Зразок декларації


Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно постанови КМУ від 26.11.2011 р. №1107

 

 

Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2019 року


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2020 року


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2021 року


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2022 року