Ухвалено Закон, яким встановлено особливості регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану

Учора, 15 березня, Верховна Рада України ухвалила Закон  7160  - «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яким  встановлено особливості регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану. Парламентарі, зокрема:

закріпили переважну дію норм цього закону перед відповідними нормами законодавства про працю (за часом та за колом осіб);

розширили можливості встановлення випробування та укладення строкових трудових договорів;

для відвернення або ліквідації бойових дій передбачили можливість переведення працівника на іншу роботу без його згоди, якщо така робота не протипоказана йому за станом здоров’я;

встановили право працівника розірвати трудовий договір за власною ініціативою без попередження роботодавця у двотижневий строк у зв’язку з веденням бойових дій та загрозою для життя і здоров’я;

визначили особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку ліквідації підприємства, установи, організації у зв’язку із знищенням потужностей чи майна;

врегулювали особливості обліку часу роботи та часу відпочинку;

скасували більшість обмежень щодо роботи в нічний час, залучення до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлення у відрядження (крім залучення лише за умов крайньої необхідності вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до одного року, та осіб з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказані відповідні роботи);

встановили, що у випадку неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії така виплата може бути призупинена до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність;

передбачили можливість призупинення трудового договору та тимчасового звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов’язку виконувати роботу за трудовим договором, тощо. Про це повідомляють в інформаційному відділі Верховної Ради України.