкова умова для роботодавця

  Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:

  стаття 94 Кодексу законів про працю України - «Заробітна плата» - регламентує, що заробітна плата - це винагорода, обчислена як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

  Розмір заробітної плати залежить від складності  та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.   

  Згідно зі статтею 95 Кодексу законів про працю України, а саме частиною шостою,  заробітна плата підлягає індексації. 

  Обовязковість проведення індексації визначено Законом України «Про індексацію трудових доходів населення».

  Умови та деталі проведення індексації визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України за №1078 від 17.07.2003 року.

  Індексацію заробітної плати зобов’язані проводити усі роботодавці незалежно від форм власності і господарювання, а також фізичні  особи, які використовують  працю найманих працівників.

  Індексація - складова заробітної плати у частині додаткової заробітної плати та є однією  з основних державних гарантій щодо належної оплати праці працівників.

  Слід підкреслити, що заробітна плата індексується у межах прожиткового мінімуму. Це означає, що індексується не всі заробітна платня працівника, а тільки та частина, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатних громадян.

  Частина заробітної плати, яка перевищує суму прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

  Невиплата індексації заробітної плати - грубе порушення законодавства про працю, за яке роботодавець несе відповідальність, а працівник вправі звернутися до судової інстанції з відповідним позовом  про стягнення належної суми індексації.


   

   

 • На підприємстві «Чернівціавтотранс» обговорено реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці

  На підприємстві «Чернівціавтотранс» обговорено реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці

  Фахівці Управління Держпраці у Чернівецькій області, зокрема, начальник відділу в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Микола Остапович та головний державний інспектор відділу Володимир Хіврич провели розширену робочу зустріч на ТОВ «Чернівціавтотранс».

  Субєкт господарювання спеціалізується на допоміжному обслуговуванні  наземного транспорту, а також на технічному обслуговуванні та ремонту автотранспортних засобів.

  Від підприємства участь у робочій зустрічі  взяли директор Олександр Кривохижий, провідний інженер з охорони праці Віктор Перепелиця, керівники виробничих підрозділів.

  Під час робочого спілкування обговорено низку питань, зокрема, стан охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, реалізацію профілактичних заходів , спрямованих  на запобігання нещасним випадкам на виробництві, новації чинного законодавства з охорони праці.

  Фахівці територіального органу Державної служби України з питань праці акцентували учасникам зустрічі на тому, що з метою попередження  виникнення нещасних випадків, які стаються на виробництві, суб’єкти господарської діяльності зобов’язані забезпечити  повне виконання Закону України «Про охорону праці».

  Підкреслено, що посадові особи підприємства зобов’язані забезпечити належне проходження технологічного процесу, трудову та виробничу дисципліну, у тому числі, виконання посадових обов’язків працівниками, виконання ними інструкцій з охорони праці, дотримання вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів, наявність відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

  Субєкту господарювання підкреслено на необхідності проходження працівниками відповідного навчання з питань охорони праці.

  «Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникам під час прийняття на роботу, чи в процесі виконання трудових обов’язків інструктажі, навчання з охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, - підкреслив у своєму виступі начальник  відділу нагляду в АПК та СКС Микола Остапович. - Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба  у професійними доборі, повинні щороку  проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Такими є норми чинного законодавства, а саме Закону України «Про охорону праці».  

  Під час засідання присутнім також детально роз’яснено чинну нині редакцію Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, ухвалений Постановою Кабінету Міністрів України за №337 від 17.04.2019 року та розтлумачено деталі нововведень.


   

   

 • Переважна більшість звернень заявників - з питань додержання законодавства про працю

  Переважна більшість звернень заявників - з питань додержання законодавства про працю

  Станом на початок липня 2019 року до Управління  Держпраці у Чернівецькій області від заявників  надійшло 139 письмових звернень.

  Із них 136 письмових звернень - з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, три звернення - з питань охорони праці.

  Про це повідомила головний спеціаліст звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Чернівецькій області Валентина Сіманюк.

  Із загальної кількості звернень, з Урядової гарячої лінії надійшло 34 звернення, особисто громадянами направлено 32 звернення, отримано від громадян поштою - 44, від інших установ, організацій -29.

  Заявники порушували питання недотримання трудового законодавства, зокрема невиплати заборгованої заробітної плати, не нарахування та невиплати індексації та компенсації, правомірності укладання трудових угод, незаконного звільнення з роботи, невидачі трудових книжок при звільненні, трудові та соціальні гарантії мобілізованих військовослужбовців  тощо.


   

 • Неофіційна праця: ризики для працівників і роботодавців

  Неофіційна праця: ризики для працівників і роботодавців

  Одним з пріоритетних напрямів діяльності Державної служби України з питань праці та її територіального органу - Управління Держпраці у Чернівецькій області -  є запобігання використанню незадекларованої праці.

  Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на економічний розвиток громади, фінансовий рівень забезпечення громадян.

  Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, котрі забезпечують виконання взятих на себе зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників.

  Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників.

  Незадекларована праця найчастіше проявляється у таких формах:

  економічна діяльність без державної реєстрації;

  наймана праця без оформлення трудових відносин;

  приховування від державних органів частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати;

  маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності (цивільно - правові відносини, фіктивна самозайнятість тощо).

  У будь-який спосіб незадекларована праця має негативні наслідки як для працівників, так і для роботодавців.

  Належним чином оформлені трудові відносини  можуть вважатися лише ті, коли роботодавець уклав з працівником трудовий договір, офіційно повідомив про його працевлаштування державну фіскальну службу, офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату, сплачує за працівника єдиний соціальний внесок.

  Працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляє себе

  гарантованого державою розміру заробітної плати;

  виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, відпустки по догляду за дитиною тощо;

  виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

  допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу;

  соціального страхування.

  До того ж неоформлений офіційно працівник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розміру пенсії.

  Адже тільки легально оформлений працівник, який, відповідно, матиме достатньо страхового стажу, отримає право на гідну пенсію.

  Роботодавець, котрий не оформляє офіційно працівників, провокує безвідповідальне ставлення їх до роботи, ухиляння від поставлених завдань , неетичну поведінку і таке інше.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  наголошує: лише  офіційно працевлаштований громадянин має гарантоване чинним законодавством  право на гідні, здорові  і безпечні умови праці.


   

   

 • Очільник Держпраці відвідав з робочим візитом Державну інспекцію з питань праці Литовської Республіки

  Очільник Держпраці відвідав з робочим візитом Державну інспекцію з питань праці Литовської Республіки

  Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега та начальник Управління Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько днями перебували у Литовській Республіці з робочим візитом.

  Державна служба України з питань праці багато років співпрацює з литовськими колегами і вже неодноразово мала можливість переймати їх досвід та практичні знання.

  Цього разу українська делегація відвідала регіональне відділення Інспекції праці у місті Клайпеда. Сторони обговорили організацію діяльності регіональних відділень, питання контролю за додержанням законодавства про працю та діяльність комісій з трудових спорів.

  Литовські колеги поділилися кращими практиками у галузі охорони праці.

  Українська делегація відвідала клайпедські компанії, які мають високу культуру безпеки праці. На плавучому сховищі зрідженого природного газу та суднобудівному заводі здійснюють не лише обов’язкові, але й додаткові заходи з охорони праці працівників.

  В одній з таких компаній Клайпеди працюють і українці. Наші громадяни підтвердили гідні умови праці на суднобудівному заводі. Проте зазначили, що із задоволенням повернулися б на батьківщину, якби в Україні відновили суднобудівну галузь, створили гідні умови праці та платили достойну зарплату.


   

   

 • «Лише повне виконання законодавства про охорону праці унеможливить настання нещасних випадків на виробництві» - фахівці Держпраці привітали учасників обласних змагань вальників лісу

  «Лише повне виконання законодавства про охорону праці унеможливить настання нещасних випадків на виробництві» - фахівці Держпраці привітали  учасників обласних змагань вальників лісу  

  Традиційні змагання вальників лісу відбулися на базі Берегометського лісомисливського  господарство  Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

  Учасників змагань привітали представники територіального органу Державної служби України з питань праці, зокрема, начальник Управління Держпраці Іван Луцак.

  Відбулося це під час урочистої церемонії відкриття.  

  У своєму вітальному слові Іван Луцак наголосив на високій фаховості працівників лісової галузі краю, активній співпраці між Управлінням Держпраці та Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства та на результатах  проведених спільних заходів - розширених робочих нарадах, семінарів - навчань  і таке інше.

  «Проте лісосічна галузь залишається, на жаль, однією із найбільш травмонебезпечних в регіоні за підсумками останніх років, - підкреслив  під час відкриття змагань начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак. - Найбільш травмонебезпечною у лісовій галузі залишається професія  лісоруба, адже більшість нещасних випадків стаються  саме при виконанні лісосічних робіт. Слід відзначити той факт, що серед травмованих осіб  питому частину складають  працівники зі значним терміном стажу роботи - від 15 до 30 років. Маю нагоду відзначити той факт, що лише   повне виконання законодавства про промислову  безпеку, охорону та гігієну праці унеможливить настання нещасних випадків на виробництві».

  Загалом участь у змаганнях взяли 13 команд.

  Прикметно, що розпочалися вони зі вступного інструктажу з охорони праці. Провів інструктаж  викладач Сторожинецького лісового коледжу, багаторазовий призер обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань вальників лісу Віталій Слюсарчук.

  Змагання включали п’ять етапів, зокрема, звалювання дерева, заміну пильного ланцюга, точне розкрижування колоди, розкрижування комбінованим різом, відокремлення гілок.

  При оцінюванні результатів, судді враховували точність виконання завдань, швидкість, а також звертали увагу на неухильне дотримання норм техніки безпеки.

  Організатори, зокрема, зазначили, що конкурсні етапи - це завдання, які лісоруб виконує щодня. А самі відкриті змагання сприяють популяризації професій лісової галузі.

  Переможцями стали: Юрій Червоняк (ДП «Сторожинецьке ЛГ»), котрий здобув перше місце, набравши понад 600 балів.

  Друге місце посів Костянтин Жолован (ДП «Берегометське ЛМГ»). Третє -  Ілля Калинчук (ДП «Вижницький держспецлісгосп АПК»).

  Усіх переможців відзначено грамотами та цінними подарунками.


   

   

 • Засідання наглядової ради Проекту ЄС -МОП: «Проект - своєчасний та потрібний інструмент сприяння реформам у сфері праці»

  Засідання наглядової ради Проекту ЄС -МОП: «Проект - своєчасний та потрібний інструмент сприяння реформам у сфері праці»   

  У Міністерстві соціальної політики України відбулося засідання Наглядової ради Проекту ЄС-МОП „Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці”.

  Участь у ньому взяли представники Мінсоцполітики, Державної служби України з питань праці, представники Сторони роботодавців, профспілок, експерти Європейського Союзу та Міжнародної організації праці, повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

  Відкриваючи захід, Голова Наглядової ради Проекту, перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська зазначила про те, що Проект є своєчасним та потрібним інструментом сприяння реформам в сфері праці.

  У рамках реалізації документа підготовлено належну аналітичну базу та практичні рекомендації для розробки низки проектів нормативних актів щодо подолання незадекларованої праці в Україні та імплементації міжнародних та європейських норм до національного законодавства.

  Під час заходу сторони обговорили проект Плану дій із подолання незадекларованої праці та перспективи його схвалення Урядом, заслухали інформацію про хід роботи з підготовки проекту закону щодо імплементації європейських директив у сфері безпеки та здоров’я працівників на робочому місці.

  Також було проаналізовано стан реалізації Проекту за січень-липень 2019 року та схвалено завдання на серпень-грудень 2019 року.

  У ході засідання члени Наглядової ради ознайомились з успішними практиками діяльності інспекції праці в Португалії та підтримали доцільність їх імплементації в Україні; обговорили подальше проведення тренінгів для інспекторів праці з технік комунікацій задля більш ефективного виявлення і подолання незадекларованої праці; ознайомились з концепцією інформаційної компанії щодо протидії незадекларованій праці, реалізація якої запланована в рамках Проекту.

  Наступне засідання планується провести у листопаді 2019 року.


   

   

 • Зарплати буковинців перевищили рівень мінімальної у два рази

  Зарплати буковинців перевищили рівень мінімальної у два рази

  Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій  Чернівецької області у червні нинішнього, 2019, року склала 8 690 гривень.

  Це у понад два рази вище рівня мінімальної заробітної плати  та на 11% вище рівня оплати праці, зафіксованої у травні нинішнього року.

  Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій області.

  До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належать: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (12 800 гривень), серед промислових видів діяльності - видобувна промисловість і розробка кар’єрів (12 940 гривень).

  Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування (4 544 гривні), серед промислових видів діяльності - на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (7 474 гривні).


   

 • Держпраці - про право працівника на відкликання своєї заяви на звільнення

  Держпраці - про право працівника на відкликання своєї заяви на звільнення

  Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:

  трудовий договір між працівником та роботодавцем може бути припинено лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю.

  Загальні підстави звільнення працівників передбачені статтею 36 Кодексу законів про працю України - «Підстави припинення трудового договору» .

  Згідно з вимогами статті 38 Кодексу законів про працю України - «Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника», громадянин  має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

  Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з обєктивних причин, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у термін, про який просить працівник.

  Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

  Звільнення за власним бажанням є розірванням трудового договору з ініціативи працівника.

  Працівник, який попередив власника, або уповноважений ним орган про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, вправі до закінчення строку попередження відкликати свою заяву  і звільнення у цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації згідно з частиною 4 статті 24 Кодексу законів про працю України

  Якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, дія трудового договору вважається продовженою.


   

   

 • Обговорено стан погашення заборгованості із заробітної плати

  Відбулося засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати

  Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Валентина Панчишина взяла участь у роботі  засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

  Ключове питанням порядку денного  зібрання  - про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на комунальних підприємствах області та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.

  У ході засідання, зокрема, підкреслено, що з початку року  регіон посідає одне із чільних місць серед інших областей держави, де зберігається найнижчий показник заборгованості із виплати заробітної плати.

  Так, згідно зі статистичними даними, загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на початок липня становила суму у 1 536,4 тисячі гривень.

  Питання дотримання законодавства про працю у частині належної виплати заробітної плати та погашення заборгованості є одним із пріоритетних напрямів роботи Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  З початку року головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів територіального органу Державної служби України з питань праці здійснено низку інспекційних відвідувань на підприємствах - боржниках.

  За результатами перевірок керівникам даних підприємств видано приписи на усунення  порушень, застосовано штрафні санкції.

  На виконання приписів, виданих фахівцями Держпраці, за п’ять місяців роботодавцями погашено заборгованість із заробітної плати перед 71 працівником на суму у понад 370 тисяч гривень.


   

      

 • Увага! Рекомендації щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

  Увага! Рекомендації щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснює:

  Стаття 21  Закону України “Про охорону праці” -  «Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва» -  передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

  З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Державна служба України з питань праці рекомендує за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до територіального органу, що його видав заяву за формою , згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок) та оригінал дозволу.

  Якщо ж роботодавець порушив умови дії дозволу чи допустив виникнення  аварій та /або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертає увагу суб’єктів господарювання :

  законодавством не непередбачено продовження строку дії не чинного дозволу , зокрема, у разі звернення роботодавця за  його продовженням вже після закінчення строку дії дозволу  (лист Держпраці № 4004/3/5.3-ДП-18 від 18.05.2018).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області підкреслює:

  при вирішення питання про продовження строку дії дозволу враховуватиметься, чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

  чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків;

  чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.  

  Важливо!

  Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 року, внесено зміни до Порядку, відповідно до яких частину машин, механізмів, устаткування та частину робіт підвищеної небезпеки віднесено до таких, які експлуатуються (виконуються) роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


   

   

 • Розроблено додаткові соціальні гарантії батькам для поєднання трудової діяльності та сімейних обов’язків

  Розроблено додаткові соціальні гарантії батькам для поєднання трудової діяльності та сімейних обов’язків

  На засіданні Уряду, 29 серпня, прийнято рішення схвалити розроблений Міністерством соціальної політики проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних із поєднанням сімейних і трудових обов’язків)”.

  Зазначений проект нормативного акту створений з метою забезпечення соціальних гарантій усім працівникам без дискримінації за ознакою статі.

  З метою забезпечення таких гарантій, вносяться відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України „Про відпустки”, згідно з якими, зокрема, на батька поширюється право на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу, на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця.

  Реалізація таких норм сприятиме забезпеченню рівних умов і можливостей для виконання реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними.

  З цією метою норми законодавства про працю приводяться  у відповідність до норм Сімейного кодексу України, Закону України „ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” з урахуванням їх адаптації до законодавства та стандартів Європейського Союзу у соціально-трудовій сфері, повідомляється на офіційному веб - порталі Міністерства соціальної політики України.


   

 • На Сторожинеччині у підприємця виявлено факти не задекларованої зайнятості

  На Сторожинеччині у підприємця виявлено факти не задекларованої зайнятості  

  У фізичної особи - підприємця, що здійснює підприємницьку діяльність у торговельній сфері у Сторожинецькому районі,  головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці  у Чернівецькій області виявив факти не задекларованої зайнятості.

  Так, четверо осіб  тривалий час виконували  обов’язки продавців магазину без офіційного оформлення трудових відносин. Фізична особа -  підприємець допустила до роботи працівників  без укладання з ними трудових договорів, порушивши норми статті  24 Кодексу законів про працю України - «Укладення трудового договору».

  За порушення чинного законодавства про працю у частині декларування зайнятості на роботодавця накладено штрафну санкцію у розмірі 446 760 гривень (чотириста сорок шість тисяч сімсот шістдесят гривень).  


   

 • На місцевих радіостанціях продовжується ротація аудіоролика, в якому Держпраці закликає громадян працювати легально

  На місцевих радіостанціях продовжується ротація соціального аудіоролика, в якому Держпраці закликає громадян працювати легально  

  «Державна служба України з питань праці нагадує: допуск працівника до роботи без офіційного працевлаштування заборонено. Штраф за таке порушення складає 111 690 гривень за кожного нелегально працюючого. Тому нагадуємо роботодавцям не практикувати виплату заробітної плати у конвертах. Тільки офіційне працевлаштування забезпечує гідні умови праці, достойну зарплату, належну пенсію у майбутньому та добробут для України».

  Таким є зміст соціальної реклами, що звучить сьогодні в ефірі місцевих буковинських радіостанцій, зокрема, на  радіо«Буковинська хвиля 100.0 ФМ» та в ефірі «Радіо 10».

  Така ж соціальна реклама свого часу звучала на Радіо «Блиск 106.6 ФМ» та на радіо «Буковина 91.8 ФМ».

  Цей соціальний тематичний аудіоролик створено Державною службою України з питань праці з метою популяризації офіційного працевлаштування та формування негативного ставлення суспільства до застосування праці без належного оформлення та виплати заробітної плати у конвертах.


   

 • Якщо суб’єкт декларування припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

  Якщо суб’єкт декларування припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

  Частиною першою статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» визначено: суб’єкти декларування - особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,   зобов’язані подавати декларацію про свій майновий та фінансовий стан.

  Відповідно до абзацу другого частини 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» - «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», особи, які  припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку  декларацію за минулий рік.

  Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» - «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

  Враховуючи зазначене, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону), є суб’єктами декларування, які згідно з положеннями частини другої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни в їх майновому стані зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання протидії корупції.

  Якщо суб’єкт декларування припинив виконувати функції держави у серпні 2018 року, то декларацію особи, яка припинила відповідну діяльність, він подає у 2019 році. Обов’язок такого суб’єкта декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані припиниться після подання декларації особи, яка припинила виконувати функції держави або місцевого самоврядування.


   

   

   

 • Продовжуються онлайн - прийоми громадян очільниками Держпраці

  Продовжуються онлайн - прийоми громадян очільниками Держпраці  

  З сьомого лютого 2018 року кожен громадянин, хто виявить бажання, може потрапити на онлайн - прийом до Голови Державної служби України з питань праці Романа Чернеги, звернувшись до територіального управління Служби у своїй області.

  Так, Управління Держпраці у Чернівецькій області нагадує: буковинці зможуть поспілкуватися з очільником  Держпраці 28 листопада 2018 року об 11 годині.

  Щоби потрапити на онлайн - прийом громадяни повинні попередньо зареєструватися в Управлінні Держпраці у Чернівецькій області, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3.  

  Довідково: онлайн - прийоми керівниками та фахівцями Державної служби України з питань праці започатковано у лютому 2016 року. Онлайн-спілкування впроваджено з метою економії часу та коштів заявників.


   

 • До уваги учасників АТО та осіб, призваних на військову службу

  До уваги учасників АТО та осіб, призваних на військову службу

  Соціальні та трудові гарантії для працівників, призваних на військову службу регулюються:

  Кодексом законів про працю України, зокрема, статтею 119 - «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків».

  На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

  Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову ) службу»,  «про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

  За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Гарантії, визначені у частинах третій та четвертій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

  Механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 “Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” визначений Порядком виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105.

  Соціальні та трудові гарантії для працівників, призваних на військову службу регулюються Законом України «Про відпустки».

  Стаття 16 -2 – «Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни».

  Учасникам   бойових   дій,   інвалідам   війни, статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх   соціального   захисту”,   надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.{Закон доповнено статтею 16-2 згідно із Законом N 426-VIII від 14.05.2015}  

  Порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 (далі — Порядок № 94).

  Згідно з пунктом 6 Порядку № 94 витрати державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій (далі — організації), пов’язані з наданням пільг, передбачених Законом №3551, покриваються місцевими фінансовими органами на підставі розрахунків, поданих організаціями, шляхом перерахування коштів на їх рахунки в установах банків.

  Пільги, передбачені зазначеним Законом, надаються організаціями за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з бюджету за встановленими нормами у погоджені з фінансовими органами терміни.

  Відшкодування організаціям витрат, пов’язаних з наданням пільг, фінансові органи провадять за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі перевірених ними розрахунків, поданих організаціями.

  Організації подають фінансовому органу за місцем їх знаходження платіжне доручення на погоджену загальну суму витрат у чотирьох примірниках.

  Соціальні та трудові гарантії для працівників, призваних на військову службу регулюються Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

  Стаття 2. Встановлюються наступні види військової служби:

  строкова військова служба;

  військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

  військова служба за контрактом осіб рядового складу;

  військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

  військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі – вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);

  військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

  військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

  Стаття 39. Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 51, частиною п’ятою статті 53, частиною третьою статті 57, частиною п’ятою статті 61 Заколну України “Про освіту”.

  Права військовозобов’язаних регулюються також Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 року за №587 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу» .

  Допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову. Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.

  Таким чином, громадянину України, який призивається на строкову військову службу (незалежно від того, чи працював він станом на день призову) виплачується військовим комісаріатом перед початком проходження військової служби грошова допомога у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

  Важливо!

  Учасники АТО та особи, призвані на військову службу, у разі необхідності отримати додаткову консультацію в індивідуальних випадках можуть звернутися на гарячу лінію Державної служби України з питань праці за номером : (044) 28 81 000.


   

   

 • Голова Держпраці Роман Чернега про заборгованість із заробітної плати у програмі «Доброго ранку, Країно»

  Голова Держпраці Роман Чернега про заборгованість із заробітної плати у програмі «Доброго ранку, Країно»

  Сьогодні, 28 серпня у прямому ефірі програми «Доброго ранку, Країно!» на телеканалі «UA:Перший» Голова Держпраці Роман Чернега відповів на запитання ведучих щодо роботи Служби у напрямку погашення підприємствами заборгованості із заробітної плати.

  Керівник державного відомства наголосив на тому, що кожен працівник має право звернутись до Держпраці за захистом у разі  порушення його трудових прав.

  Зокрема, за результатами роботи інспекторів праці Держпраці з початку року майже перед 70 тис.  працівниками погашено заборгованість із заробітної плати на суму більше ніж 438 млн грн., повідомляється на сайті Державної служби України з питань праці.


   

 • За недопуск до перевірки роботодавця зобов’язано заплатити штраф у 372 тисячі гривень

  За недопуск до перевірки роботодавця зобов’язано заплатити штраф у 372 тисячі гривень

  Інспектори праці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області намагалися здійснити інспекційне відвідування  фізичної особи - підприємця, котрий займається підприємницькою  діяльністю у сфері громадського харчування у Сокирянському районі Чернівецької області.

  Інспекційне відвідування здійснювалося за інформацією Сокирянської міської  ради.

  Захід  державного нагляду (контролю) за додержанням  законодавства  про працю  відбувався спільно з представниками Сокирянської міської ради та  її депутатського корпусу.

  На вимогу посадовців щодо надання підприємцем  документів, необхідних для проведення інспекційного відвідування  та можливості ділового спілкування з особами, що на час відвідування перебували у закладі та виконували трудову функцію, підприємець відповів грубою відмовою.

  Жодного документу для проведення інспекційного відвідування з питань дотримання вимог законодавства про працю щодо працевлаштування працівників -  трудових договорів (угод), наказів про прийом на роботу, повідомлень органів ДФС про прийом працівників на роботу, тощо підприємцем надано не було.  

  Фізична особа - підприємець свідомо створив перешкоди у діяльності інспекторів праці  територіального органу Державної служби України з питань праці, чим грубо порушив статтю 295 Кодексу законів про працю України -  «Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю».

  За створення перешкод у проведенні перевірки, посадовими особами Управління Держпраці у Чернівецькій області винесено постанову про накладання на ФОП  штрафної санкції у сумі 372 300 гривень  (триста сімдесят дві тисячі триста гривень). 

  Управління Держпраці у Чернівецькій області вчергове звертається до роботодавців Буковини з вимогою дотримання законодавства про працю.

  Нагадуємо, штрафна санкція за недопуск працівників органу державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю  - одна з найбільших, а саме 100 - кратний розмір мінімальної заробітної плати:  372 300 гривень.


   

   

 • Рекомендації роботодавцям щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  Рекомендації роботодавцям щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснює:

  Стаття 21  Закону України “Про охорону праці” -  «Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва» -  передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

  З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Державна служба України з питань праці рекомендує за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до територіального органу, що його видав заяву за формою , згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок) та оригінал дозволу.

  Якщо ж роботодавець порушив умови дії дозволу чи допустив виникнення  аварій та /або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертає увагу суб’єктів господарювання :

  законодавством не непередбачено продовження строку дії не чинного дозволу , зокрема, у разі звернення роботодавця за  його продовженням вже після закінчення строку дії дозволу  (лист Держпраці № 4004/3/5.3-ДП-18 від 18.05.2018).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області підкреслює:

  при вирішення питання про продовження строку дії дозволу враховуватиметься, чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

  чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків;

  чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.  

  Важливо!

  Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 року, внесено зміни до Порядку, відповідно до яких частину машин, механізмів, устаткування та частину робіт підвищеної небезпеки віднесено до таких, які експлуатуються (виконуються) роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


   

 • Суб’єктом господарювання допущено порушення в оплаті праці робочого персоналу

  Суб’єктом господарювання допущено порушення в оплаті праці робочого персоналу

  Порушення трудового законодавства допущено фізичною особою - підприємцем, котрий здійснює господарську діяльність у Сокирянському районі. 

  Факти  порушення чинного законодавства про працю встановлено головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Зокрема, встановлено, що суб’єкт господарювання,  у порушення Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»  та Постанови Кабінету Міністрів України щодо Порядку проведення індексації грошових доходів населення, не проводив нарахування  та не виплачував індексацію заробітної плати двом найманим працівницям.

  Підприємець не нараховував та не виплачував належним чином винагороду одній із працівниць  за роботу, яку вона здійснювала  у нічні, святкові та не робочі дні,  хоча згідно чинного законодавства така робота мала би оплачуватися у підвищеному розмірі за роботу в нічний час та  в подвійному розмірі за роботу у святкові та не робочі дні.

  Посадовими особами Управління Держпраці у Чернівецькій області винесено постанову про накладення на роботодавця  штрафної санкції за порушення законодавства про працю у частині недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а саме - 74 460 гривень (сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят гривень).

  При здійсненні даного інспекційного відвідування фахівці територіального органу Державної служби України з питань праці також виявили у підприємця порушення при заповненні Табелю обліку робочого часу і, як наслідок, недостовірний облік виконаної працівниками роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці, а також інші порушення трудового законодавства.

  За ці порушення на роботодавця накладено штраф  у розмірі 3 723 гривні.


   

   

   

 • За двох неоформлених працівників фізичній особі - підприємцю доведеться заплатити понад 220 тисяч гривень штрафу

  За двох неоформлених працівників фізичній особі - підприємцю доведеться заплатити понад 220 тисяч гривень штрафу

  У  ході проведення інспекційного відвідування головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість  та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області у фізичної особи - підприємця  виявлено  двох найманих працівників, допущених до роботи без належного оформлення трудових відносин.

  Суб’єкт господарювання провадить підприємницьку діяльність у Чернівцях у торговельній сфері, реалізовуючи продукти харчування та напої.  

  Під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) фахівець Держпраці встановила:  підприємець допустила до роботи працівників без укладення трудових договорів, оформлених наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення органу ДФС  про прийняття їх на роботу.

  Допуск до роботи без належного оформлення трудових відносин є порушенням статті 24 Кодексу законів про працю України - «Укладення  трудового договору».

  Посадовцями Держпраці винесено постанову про накладення на підприємця штрафної санкції  у розмірі    223 380 гривень (двісті двадцять три тисячі триста вісімдесят гривень).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  вчергове повідомляє:

  допуск працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин - груба порушення законодавства про працю.

  За це передбачено накладення штрафної санкції у  30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, а саме 111 690 гривень. 


    

   

   

   

 • Комісія Держпраці розслідує нещасний випадок зі смертельним наслідком

  Комісія Держпраці розслідує нещасний випадок зі смертельним наслідком 

  Управлінням Держпраці у Чернівецькій області створено комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком,  що мав місце у ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства:  загинув  тракторист трелювального трактора  1966 року народження.

  За попередніми обставинами, водій рухався трелювальним трактором ТДТ - 55 волоком лісової ділянки. Під час руху трактор перекинувся  у бік схилу гори, унаслідок чого водія викинуло з кабіни. У результаті падіння працівник підприємства отримав травми несумісні з життям.

  Комісія Управління Держпраці у Чернівецькій області розпочала з’ясовувати остаточні обставини та технічні причини настання нещасного випадку зі смертельним наслідком.

  Довідково: за сім місяців 2018 року на підприємствах, в установах, організаціях Чернівецької області зареєстровано 21 нещасний випадок, три із яких - зі смертельним наслідком.

  Нещасні випадки зі смертельним наслідком мали місце  на підприємствах автомобільного транспорту, машинобудування,  будівництва та промисловості будматеріалів.

  У секторі розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму  Управління Держпраці повідомляють: у 2018 році збільшення кількості нещасних випадків зареєстровано у таких економічних галузях:  будівництві, машинобудуванні, на підприємствах пошти та зв’язку , інших видах транспорту, харчовій промисловості, легкій, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві деревини та виробів з деревини.

  Водночас зменшення нещасних випадків відбулося в енергетиці, на автодорожньому транспорті, сільському господарстві, соціально-культурній сфері. 


   

 • На проінспектованих будівельних майданчиках Чернівців виявлено факти порушення трудового законодавства

  На проінспектованих будівельних майданчиках Чернівців виявлено факти порушення трудового законодавства

  Керівники та головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області здійснили низку інспекційних відвідувань на місцеві підприємства, зокрема, будівельної галузі.

  Роботу фахівців Держпраці під час інспекційних відвідувань висвітлювала знімальна група програми новин «Чернівецький репортер» телекомпанії «Чернівці»: журналіст Микола Швець та оператор Андрій Дубінецький.

  У сюжеті зазначено, що фахівці територіального органу Державної служби України з питань праці продовжують здійснювати в регіоні інспекційні відвідування суб’єктів господарювання з питань виявлення не задекларованої зайнятості та встановлення інших порушень чинного трудового законодавства.

  «Лише за сім місяців 2018 року головними державними інспекторами Держпраці під час проведення заходів державного нагляду (контролю) виявлено майже півтисячі порушень законодавства про працю, зафіксовано 236 осіб, котрі працювали на місцевих підприємствах, в установах, організаціях без належного оформлення трудових відносин", - сказала у коментарі журналістам програми «Чернівецький репортер» заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Галина Кушнір.

  Роботодавці, котрі використовують неофіційну працю працівників, свідомо йдуть на порушення чинного трудового законодавства, не сплачуючи відповідні податки та збори до бюджету і вважаючи, що у такий спосіб вигідніше розвивати бізнес.

  «Хотіла би уточнити для роботодавців: сума штрафу за використання не задекларованої праці працівників 30 мінімальних заробітних плат, на сьогодні це -111 690 гривень. Штрафна санкція - значна. І сумлінний роботодавець міг би цією сумою платити офіційно оформленому працівникові зарплату більше року, сплачуючи при цьому відповідні податки та збори до бюджету», - підкреслила Галина Кушнір.

  Фахівці Держпраці закликали у сюжеті працівників самостійно дбати про свої соціальні та трудові права. Адже погоджуючись на неофіційне працевлаштування, буковинці позбавляють себе гарантованих Законом умов на гідні, безпечні та здорові умови праці.


   

 • Інспектори Держпраці продовжують перевірки закладів оздоровлення та відпочинку дітей

  Інспектори Держпраці продовжують перевірки закладів оздоровлення та відпочинку дітей

  Представники територіальних органів Державної служби України з питань праці беруть участь у роботі регіональних штабів з координації проведення оздоровчої кампанії, організованої на виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо організації проведення оздоровлення і відпочинку дітей у 2018 році.

  Фахівцями територіальних органів Держпраці проведено 299 перевірок дотримання вимог законодавства з охорони праці у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, повідомляється на сайті Держпраці.

  Під час перевірок виявлено 2855 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, на підставі яких накладено 116 штрафів на працівників, у тому числі 88 - на керівників суб’єктів господарювання. 

  Крім того, у рамках оздоровчої компанії у зазначених закладах проводяться превентивні заходи з охорони праці.


   

 • За результатами контрольних заходів Держпраці підприємства - боржники погасили понад 438 мільйонів гривень заборгованості із виплати заробітної плати

  За результатами контрольних заходів Держпраці підприємства - боржники погасили понад 438 мільйонів гривень заборгованості із виплати заробітної плати

  За даними щотижневого моніторингу Держпраці, на початок серпня 2018 року сума заборгованості із виплати заробітної плати в державі зменшилась на 566 млн грн порівняно з даними на початок липня і складала 2157 млн грн. Зокрема, на економічно активних підприємствах заборгованість зменшилась майже на 222 млн грн та складала 1344 млн грн., інформує сайт Державної служби України з питань праці.

  З початку 2018 року інспекторами праці перевірено 571 підприємство-боржник, які мали заборгованість із виплати заробітної плати на суму 1 млрд. 569 млн. грн. перед 112 тис. 862 працівниками.

  На вимоги інспекторів праці 308 підприємств-боржників погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 438 млн. 204 тис.грн., тобто підприємства повністю або частково розрахувалися з 69 тис. 818 працівниками.

  За результатами перевірок підприємств-боржників складено та передано до суду 263 протоколи про адміністративне правопорушення, на підставі яких на посадових осіб накладено штрафних санкцій на загальну суму 38,3 тис. гривень.

  Окрім того, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України за порушення строків виплати заробітної плати посадовими особами Держпраці винесено 955 постанов про накладення фінансових санкцій у сумі 10,5 млн гривень.

  Невиплата заробітної плати є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена статтею 175 Кримінального кодексу України і передбачає накладення штрафу на керівника підприємства у сумі від 8500 до 17000 грн.  або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, заборгованість є підставою для накладення штрафних санкцій на підприємство у розмірі 11 169 грн. та для притягнення керівника до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 510 до 1700 грн.

  З метою привернення громадської уваги до фактів несвоєчасної виплати заробітної плати та вжиття заходів з погашення заборгованості на офіційному сайті Держпраці) щотижня оновлюється Реєстр підприємств, установ, організацій, які мають перед працівниками, у тому числі звільненими, заборгованість із заробітної плати.


   

   

   

 • Рекомендації роботодавцям щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

  Рекомендації роботодавцям щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснює:

  Стаття 21  Закону України “Про охорону праці” -  «Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва» -  передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

  З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Державна служба України з питань праці рекомендує за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до територіального органу, що його видав заяву за формою , згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок) та оригінал дозволу.

  Якщо ж роботодавець порушив умови дії дозволу чи допустив виникнення  аварій та /або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертає увагу суб’єктів господарювання :

  законодавством не непередбачено продовження строку дії не чинного дозволу , зокрема, у разі звернення роботодавця за  його продовженням вже після закінчення строку дії дозволу  (лист Держпраці № 4004/3/5.3-ДП-18 від 18.05.2018).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області підкреслює:

  при вирішення питання про продовження строку дії дозволу враховуватиметься, чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

  чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків;

  чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.  

  Важливо!

  Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 року, внесено зміни до Порядку, відповідно до яких частину машин, механізмів, устаткування та частину робіт підвищеної небезпеки віднесено до таких, які експлуатуються (виконуються) роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


   

   

 • У спекотний період на підприємствах слід відкоригувати режим роботи

  У спекотний період на підприємствах слід відкоригувати режим роботи

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  застерігає роботодавців та працівників трудових колективів щодо організації раціонального режиму роботи на підприємствах, в установах та організаціях у період підвищеної температури повітря.

  При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря плюс 35 за Цельсієм і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15 - 20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10 хвилин в охолоджувальних приміщеннях.

  При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання не повинна перевищувати 4 - 5 годин і 1,5 - 2 години для осіб  без спеціального одягу.

  Робота при температурі зовнішнього повітря більше +37ºС за показниками мікроклімату є небезпечною (екстремальною).

  За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.  Роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

  В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодших 25 і не старших 40 років.

  В охолоджувальних приміщеннях, щоб уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні +24 -25ºС .

  Для захисту від надмірного теплового випромінювання працівникам необхідно використовувати спеціальний одяг, або одяг з натуральних тканин.

  З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму.

  Фахівці рекомендують вживання мінеральної лужної води, молочно - кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.

  Вживати  воду слід часто і в невеликих кількостях. При температурі повітря понад +30ºС і виконанні фізичних робіт,  потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину.

  Працівникам слід переглянути свій харчовий раціон й наповнити його фруктами й овочами.


   

   

 • Трудовий договір - гарантія задекларованих трудових відносин між роботодавцем та працівником

  Трудовий  договір - гарантія  задекларованих трудових відносин між роботодавцем та працівником

  Управління Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює:

  відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, трудовий договір  між роботодавцем та працівником укладається у письмовій формі.

  Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, або уповноваженого ним  органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

  У наказі про прийняття на роботу роботодавець зобов’язаний зазначити  дату прийняття на роботу, назву посади (професії), за якою працюватиме працівник, розмір основної заробітної плати.

  При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

  Умова про випробування повинна бути застережена в наказі  про прийняття на роботу. Проведення випробування без видання наказу про прийняття на роботу не допускається. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

  При влаштуванні на роботу працівник зобов'язаний подати трудову книжку.

  До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний:

  роз'яснити працівникові його права і обов'язки;

  проінформувати про умови праці, наявність на робочому місці  небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я;

  про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

  ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, якщо такий існує;

  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

  проінструктувати працівника щодо дотримання нормативно-правових актів з  охорони та гігієни праці.

  Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, за іншою професією (посадою).

  Працівнику повинна гарантуватися:

  відповідна тривалість робочого дня (не більше 40 годин на тиждень);

  заробітна плата, її виплата має відбуватися регулярно у встановлені на підприємстві строки, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

  Працівник також має знати,  що він  вправі звернутись до місцевого суду в порядку цивільно-процесуального судочинства з позовом  про оформлення трудових відносин у разі виконання ним роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи.

  При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником,  котрий виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, суд, який розглядає трудовий спір, одночасно ухвалює рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату, відповідно до законодавства, податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.


   

   

 • За результатами інспекційних відвідувань погашено заборгованість по заробітній платі перед 470 буковинцями

  За результатами інспекційних відвідувань погашено заборгованість по заробітній платі перед 470 буковинцями

  Питання дотримання трудового законодавства у частині виплати заробітної плати, погашення заборгованості залишається одним із основних у роботі Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Так, у першому півріччі нинішнього, 2018, року на 17 економічно активних підприємствах, на яких керівниками було допущено заборгованість  із виплати заробітної плати,  головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів  Управління проведено інспекційні відвідування з питань додержання законодавства про працю.

  За результатами проведених заходів та на виконання вимог приписів головних державних інспекторів, роботодавцями погашено заборгованість перед працівниками у сумі понад 1 мільйон  450 тисяч гривень.

  Заборгованість погашено перед 472 працівниками буковинських підприємств, установ, організацій.   

  Шановні роботодавці!

  Управління Держпраці у Чернівецькій області нагадує:

  за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникові , інших виплат, передбачених законодавством про працю більше, ніж на один місяць, виплата коштів не в повному обсязі  на роботодавця може бути накладено фінансову санкцію у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на момент виявлення порушення. На сьогодні - 11 169 гривень  за кожного працівника щодо якого скоєно порушення соціальних та трудових прав;

  недотримання роботодавцем мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати  -  37 230 гривень.    


   

 • «Все про відпустки»: на запитання газети «Молодий буковинець» відповіла фахівець Держпраці

  «Все про відпустки»: на запитання  газети «Молодий буковинець» відповіла фахівець Держпраці

  У сьогоднішньому номері популярного видання «Молодий буковинець» у рубриці «Право» вийшла друком стаття журналістки Людмили Осадчук «Чи можуть відмовити у відпустці?».

  На запитання автора відповіла заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Валентина Панчишина. 

  У яких випадках працівника можуть не пустити у відпустку?

  Найперше, варто зазначити, що державні гарантії та відносини пов’язані з відпустками працівників, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами держави.

  Право на відпустки мають громадяни, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності. виду діяльності, а також ті особи, хто працює за договором у фізичної особи - підприємця.

  право на щорічну відпустку повної тривалості (тобто, не менше, ніж 24 календарні дні) у перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Відпустка надається з таким розрахунком, щоб вона була використана, як правило до закінчення робочого року, який відлічується з дня укладання трудового договору.

  Необхідно знати: громадяни, котрі працюють за договором цивільно-правового характеру, права на відпустки не мають.

  Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілками, чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективним органом і доводиться до відома всіх працівників.

  При складанні графіка враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

  Як правило, у графіку не встановлюються конкретні дати початку й закінчення відпустки, а визначається лише місяць або орієнтовні дні. Якщо ж у графіку вказано конкретні дати, працівник має право піти у відпустку в обумовлений термін без подання заяви. Законодавство про працю не вимагає подавати заяву, оскільки підставою для надання відпустки може бути сам графік.

  Якщо роботодавець погодив дату початку і тривалість відпустки, однак відмовляється її надати, наводячи різні причини (наприклад, багато роботи, термінові завдання), пам’ятайте, що такі причини не можуть бути підставою для відмови у наданні відпустки. Графік відпусток для того і складають, щоб заздалегідь спланувати роботу підприємства й розподілити навантаження між працівниками.

  Таким чином, відмовляючи у наданні відпустки в передбачені у графіку строки, роботодавець прямо порушує трудове законодавство, за що передбачено фінансову та адміністративну відповідальність. Йдеться про фінансову відповідальність згідно з абзацом 8 частиною 2 статті 265 Кодексу законів про працю України - за порушення інших вимог трудового законодавства у розмірі 3 723 гривень. 

  Інша річ, що відпустка працівника може бути перенесена з низки причин, зокрема, через:

  тимчасову непрацездатність працівника;

  виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

  настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

  збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

  Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

  Як нараховуються відпускні?

  Розраховують тривалість щорічних відпусток у календарних днях незалежно від режимів і графіків роботи підприємства.

  При визначеності тривалості щорічної відпустки святкові та неробочі дні не обліковуються. А саме:

  1 січня - Новий рік, 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1 травня - День праці, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги), 28 червня - День Конституції України, 24 серпня - День незалежності України, 14 жовтня - День захисника України, один день (неділя) - Пасха (Великдень) один день (неділя) - Трійця.

  На ці дні відпустка подовжується, але не оплачується.

  Обчислення середньої заробітної плати  для   оплати працівникові  часу щорічної  відпустки,  додаткових  відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей,  або  для  виплати  компенсації  за невикористані відпустки, обчислюється з виплат за останні  12  календарних  місяців роботи,  що передують  місяцю  надання  відпустки  або  виплати компенсації за невикористані відпустки.

  Працівникові, який пропрацював на підприємстві,  в  установі, організації  менше  року,  середня  заробітна  плата  обчислюється із суми виплат за фактичний час роботи,  тобто з першого  числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається  відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

  Також слід підкреслити, що заробітна плата, відпускні виплати працівникові повинні бути виплачені роботодавцем не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

  Чи може адміністрація підприємства, установи, організації відмовитися виплачувати працівникові відпускні? Чи можуть їх нараховувати менше, ніж зобов’язані?

  Такі гарантії для працівників, як оплата щорічних відпусток, є мінімальними державними гарантіями.

  Штрафна санкція, яка у перспективі може бути накладена нашим відомством – територіальним органом Державної служби України з питань праці на юридичну особу чи фізичну особу-підприємця,  який використовує найману працю,  щодо недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці становить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати встановленої на момент виявлення порушення Законом, на сьогодні це - 37 230 гривень за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.

  За порушення термінів виплат заробітної плати, інших виплат, передбачених чинним законодавством, більше, ніж на один місяць, виплата їх не повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати - 11 169 гривень.

  Роботодавці не мають права порушувати соціальні й трудові права працівників. 

  Якщо людина не йде у відпустку, чи мають надаватися компенсації?

  У статті 83 Кодексу законів про працю України  - «Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки» - вказано у яких випадках надається  компенсація за невикористані відпустки.

  Тільки у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства відповідної групи.

  За бажанням працівника можлива оплата частини щорічної відпустки грошовою компенсацією, але за умови, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарні дні.

  У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

  Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

  "Не беру відпустку на дітей". Чи компенсують за це кошти? Чи можна взяти таку відпустку наступного року?

  Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка.

  Тривалість зазначеної соціальної відпустки становить 10 календарних днів, а у разі наявності права на неї за двома або більше підставами - 17 календарних днів.

  Ті, хто має право претендувати на таку додаткову відпустку, мають знати, що відпустка не підлягає поділу на частини.

  Проте якщо працівник має право на соціальну відпустку на дітей за двома підставами, то варіант поділу на частини все ж передбачено:  спочатку можна скористатися 10 календарними днями, потім - сімома.

  Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на соціальну відпустку на дітей.

  Якщо працівник з якихось причин не скористався правом на соціальну відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, то він має право використати цю відпустку, а у разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки.

  Куди можна поскаржитися, якщо у працівника виникають проблеми із відпусткою?

  Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю - Державною службою України з питань праці та її територіальним підрозділом - Управління Держпраці у Чернівецькій області.  

  Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи виконавчої влади, профспілки.

  Чи часто отримуєте скарги щодо відпусток? Якщо так, на що зазвичай скаржаться?

  Кількість скарг, яка надходять на адресу Управління Держпраці у Чернівецькій області з цього приводу - незначна.  У цифрах це  - 4-5 % від загальної кількості звернень. В основному, заявники скаржаться на ненадання відпусток,  не нарахування та невиплату компенсації за невикористані відпустки при їх звільненні з роботи.


   

   


   

   

 • На агропідприємстві інспектори виявили невиплату індексації заробітної плати

  На агропідприємстві інспектори виявили невиплату індексації заробітної плати

  Суб’єкт господарювання здійснює виробничу діяльність у Кельменецькому районі Чернівецької області в агропромисловому секторі.

  Під час інспекційного відвідування даного фермерського господарства головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області встановлено  суттєві порушення трудового законодавства. 

  Головні державні інспектори Держпраці встановили, зокрема,  факти порушення роботодавцем вимог Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»  та Порядку проведення індексації грошових доходів.

  Не нарахування та не виплату належної суми індексації заробітної плати працівникам сільськогосподарського підприємства виявили під час перевірки штатних розписів та розрахункових відомостей по зарплаті.

  Таким чином роботодавець порушив статтю 95 Кодексу законів про працю  України -  «Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати» та статтю 33 Закону України «Про оплату праці» - «Індексація заробітної плати», якими чітко передбачено:  заробітна плата працівників підлягає індексації згідно чинного законодавства.

  За порушення законодавства про працю у частині недотримання роботодавцем мінімальних державних гарантій в оплаті праці щодо чотирьох працівників (індексація заробітної плати і є такою державною гарантією) посадовими особами Управління Держпраці у Чернівецькій області на суб'єкта господарювання накладено штрафну санкцію у розмірі 148  920 гривень (сто сорок вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень).

  На підприємстві встановлено також інші порушення законодавства про працю. За це на суб’єкта господарювання Управлінням  Держпраці накладено ще одну штрафну санкцію у розмірі 3 723  гривні (три тисячі сімсот двадцять три гривні).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області нагадує роботодавцям Буковини  про необхідність дотримання юридичними  особами та фізичними  особами - підприємцями,  які використовують найману працю, мінімальних державних гарантій в оплаті праці працівникам.

  Інакше, штрафна санкція за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці становитиме десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на момент виявлення порушення, на сьогодні це - 37 230 гривень за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.


   

   

   

 • Роботодавці зобов’язані забезпечити трудові права працівників, котрі призвані на військову службу

  Роботодавці  зобов’язані забезпечити трудові права працівників, котрі призвані на військову службу

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертається до роботодавців краю  й наголошує на необхідності  дотримання  ними гарантованих прав мобілізованих та призваних на строкову військову  службу  працівників.

  Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених Законами України « Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються  гарантії та пільги.

  За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  нагадує : у разі недотримання роботодавцями встановлених законом гарантій та пільг працівникам , які залучаються до виконання військового обов’язку, штрафна санкція, накладена на порушника, складе суму рівнозначну десятикратному розміру мінімальної заробітної плати, а саме 37 320  гривень.  


    

 • Про роботу сектору гірничого нагляду

  Про роботу  сектору гірничого нагляду

  У першому півріччі 2018 року сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Чернівецькій області проведено 15 планових перевірок у чотирнадцяти суб’єктів господарювання.

  У ході здійснення перевірок виявлено 96 порушень. На чотирьох суб’єктів  господарювання накладено штрафні санкції.

  У галузі нерудної промисловості розглянуто та погоджено 17 планів розвитку гірничих робіт та матеріалів на списання корисних копалин, 2 проекти розробки родовищ корисних копалин, проект дослідно-промислової безпеки.

  У нафтогазодобувній галузі розглянуто та погоджено два акти на консервацію нафтових свердловин та один акт на консервацію водозабірної свердловини, погоджено два робочих проекти на будівництво пошукових газових свердловин.

  У галузі використання вибухових матеріалів промислового призначення погоджено два проекти на виконання вибухових робіт, видано свідоцтво на придбання та свідоцтво на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення.

  Основними завданнями сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Чернівецькій області  є забезпечення реалізації державної політики  та комплексного управління у сфері охорони праці у частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, охорони надр, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; організація та здійснення державного нагляду.