UP

Про суттєві зміни майнового стану необхідно повідомляти упродовж десяти календарних днів

Один із ефективних способів запобігання корупції в державній сфері - посилення заходів фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зобов’язання статті 52 Закону України «Про запобігання корупції»  встановлює додаткові заходи фінансового контролю.

Так, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство в установленому порядку із зазначенням номера рахунка і місце знаходження банку-нерезидента.

Це стосується і суттєвої зміни майнового стану декларанта, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (тобто, 1921 гривня, на 2019 рік - 96 050 гривень).

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання або придбання майна зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно.

Про дохід, який був нарахований, але не виплачений (не отриманий), не повідомляється.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається.

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються.

Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється. 

Подання інформації про суттєві зміни у майновому стані відповідно до статті 52 Закону не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону.

Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний період, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані).


 

 

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка