UP

Суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про суттєві зміни у майновому стані

Субєкт декларування зобов’язаний повідомити про суттєві зміни у майновому стані

Відповідно до частини 2 статті 52 Закону «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування (а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року), зазначений суб’єкт у десятиденний строк зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прожитковий мінімум на 01.01.2018 року для працездатних осіб становить 1762 гривень.

Суб’єкт декларування має повідомляти  НАЗК у разі, якщо сума доходу або придбаного майна перевищує 88100 гривень.

Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Згідно з Порядком суб’єкти декларування письмово повідомляють НАЗК про суттєві зміни у своєму майновому стані шляхом подання до реєстру відповідного електронного повідомлення через персональний електронний кабінет у 10-денний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.

Субєкт декларування зобов’язаний знати: виправлені повідомлення не подаються.

Під час заповнення необхідно бути уважним, щоб не припуститися помилок, які в подальшому неможливо буде виправити. Повідомлення подається виключно в електронній формі.

НАЗК акцентує увагу на тому, що до доходів, які необхідно вказати у повідомленні, належать:

заробітна плата (грошове забезпечення), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

гонорари та інші виплати згідно із цивільно-правовими правочинами;

дохід від заняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю;

дохід від надання майна в оренду;

дивіденди, проценти, роялті;

страхові виплати;

благодійна допомога;

пенсія;

спадщина;

доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав;

подарунки та інші доходи.

Під заробітною платою розуміється основна винагорода, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які особа отримує у зв’язку з відносинами трудового найму.

Інформацію про дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), подавати не потрібно.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення.

Важливо знати!

Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані не звільняє від обов’язку заповнити щорічну декларацію.

Однак потрібно звернути увагу на відмінність у порогах декларування, встановлених законодавством для відображення інформації у декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування. У повідомленні вказуються дані про отримання доходу або придбання майна на суму понад 50 прожиткових мінімумів. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно, яке було придбане суб’єктом декларування.

Водночас в декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів. Отже, в разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю понад 50, але менш як 100 прожиткових мінімумів інформацію про це слід відображати в декларації лише в розділі «Видатки та правочини». Адже поріг декларування в цьому розділі також становить 50 прожиткових мінімумів.


 

 

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка