UP

До уваги суб’єктів господарювання будівельної галузі! Діють нові мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

До уваги суб’єктів господарювання будівельної галузі!

Діють нові мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Документ затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.1017 року за №1050 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 08.09. 2017 року.

Мінімальними вимогами встановлено загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт.

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, зокрема,  регламентовано:

під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватись загальних положень з охорони праці, зокрема в частині запобігання професійним ризикам; оцінки професійних ризиків, яких не можна уникнути;  усунення небезпечних факторів; врахування індивідуальних особливостей працівників під час роботи, особливо при облаштуванні робочих місць, вибору засобів праці, робочих і технологічних процесів, передусім для полегшення монотонної роботи та роботи в ритмі, заданому машиною, а також послаблення її шкідливого впливу на здоров’я; врахування розвитку технічного прогресу; зміни небезпечних процесів на безпечні або на менш небезпечні;  планування запобігання небезпекам на робочому місці з урахуванням стану техніки, організації праці, умов праці, соціальних відносин і впливу навколишнього середовища; пріоритету у застосуванні засобів колективного захисту перед засобами індивідуального захисту; проведення інструктажу з охорони праці; дотримання порядку і чистоти на будівельному майданчику; визначення розташування робочих місць з урахуванням можливості вільного доступу до них, а також з визначенням шляхів руху або зон руху до робочих місць; проведення технічного обслуговування, пуску в роботу і технічних оглядів машин, механізмів, устаткування з метою уникнення загрози життю і здоров’ю працівників при їх експлуатації; умов роздільного складування різних матеріалів, особливо щодо небезпечних матеріалів і речовин; вимог щодо видалення залишків використаних небезпечних матеріалів і речовин; вимог щодо способів видалення та вивезення відходів і будівельного сміття; корегування запланованого для різних робіт або етапів роботи строку їх виконання; співпраці між підрядниками і фізичними особами.

Також під час виконання будівельних робіт необхідно узгоджувати умови виконання цих робіт з іншими роботами, що проводяться на будівельному майданчику або поблизу нього.

ПЕРЕЛІК видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Підземні роботи, крім робіт, пов’язаних з видобуванням рудних і нерудних корисних копалин підземним способом, а також з будівництвом та експлуатацією підземних гірничих виробок, створених під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

Земляні роботи, у тому числі улаштування штучних земляних споруд.

Спорудження зовнішніх інженерних мереж.

Улаштування штучних основ і фундаментів.

Кам’яні роботи.

Монтажні роботи.

Бетонні роботи.

Арматурні роботи.

Ізоляційні роботи.

Покрівельні роботи.

Оздоблювальні роботи, в тому числі улаштування теплоізолювальних фасадних систем.

Електромонтажні роботи.

Монтаж і випробування внутрішнього інженерного обладнання та мереж.

Підводні роботи.

Нове будівництво.

Реконструкція.

Технічне переоснащення.

Капітальний ремонт.

Реставрація.

Демонтаж.

Знесення.

Поточний ремонт під час експлуатації.

Експлуатація та утримання споруд, якщо вони пов’язані з будь-яким з вищезазначених видів робіт.

ПЕРЕЛІК будівельних робіт, при виконанні яких існує підвищений ризик для життя і здоров’я працівників

Роботи, при яких створюється ризик бути засипаними внаслідок обвалу ґрунту, загрузнути у заболоченій місцевості, впасти з висоти, що перевищує 1,3 м, посилений характером діяльності, застосованими процесами або умовами виробничого середовища на робочому місці або на будівельному майданчику.

Роботи, при яких на працівників впливають шкідливі хімічні або біологічні речовини, що створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або використання яких регламентується вимогами нормативно-правових актів.

Роботи, при яких працівники піддаються ризику опромінення іонізуючим випромінюванням, зокрема, які регламентуються нормативно-правовими актами.

Роботи поблизу високовольтних ліній електропередачі.

Роботи, при яких існує небезпека потонути.

Спорудження колодязів, підземні роботи, будівництво тунелів.

Роботи з використанням балонів із стиснутим повітрям для подачі повітря кожному працівнику.

Роботи, при яких працівники піддаються підвищеному атмосферному тиску (наприклад, в кесонах).

Роботи, пов’язані з використанням вибухових речовин.

Роботи, пов’язані з монтажем або демонтажем будівельних конструкцій, будівельних елементів або обладнання, які проводяться з використанням вантажопідіймальних машин, домкратів тощо.


 

Ми на YouTube

Важливо