UP

Дотримання термінів виплати заробітної плати працівникам - обов’язок роботодавця

Дотримання термінів виплати заробітної плати працівникам  - обов’язок роботодавця

Управління Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює:

строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплено  статтею 115 Кодексу законів про працю України і статтею  24 Закону України  «Про оплату праці».
Зарплата виплачується працівникам регулярно у робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом).

Заробітна платня має виплачуватися роботодавцем  не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Якщо  день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим чи неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Розмір зарплати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця. Розмір авансу повинен складати не менше 50% тарифної ставки (посадового окладу) працівника за місяць. При нарахуванні авансу не враховуються надбавки, премії та інші доплати, передбачені законодавством, виплата яких має здійснюватися у строки, установленні для виплати заробітної плати за підсумками місяця.

Встановлення роботодавцем у документах, що регламентують періодичність та строки виплати заробітної плати, умови про виплату зарплати один раз на місяць є неправомірним, адже згідно зі статті 97 Кодексу законів про працю, власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку ухвалювати  рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, установлені законодавством.

Навіть за наявності заяв працівників з проханням виплачувати заробітну плату один раз на місяць, виплата зарплати в такий спосіб є порушенням трудового законодавства.

Наразі фактично на всіх підприємствах, в установах, організаціях заробітна плата працівникам  перераховується на зарплатні картки. Роботодавець зобов’язаний перераховувати її працівникам, як мінімум, двічі на місяць у дні, встановлені для виплати авансу та заробітної плати, незалежно від бажання працівника.

Управління Держпраці у Чернівецькій області наголошує:

за порушення встановлених строків виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, працівникам більше, нiж за один місяць та виплату коштів не в повному обсязі, чинним законодавством передбачено накладання на роботодавця штрафної санкції у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, а саме 12 519 гривень.


 

 

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка