Зразок декларації


Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно постанови КМУ від 26.11.2011 р. №1107

 


Перелік декларацій зареєстрованих до 2018 року


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2018 року.


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2019 року.


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2020 року


Перелік декларацій зареєстрованих упродовж 2021 року