UP

Якими є підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду

Якими є підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду

Управлінням Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює:

згідно зі статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності підставами для здійснення проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері  державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.  


 

  

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка