UP

Держпраці - про право працівника на відкликання своєї заяви на звільнення

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:

трудовий договір між працівником та роботодавцем може бути припинено лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю.

Загальні підстави звільнення працівників передбачені статтею 36 Кодексу законів про працю України - «Підстави припинення трудового договору» .

Згідно з вимогами статті 38 Кодексу законів про працю України - «Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника», громадянин  має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з обєктивних причин, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у термін, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Звільнення за власним бажанням є розірванням трудового договору з ініціативи працівника.

Працівник, який попередив власника, або уповноважений ним орган про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, вправі до закінчення строку попередження відкликати свою заяву  і звільнення у цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації згідно з частиною 4 статті 24 Кодексу законів про працю України

Якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, дія трудового договору вважається продовженою.


 

 

Ми на YouTube

Важливо

Конкурс дитячого малюнка