UP

Онлайн - прийоми громадян у Держпраці: актуальні запитання - відповіді

Онлайн - прийоми громадян у Держпраці: актуальні запитання - відповіді

Наразі відбувся онлайн - прийом жителів Рівненщини фахівцями Держпраці.

Так, представник ТОВ «ОЛІСМА», начальник відділу охорони праці Володимир Галайко звернувся із запитанням: «Чи планується переведення технологічного устаткування деревообробної промисловості з переліку, яким вимагається отримання дозволу, у перелік на експлуатацію на підставі декларації, так як зробили з обладнанням для легкої та текстильної промисловості у зв’язку тим, що дане обладнання становить таку ж загрозу як і обладнання легкої і текстильної промисловості та металообробні верстати, які не відносяться до переліку та у зв’язку з оголошеними раніше планами по дерегуляції?»

Відповідь на запитання надав заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС Державної служби України з питань праці Максим Тягай

Посадовець поінформував, що за останні роки виробничий травматизм у цій галузі значний: у 2017 році травмовано  76 працівників, у 2018 -му - 67 осіб.

Основними факторами травмування працівників на вказаних виробництвах є технологічне обладнання, дія рухомих частин, ураження струмом тощо.

Відповідно до пункту 4.21 ДСТУ 2293-14 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» до промислової продукції підвищеної небезпеки належать: продукція виробничо-технічної призначення, яку характеризує пiдвищений ризик виникнення аварій, пожеж, загрози життю та заподіяння шкоди.

Так як, технологічне устаткування деревообробної промисловості має досить високий ступінь виникнення відповідно аварій, пожеж, загрози життю та заподіяння шкоди, тому для експлуатації устаткування деревообробної промисловості потрібно отримувати відповідний дозвіл згідно з постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (далі – постанова КМУ).

Інформовано, що під час перегляду (внесенні змін) до постанови КМУ, буде розглянуто доцільність виключення технологічне устаткування деревообробної промисловості з Додатку 2 Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Водночас заявник  поставив ще одне запитання, а саме, чи необхідне у разі наявності у підприємства діючого дозволу на експлуатацію технологічного устаткування, машин, механізмів, отримання нових дозвільних документів на кожну нову додаткову одиницю ідентичного обладнання?

На це запитання відповіла головний спеціаліст відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Держпраці Ганна Івченко.

Посадовець роз’яснила, що частина третя статті 21 Закону України «Про охорону праці» регламентує обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Порядок).

Дозвіл, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, видається роботодавцеві за його місце знаходженням (у разі потреби зазначається відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме (застосовуватиме) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, місце їх виконання або їх експлуатації (застосування) із зазначенням:

– для виконання робіт підвищеної небезпеки - найменування виду робіт небезпеки, у разі потреби зазначається місце їх виконання;

– для експлуатації (застосування): найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – їх тип або марку (за наявності), дата виготовлення, країна погодження, у разі потреби зазначається місце їх експлуатації (застосування).

Отже, роботодавець, отримавши документ дозвільного характеру, може виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування, що зазначені у дозволі.

На онлайн-прийомі до фахівців Держпраці звернулася також начальник відділу охорони праці, пожежної та екологічної безпеки Рівненської філії ПАТ «Укртелеком» Тетяна Прищепа.

Було зазначено, що у 2017 році відмінено низку основних нормативно-правових актів з охорони праці в галузі пошти і зв’язку, в тому числі «Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення», «Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях», «Правила безпеки на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення та «Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення».

Які НПАОП застосовувати при зазначених вище роботах та коли очікувати введення в дію нових правил?

Відповідав на питання головний спеціаліст відділу нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Сергій Дригуля. 

У зв’язку з курсом України на європейську інтеграцію, який включає в себе у тому числі дерегуляцію, зменшення адміністративного тиску на підприємства та впровадження європейської бізнес-моделі, суттєво зростає роль підприємств в організації забезпечення прав працівників на нешкідливі та безпечні умови праці.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у тому числі розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Таким чином, під час виконання робіт в галузі пошти і зв’язку слід керуватися технічною документацією, інструкціями, що супроводжують машину та обладнання, інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві, іншими чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Разом з цим, на зазначену галузь розповсюджуються вимоги Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та інші чинні нормативно-правові акти з охорони праці.

Довідково: на Буковині онлайн - прийом громадян заплановано на  четверте грудня 2019 року.

Спілкування буковинців з очільниками Держпраці відбудеться у приміщенні Управління Держпраці у Чернівецькій області , яке розташовується за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена,3.

Про свою участь в онлайн - прийомі громадяни  мають повідомити заздалегідь до Управління Держпраці у Чернівецькій області.


 

 

 

 

 

Актуально

Ми на YouTube

Важливо

День охорони праці

Конкурс дитячого малюнка