UP

Підприємець порушив цілу низку вимог чинного законодавства про працю

Підприємець порушив цілу низку вимог чинного законодавства про працю

При інспекційному відвідуванні головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області фізичної особи - підприємця, що здійснює господарську діяльність у Чернівцях у сфері громадського харчування, виявлено низку грубих порушень чинного законодавства про працю.

Суб’єкт господарювання здійснив фактичний допуск до роботи трьох працівників  без офіційного працевлаштування, не уклавши  трудових договорів. Натомість підприємець підмінив трудові відносини цивільно-правовими, порушивши вимоги статті 24 Кодексу законів про працю України - «Укладення трудового договору».

За це порушення трудового законодавства на підприємця накладено штраф у розмірі 335 070 гривень (триста тридцять п’ять тисяч сімдесят гривень).

Водночас  у фізичної особи - підприємця фахівці Держпраці встановили інші порушення законодавства про працю. Зокрема, недотримання  роботодавцем мінімальних державних гарантій в оплаті праці,невиплату індексації заробітної плати окремим працівникам, невиплату за роботу у понаднормовий час, святкові та неробочі дні.  За ці порушення на підприємця накладено штраф у розмірі 297 840 гривень (двісті дев’яносто сім тисяч вісімсот сорок гривень).

Головні державні інспектори Держпраці виявили у роботодавця також  порушення термінів виплати заробітної плати, за що накладено штраф у розмірі 11 169  гривень (одинадцять тисяч сто шістдесят дев’ять гривень), а також інші порушення чинного трудового законодавства (штрафна санкція становить 3 723 гривні (три тисячі сімсот двадцять три гривні)).

Управління Держпраці у Чернівецькій області застерігає роботодавців від порушень трудового законодавства, нагадуючи, що штрафні санкції за недотримання вимог Закону доволі суворі:

якщо роботодавець здійснив фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформив працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, виплачує  заробітну плату (винагороду) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, штрафна санкція становить за кожного працівника  щодо якого скоєно порушення - 111 690 гривень;

якщо роботодавець  порушив встановлені строки виплати заробітної плати працівникам, інших  виплат, передбачених законодавством про працю більше, аніж на один місяць, або ж виплатив їх не в повному обсязі,  штраф -  11 169 гривень;

за недотримання роботодавцем мінімальних державних гарантій в оплаті праці за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення - 37 230 гривень;

недотримання роботодавцем встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», штрафна санкція складе суму рівнозначну десятикратному розміру мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення - 37 230 гривень;

порушення роботодавцем інших вимог трудового законодавства - 3 723 гривні;

недопущення головних державних інспекторів до здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства про працю - 11 169 гривень;

вчинення роботодавцем дій на перешкоджання при проведенні заходів державного нагляду (контролю) щодо виявлення порушень законодавства про працю у частині належного оформлення трудових відносин - 372 300 гривень.


   

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка