UP

В області триває Тиждень охорони праці

В області  триває Тиждень охорони праці

Управління Держпраці у Чернівецькій області, Організаційний комітет з нагоди відзначення Дня охорони праці адресує роботодавцям, керівникам, працівникам підприємств, установ, організацій краю  звернення.

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 року № 685/2006 Всесвітній день охорони праці 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації охорони праці, гасло цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці - «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Успішна інтеграція України у світові торговельно-економічні та фінансові структури можлива за умови функціонування збору реальних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності працівників.

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства. Це засвідчує співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками, що є в інших країнах.

Частота випадків смертельного травматизму в Україні складає майже 7% від загальної кількості травмованих, ще вищий цей показник в нашій області, водночас у країнах Заходу частота дорівнює 0,08-0,12 %. Це пояснюється нереєструванням певної кількості випадків травмування, відмінностями між законодавствами різних країн, низкою інших причин.

Законодавством України передбачено норма, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, про наявність небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизму на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу травматизму і розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємства, регіонів та держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних  технологій дасть змогу оперативно визначати пріоритет державної політики у сфері охорони праці, раціонального використання людських та матеріальних ресурсів, про що стверджує досвід прогресивних країн світу та міжнародних організацій.

За оперативними даними, на підприємствах області упродовж 2016 року зареєстровано 7 нещасних випадків зі смертельними наслідками, що на 12,5 % менше, ніж за попередній рік. Основні причини їх настання -  організаційні, серед яких ключову роль відіграє людський фактор.

На відшкодування шкоди, медичну, професійну та соціальну реабілітацію осіб, котрі постраждали від нещасних випадків на виробництві, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернівецькій області у 2016 році  направлено  понад 22 мільйони гривень.

Наразі, налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці значно підвищить культуру профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань та сприятиме створенню безпечних робочих місць. Саме на цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни праці, що схвалена Міжнародною організацією праці у 2003 році.


 

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку