UP

Законодавчі та нормативні акти

Закони України

Конституція України

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про надра

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України "Про охорону праці"

Витяги з Закону "Про державну службу"

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України "Про адміністративні послуги"

Закон України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення"

Закон України "Про зайнятість населення"

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Закон України "Про колективні договори і угоди"

Гірничий Закон України

Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"

Закон України "Про відпустки"

Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат"

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про дорожній рух"

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Закон України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції"


Укази Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про День охорони праці"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням"


Постанови і розпорядження КМУ

від 20 травня 2020 р. №383 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці"

від 24 травня 2017 р. № 361 "Деякі питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)"

від 24 травня 2017 р. № 350 "Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)"

від 21 серпня 2019 року за № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю»

від 17 липня 2003 р. № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

від 17 листопада 1997 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці"

від 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"

від 26 вересня 2001 р. № 1266 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням"

від 17 липня 2013 р. № 509 Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення

від 6 січня 2010 р. N 8 "Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"

від 14 березня 2007 р. N 480 "Про затвердження Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами"

від 26 травня 2004 р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки"

від 17 квітня 2019 р. N 337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві"

від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки"

від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"


Накази

від 02.07.2012 №390 "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів"

від 11.08.2011 № 826 "Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

Наказ Мінпраці України, Мінюстиції України, Мінсоцзахисту населення України "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Покажчик та Реєстр НПАОП


Уніфіковані форми актів

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.10.2020 № 2161 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.05.2020 № 919 «Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю»

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08. 2011 р. № 826 ” Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб‘єкта господарювання (виробничого об‘єкта)

 

Подолання незадекларованої праці

Актуально

Важливо

День охорони праці

Конкурс дитячого малюнка