UP

Виробниче обладнання на підприємствах має відповідати Вимогам безпеки та захисту здоров’я під час його використання працівниками

Виробниче обладнання на підприємствах  має відповідати Вимогам безпеки та захисту здоровя під час його використання працівниками

З метою реалізації державної політики у галузі охорони праці, спрямованої  на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам  та професійним захворюванням на виробництві, Наказом Міністерства соціальної політики України  затверджено Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками.

Дані Вимоги поширюються  на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно - правової форми і видів діяльності та встановлюють  мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я під час використання працівниками виробничого обладнання працівниками  у процесі трудової діяльності.

Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути  технічно справним  і відповідати:

-        вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності такими технічними регламентами;

-        мінімальним вимогам безпеки, а також нормативно – правовим актам з охорони та гігієни праці, якщо виробниче обладнання  виготовлене до дати набрання чинності відповідними технічними регламентами, дія яких поширюється  на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти, дія яких поширюється на таке виробниче  обладнання , або технічні регламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.

Якщо виробниче обладнання, що надане працівнику  та використовується ним, не відповідає мінімальним вимогам  безпеки до виробничого обладнання, а також нормативно - правовим актам з охорони та гігієни праці, таке виробниче обладнання не пізніше, ніж через чотири роки з дня набрання чинності цими Вимогами  приводиться у відповідність  до цих Вимог  та вимог чинного законодавства України  у сфері охорони та гігієни праці.

Упродовж цього року роботодавець вживає усіх необхідних заходів щодо безпечного використання працівниками такого виробничого обладнання.

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці головні державні інспектори Управління Держпраці у Чернівецькій області вимагатимуть від суб’єктів господарювання ( у разі необхідності) вжиття заходів щодо приведення технічного обладнання  до   Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання та вимог чинного законодавства України у сфері охорони та гігієни праці.

Головні державні інспектори територіального органу Державної служби України з питань праці, що здійснюють нагляд у сфері державного ринкового нагляду, вживатимуть до виявленої небезпечної продукції вичерпних заходів визначених законодавством про ринковий нагляд і контроль продукції.

Згідно Переліку видів продукції щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року за №1069, до сфери відповідальності Держпраці належать наступні види продукції:

машини та устаткування;

прості посудини високого тиску;

обладнання, що працює під тиском;

рухоме обладнання, що працює під тиском;

ліфти і компоненти безпеки для ліфтів;

канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;

обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;

знаки безпеки і захисту здоровя працівників;

вибухові матеріали промислового призначення;

засоби індивідуального захисту.


 

  

 

Актуально

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка