UP

Звернення організаційного комітету з нагоди відзначення в області Тижня та Дня охорони праці

Звернення організаційного комітету з нагоди відзначення в області Тижня та Дня охорони праці

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 року № 685/2006  Всесвітній день охорони праці 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації охорони праці,  девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці - «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Успішна інтеграція України у світові торговельно-економічні та фінансові структури можлива за умови функціонування збору реальних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності працівників.

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства.

Про це засвідчує співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками, що є в інших країнах.

Частота випадків смертельного травматизму в Україні складає майже 7% від загальної кількості травмованих, ще вищий цей показник в нашій області, водночас у країнах Заходу частота дорівнює 0,08-0,12 %. Це пояснюється нереєструванням певної кількості випадків травмування, відмінностями між законодавствами різних країн, тощо.

Законодавством України передбачена норма, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, про наявність небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизму на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу травматизму і розробки фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємства, регіонів та держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних  технологій дасть змогу оперативно визначати пріоритет державної політики у сфері охорони праці, раціонального використання людських та матеріальних ресурсів, про що стверджує досвід прогресивних країн світу та міжнародних організацій.

За оперативними даними на підприємствах області упродовж 2016 року зареєстровано 7 нещасних випадків зі смертельними наслідками, що на 12,5 % менше, ніж за попередній рік. Основні причини їх настання – організаційні, в яких ключову роль відіграє людський фактор.

На відшкодування шкоди, медичну, професійну та соціальну реабілітацію осіб, котрі постраждали від нещасних випадків на виробництві у 2016 році Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернівецькій області  спрямував понад 22 мільйони  гривень.

Наразі  налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці значно підвищить культуру профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань та сприятиме створенню безпечних робочих місць. Саме на цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни праці, що схвалена Міжнародною організацією праці у 2003 році.


 

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку