UP

Роз’яснення для інспекторів праці органів місцевого самоврядування щодо штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Роз’яснення для інспекторів праці органів місцевого самоврядування щодо штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Державна служба України з питань праці з метою недопущення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних  громад повноважень, визначених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повідомляє наступне:

згідно з вимогами статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування делеговано повноваження Держпраці щодо здійснення на відповідних територіях державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення і накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у відповідності  до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 26.04.2017 року за №295.

Відповідно до пункту 2 Порядку контролю, інспектори праці органів місцевого самоврядування здійснюють  державний контроль за додержанням законодавства про працю (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержанням мінімальних гарантій  в оплаті праці та оформлення трудових відносин).

Згідно з вимогами пункту 4 Порядку контролю, форми акта визначаються Міністерством соціальної політики України.

Наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 року за №1338 «Про затвердження форм документів, що складаються  при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2017 року за №1500/31368, затверджено форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю.

Пунктом 3 коментарів до розділу І акта передбачено, що інспектори праці органів місцевого самоврядування заповнюють положення розділу І акта, контроль за якими покладено на них.

Враховуючи вищевикладене, інспектор праці органів місцевого самоврядування при здійсненні заходів контролю можуть досліджувати наступні питання, зазначені в цьому акті:

щодо оформлення трудових відносин ( пункти 3.1 – 3.13 розділу 3 «Трудовий договір» частини І «Законодавство про працю» цього акта);

щодо своєчасності та повноти обсягу оплати праці і додержання мінімальних гарантій в оплаті праці ( розділ 6 «Оплата праці» частини  1 «Законодавство про працю», пункти 7.6, 7.19 розділу 7 «Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту» та пункти 9.7 – 9.18 розділу 9 «Гарантії найманих працівників» частини ІІ «Додаткові вимоги» цього акта).

Відповідальність за порушення законодавства про працю регламентовано, зокрема, статтею 265 Кодексу законів про працю України.

Штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення накладаються у відповідності до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 17.07.2013 року №509 (зі змінами).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 8 Порядку накладення  штрафів  Мінсоцполітики  встановлює форму постанови про накладення штрафу.

Наказом №1338 затверджено форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами.

Законом України від 22.11.2018 року за №2621 –VIII«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесено зміни, зокрема, до пункту 38 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України,   якими передбачено, що до доходів  загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами  виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Враховуючи вищезазначене, уповноважені  посадові  особи органів місцевого самоврядування при розгляді питань про накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю зобов’язані керуватися  КЗпПУ, Бюджетним Кодексом України, Порядком накладення штрафів  та наказом №1338, а у формі постанови зазначити, що суми таких штрафів перераховуються до відповідних місцевих бюджетів.   


         

 

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка